NOVINKY

      Pripravili sme pre Vás tieto novinky.

 
 

 

TS Slovenský jazyk – Vybrané slová

Titul TS Slovenský jazyk - vybrané slová sú prvým z nového radu výučbových titulov určeným na výučbu slovenského jazyka pre žiakov 3.ročníka ZŠ. Vhľadom na to, že rad úloh sa deťom prekladá formou hry s obrázkami a program je kompletne nahovorený, je tento titul veľmi vhodný aj pre žiakov so špecifickými poruchami učenia.

Odporúčame aj jeho využitie na všetkých typoch interaktívnym tabúľ, kedy vyučujúci ocenia veľmi ľahků orientáciu v programe pomocou užívatelsky priateľských prehľadných animovaných menu či obsahu, z ktorého možno zvolenú casť spustiť jediným kliknutím.

       
 

späť


 

TS Slovenský jazyk hrou 1 – Vybrané slová

Titul TS Slovenský jazyk hrou 1 - Vybrané slová sú prvým z nového radu výučbových titulov určeným na zábavnú výučbu slovenského jazyka pre žiakov od 3.ročníka ZŠ.
Volne dopĺňa a nadväzuje na program TS Slovenský jazyk - Vybrané slová.
Hlavným poslaním tohto titulu je automatizácia pravopisných schopností detí. Vzhľadom na spracovanie sa veľmi hodí aj pre žiakov so špecifickými poruchami učenia.

Odporúčame aj jeho využitie na všetkých typoch interaktívnym tabúľ. Program dolňuje tlačový modul na jednoduchú tvorbu pracovných listov a bohaté tlačové doplnkové materiály.

       
 

späť


 

TS Matematika hrou 1 – Slovné úlohy a matematické hry pre 1. ročník ZŠ

Titul TS Matematika hrou 1 – Slovné úlohy a matematické hry pre 1. ročník ZŠ je prvým z nového radu titulov zameraných na výučbu matematiky. Vhľadom na rozsah učiva je CD určené aj na výučbu v 2. ročníku ZŠ. Tento pôvabný titul je tematicky zasadený do sveta rozprávok.
Žiaci sa s ním spoľahlivo naučia vyriešiť všetky základné typy slovných úloh a počas hrania hier si dokonale precvičia aj zautomatizujú všetky preberané matematické úkony.

Vzhľadom na spôsob spracovania odporúčame využitie aj na všetkých typoch interaktívnych tabúľ. Toto CD tiež odporúčame pre žiakov špeciálných škôl, pretože obsahuje celý rad pre ne veľmi vhodných názorných úloh. Jednoduchú orientáciu v programe umožňuje užívateľsky priateľské animované menu s atraktívnym námetom z rozprávkového sveta.

       
 

späť


 

TS Matematika hrou 2 – Slovné úlohy a matematické hry pre 2. ročník ZŠ

Titul TS Matematika hrou 2 – Slovné úlohy a matematické hry pre 2. ročník ZŠ je druhým dielom z nového radu titulov zameraných na výučbu matematiky. Vzhľadom na rozsah učiva je CD určené aj na výučbu v 3. ročníku ZŠ. Tento pôvabný titul, nádherne animovaný titul je tematicky zasadený do sveta zvieratiek.
Žiaci sa s ním spoľahlivo naučia vyriešiť všetky základné typy slovných úloh a počas hrania hier si dokonale precvičia aj zautomatizujú všetky preberané matematické úkony. Vďaka svojej variabilnosti a členeniu možno tento titul takisto veľmi ľahko zaradiť do rámcovo vzdelávacieho programu školy.

Zmienené CD je veľmi vhodné pre žiakov špeciálných škôl, lebo obsahuje celý rad pre ne vhodných názorných úloh. Vzhľadom na spôsob spracovania odporúčame využitie aj na interaktívnych tabúliach. Jednoduchú orientáciu v programe umožňuje užívateľsky priateľské animované menu s obľúbenými zvieracími postavičkami.

       
 

späť


 

TS Angličtina hrou 2 – pre 1. stupeň ZŠ

Titul TS Angličtina hrou 2 je druhým dielom nového radu multimediálných interaktívnych výučbových titulov urřených na zábavnú a efektívnu výučbu angličtiny najmä na prvni stupni ZŠ. Svojím pojatím je mimoriadne vhodný aj pre žiakov špeciálných škôl.
Využitie nájde nielen pri práci v počítačových učebniach, ale je aj veľmi vhodný aj na každodenné využitie v prezentáčnej výučbe s využitím projektora a interaktívnej tabuľe.

