Obsah katalógu výučbového software firmy Terasoft:


 

Programy pre předškolákov a 1. - 3. ročník ZŠ

 

TS Detský kútik 1

 • Titul určený predovšetkým prváčikom, ktorí si v ňom precvičia znalosti farieb, čísel aj písmen a takisto sa naučia pomenovať základné tvary
   

Získané znalosti si deti upevnia pri hrách rozvíjajúcich ich postreh, schopnosť kombinovať a logicky uvažovať. Titul dopĺňajú maľovanky a šesť klasických slovenských rozprávok.

 

   
 

späť


 

TS Detský kútik 2 - Svet myšiaka Bonifáca

 • Ďalší titul pre prváčikov a deti z MŠ
   

Verným sprievodcom detí bude roztomilý myšiak Bonifác. Vo výučbovej časti, zameranej na precvičenie priestorovej orientácie, sa deti formou hry učia pojmom: pred, za, hneď pred, hneď za, vľavo, vpravo, nad, pod, medzi, pri… Ich obľúbenou zábavou sa iste stane aj dopĺňanie na obrázkoch chýbajúcich predmetov - zvieratiek a vecí podľa slovného popisu. Na CD ďalej objavíte rozprávky, maľovanky, pexesá, animované rozpočítania a pesničky. Hry opäť rozvíjajú logické myslenie a postreh detí. Zaradená je hra "Kameň, papier, nožnice" a hlavne tzv. Kimove hry na tréning detskej pamäti.

 

   
 

späť


 

TS Detský kútik 3 - Slovenčina pre najmenších

 • Program zameraný predovšetkým na výučbu slovenského jazyka
   

Titul plne pokrýva výučbu čítania a slovenského jazyka v 1. a 2. triede ZŠ. Prváčikovia nájdu na CD interaktívny šlabikár, budú vyberať názvy obrázkov, do slov doplňovať chýbajúce písmenká a slabiky. Okrem veľkého počtu zábavných úloh, zameraných na výučbu čítania, sú pre druháčikov pripravené úlohy zamerané na pravopis i/y v mäkkých a tvrdých slabikách, na doplňovanie hlások a dvojhlások a na precvičovanie slovných druhov.

 

   
 

späť


 

TS Detský kútik 4 - Alenka a veci okolo nás

 • Štvrtý diel radu, zameraný hlavne na výučbu prírodovedy

Zvedavé dievčatko menom Alenka zoznamuje deti so svojou rodinou a vezme ich na návštevu k tete lekárke (časti ľudského tela, osobná hygiena), k strýčkovi, ktorý predáva ovocie a zeleninu (ovocie, zelenina, lesné plody, cudzokrajné ovocie) a deti tiež zoznámi so svojimi obľúbenými zvieratkami (domáce, úžitkové, lesné a cudzokrajné). Na spestrenie vyučovania a pre výučbu čítania sú zaradené známe básničky, riekanky a rozprávky. Nechýbajú ani pesničky a hry zamerané na rozvoj logického myslenia a pamäti.

 

 

   
 

späť


 

TS Detský kútik 5 - Martinkove zvieratká

 • Spestrenie hodín prvouky a prírodovedy

Celé CD je doslova pretkané stovkami krásnych fotografií a desiatkami videozáberov zo života zvieratiek, čo spolu s profesionálnym grafickým stvárnením a ozvučením dáva celému titulu iskru, ktorá deti zaujme na dlhé hodiny. Na CD je pre ne pripravená encyklopedická časť, zvieracia školička, zvieracie rodinky (pomenovanie mláďat a ich rodičov), poznávanie zvierat podľa zvuku, vzhľadu a popisu. Opäť nechýbajú ani hry, napr. priraďovacie, foto-puzzle, pexesá - všetky ponúkajú mnoho zábavy, uspokojujú detskú zvedavosť a túžbu po poznávaní. Hry deti nabádajú k tvorbe otázok a zároveň na ne prinášajú odpovede.

 

 

   
 

späť


 

TS Výučbové pexesá

 • Titul umožňujúci mnohostranné využitie obľúbenej detskej hry pri výučbe hlavne na 1. stupni ZŠ

Odporúčame využitie na hodinách matematiky (číslice, domino, hodiny, tvary a telesá, zlomky), slovenského jazyka (písmenká, vymenované slová), prvouky (odevy, potraviny, zelenina, kvetiny, nábytok, domáce, lesné a cudzokrajné zvieratká, rodina, povolania), prírodovedy (stromy, listy stromov, ovocie, povolania, vtáci, obojživelníci, hmyz, elektrospotrebiče), vlastivedy (národnosti, dopravné prostriedky, dopravné značky, doprava), hudobnej výchovy (hudobné nástroje, zvukové pexesá). Celkovo je zaradených 750 obrázkových a 150 zvukových dvojíc.

 

 

   
 

späť


 

Maľovanie pre deti (určené pre MŠ a 1. stupeň ZŠ)

 • Svetovo úspešný titul, zoznamujúci deti nenásilnou a hravou formou s možnosťami kreslenia na počítači
   

 • Ponúka deťom množstvo preddefinovaných úloh s medzipredmetovými väzbami napr. na slovenský jazyk alebo matematiku

Tento titul je vynikajúcim spôsobom navrhnutý tak, aby stimuloval detskú predstavivosť, obrazotvornosť a rozvíjal koordináciu pri práci s myšou. Okrem voľných možností kreslenia ponúka deťom i veľké množstvo preddefinovaných úloh, rozdelených podľa náročnosti do 3 kategórií (Predškoláci, Prváčikovia, Druháčikovia). Každá kategória obsahuje 50 úloh, program teda ponúka celkovo 150 úloh.


Predškoláci si precvičia hlavne znalosť farieb, orientačné schopnosti v bludiskách, dokresľovaniu neúplných obrázkov, triedenie obrazcov. Naučia sa poznávať prvé písmenká a vyskúšajú si prácu s pečiatkami.
Prváčikovia si, mimo iného, v matematických maľovankách vyskúšajú znalosť čísel, precvičia si sčítanie a odčítanie a zdokonalia sa v kreslení geometrických tvarov. Nechýbajú ani úlohy s písmenkami, pečiatkami alebo matematické hádanky so strašidlami.


Druhákom a tretiakom sú určené úlohy na počítanie až do 100 a na precvičenie násobilky. Ďalšie cvičenie preverí znalosť mäkkých a tvrdých spoluhlások, geometrických tvarov či hodín. Nechýba ani bludisko alebo úlohy na precvičenie symetrie.

 

   
 

späť


 

© Copyright 2009 Terasoft Sk.