Obsah katalógu výučbového software firmy Terasoft:


 

Výučba fyziky (ZŠ, SŠ)

 

EDISON 4.0 - Virtuálne elektrolaboratórium na fyziku

  • Veľmi populárne multimediálne elektrolaboratórium, výborne využiteľné pri výučbe fyziky na základných i stredných školách
     

  • Tento unikátny výučbový software je v súčasnosti používaný vo viac ako 40 krajinách sveta

Edison je možné veľmi dobre použiť v jednoduchých obvodoch na základných školách (jednoduché zapojenie so žiarovkami a spínačmi, Ohmov zákon...), ale i na stredných školách, kde sa dá využiť celá škála dostupných komponentov. Tak možno zostavovať zložitejšie obvody s polovodičovými súčiastkami a sledovať ich chovanie. Okrem 3D modelu dokáže Edison automaticky pripravovať schémy zapojenia daného obvodu.

 

 
 

späť


 

Newton 2 - Virtuálne laboratórium - jednoduché mechanizmy

  • Unikátne interaktívne virtuálne laboratórium, veľmi dobre využiteľné pri výučbe fyziky na ZŠ a SŠ

Tento program umožňuje sledovanie funkcií niektorých mechanizmov z už vytvorených modelov i zostavovanie vlastných konštrukcií (sústavy a prevody ozubených kôl, remeňové prevody, hrebeňové prevody a mnoho ďalších).
Jedná sa o značne populárny výučbový software, používaný vo viac ako 40 krajinách sveta a patriaci medzi skutočnú špičku virtuálnych interaktívnych aplikácií.

 

 

späť


 

Newton 3.0 - Fyzikálne laboratórium - mechanika

  • Produkt ocenený Worlddidac Award 2006
     

  • Titul získal prestížne ocenenie Zlatá Schola Nova 2007

Newton 3.0 je interaktívne virtuálne laboratórium, pokrývajúce temer všetky oblasti statiky, kinematiky a dynamiky, ktorá je veľmi dobre využiteľná pri výučbe fyziky na ZŠ a SŠ. Aplikácia zobrazuje virtuálne 3D prostredie, v ktorom sa telesá verne pohybujú podľa simulovaných fyzikálnych zákonov. Súčasťou aplikácie sú desiatky hotových virtuálnych modelov telies, z ktorých je predpripravených viac než 200 virtuálnych experimentov a úloh. Tie sa dajú ďalej interaktívne modifikovať. Telesá možno ľahko a rýchlo prepojiť a meniť ich fyzikálne vlastnosti či parametre. Možno k nim priradiť i na ne pôsobiace sily a následne pozorovať ich vplyv na sledované telesá. Po spustení simulácie sa pripravený experiment premieta formou filmu, telesá sa pohybujú po dráhach presne podľa nastavených parametrov a pôsobiacich síl. Plne lokalizovaná česká verzia. Slovenská verzia sa pripravuje. Užívateľom českej verzie bude zaslaná bezplatne.

 

 

späť


 

© Copyright 2009 Terasoft Sk.