Tituly tohto radu sú multiplatformné, možno ich teda používať nielen na počítačoch s operačným systémom Windows ale aj Linux alebo Mac(Apple).

       
 

späť


 

TS Botanika 2 - Divo rastúce dvojklíčnolistové rastliny, kry a stromy

Titul TS Botanika 2 - Divo rastúce dvojklíčnolistové rastliny, kry a stromy je druhým dielom nového radu výučbových titulov určených na výučbu prírodopisu a biológie na druhom stupni ZŠ a na SŠ. Vďaka svojej variabilite a členeniu ho tiež veľmi ľahko možno zaradiť do ramcovo vzdelaávacieho programu školu.

Využitie nájde nielen pri práci v počítačových učebniach, ale je aj veľmi vhodný aj na každodenné využitie v prezentáčnej výučbe s využitím projektora a interaktívnej tabuľe.
Tituly tohto radu sú multiplatformné, možno ich teda používať nielen na počítačoch s operačným systémom Windows ale aj Linux alebo Mac(Apple).

       
 

späť


 

TS Botanika 3 - Hospodársky významné dvojklíčnolistové rastliny, kry a stromy

Titul TS Botanika 3 - Hospodársky významné dvojklíčnolistové rastliny, kry a stromy je tretím dielom nového radu výučbových titulov určených na výučbu prírodopisu a biológie na druhom stupni ZŠ a na SŠ. Vďaka svojej variabilite a členeniu ho tiež veľmi ľahko možno zaradiť do ramcovo vzdelaávacieho programu školu.

Využitie nájde nielen pri práci v počítačových učebniach, ale je aj veľmi vhodný aj na každodenné využitie v prezentáčnej výučbe s využitím projektora a interaktívnej tabuľe.
Tituly tohto radu sú multiplatformné, možno ich teda používať nielen na počítačoch s operačným systémom Windows ale aj Linux alebo Mac(Apple).

       
 

späť


 

Spoznáváme minulosť III - Mezopotámia - kolíska civilizácie

Spoznáváme minulosť III s podtitulom Mezopotámia - kolíska civilizácie je už tretí diel z nového radu interaktívnych animovaných programov určených na výučbu dejepisu a vlastivedy v ZŠ. Tentoraz žiakov zavedieme do obdobia starovekej Mezopotámie, kde sa položily základy našej civilizácie.
Vzhľadom na spôsob spracovania je titul mimoriadne vhodný aj pre žiakov špeciálnych škôl.

Výučbová časť - interaktívna poznávacia časť zoznamuje žiakov so životom v starovekej Mezopotámii. Všetko dopĺňajú názorné ilustrácie a animácie. Deti sa prenesú do obdobia, v ktorom vzniklo poľnohospodárstvo, vytvárali sa prvé štáty, vynašlo sa koleso a písmo.

       
 

späť


 

Spoznáváme minulosť IV - Staroveké Grécko

Spoznáváme minulosť IV s podtitulom Staroveké Grécko je už štvrtý diel z nového radu interaktívnych animovaných programov určených na výučbu dejepisu a vlastivedy v ZŠ. Tentoraz žiakov zavedieme do obdobia starovekého Grécka, v ktorom sa položili základy európskej kultúry i súčasnej modernej západnej civilizácie.
Vzhľadom na spôsob spracovania je titul mimoriadne vhodný aj pre žiakov špeciálnych škôl.

Výučbová časť - interaktívna bohato ilustrovaná poznávacia časť zoznamuje žiakov so životom v starovekom Grécku. Všetko dopĺňajú názorné ilustrácie a animácie. Deti sa prenesú do obdobia, v ktorom Grécko zažívalo časy svojho najväščieho rozkvetu. Zoznámia sa so životom aristokracie aj prostých občanov a otrokov. Spoznajú, ako sa starí Gréci obliekali, ako stavali domy a mestá a poučia sa aj o ich vojenskom majstrovstve.

       
 

späť


 © Copyright 2017 Terasoft Sk
HTML, skripty: Vít Jurásek | Design: Ladislav Cabicar | Kontakt na
webmastera.