Obsah katalógu výučbového software firmy Terasoft:


 

Výučba anglického jazyka

Angličtina pre najmenších (pre 1. stupeň ZŠ)

 • Medzinárodne úspešný titul, určený k prvému zoznámeniu detí s angličtinou
   

Po spustení programu čaká na deti kúzelná rozprávková krajina, v ktorej so svojimi novými kamarátmi zažijú nejedno veľké dobrodružstvo. Počas neho si deti formou rozličných hier aktívne osvoja viac než 250 slovíčok a vetných spojení.
Celkovo je pre deti pripravených 32 rozličných hier, v ktorých sa naučia napríklad počítať do dvadsiatich, precvičia si písmenká anglickej abecedy, názvy farieb, nábytku, ovocia či odevov. Kvôli nízkemu veku malých užívateľov sú všetky pokyny zadávané v slovenčine. Program je kvalitne nahovorený slovenskými hercami, jeho anglickú časť nahovorili rodení hovorcovia. Program doplňuje farebný obrázkový slovník.

 

 

späť


 

Angličtina pre děti (pre 1. stupeň ZŠ)

 • Medzinárodne úspešný program, voľne nadväzujúci na titul Angličtina pre najmenších (pre 1. stupeň ZŠ)
   

 • Obsahuje 2 500 anglicky nahovorených slovíčok a jednoduchých viet
   

V tomto programe očakáva deti malý mimozemšťan Titi, ktorý potrebuje pomôcť s opravou svojho kozmického korábu, aby sa mohol vrátiť späť na rodnú planétu. Spoločne s deťmi navštívi postupne 10 rozličných miest (detskú izbu, školskú triedu, cirkus, ihrisko, mesto apod.), kde sa však hovorí výhradne po anglicky. Vo viac ako 50 rozmanitých hrách sa deti naučia napr. pomenovať členov rodiny, popísať vzhľad osôb a vyjadriť ich pocity, precvičia si názvy farieb, školských pomôcok, odevov, zvierat, častí ľudského tela, povolaní, ročných období, budov v meste apod. I v tomto programe je k dispozícii farebný obrázkový slovník, ktorý je doplnený o pamäťovú hru. Kvôli nízkemu veku malých užívateľov sú všetky pokyny zadávané v slovenčine. Anglickú časť programu nahovorili rodení hovorcovia.

 

 
 

späť


 

TS Angličtina pre malých školákov 1

Angličtina pre malých školákov 1 je prvým dielom novo spracovaného šesťdielneho radu programov k výučbe angličtiny na školách. Svojim obsahom tento rad plne pokrýva výučbu angličtiny na základných školách. Medzi hlavné prednosti patrí predovšetkým podpora najpoužívanejších učebníc, unikátny rozsah precvičovanej látky a spracovanie v súlade s osnovami.


Slovná zásoba programu obsahuje tie slovíčka a slovné spojenia, ktoré by si mali žiaci v príslušnom období výučby dokonale osvojiť. Precvičovať ich možno niekoľkými spôsobmi. Okrem vlastného precvičovania pravopisu budú žiaci zároveň priraďovať slovíčka do dvojíc. K dispozícii je aj zábavné precvičovanie slovíčok, ktoré sú kvôli prehľadnosti rozdelené do 23 tematických okruhov (napr. zvieratká, rodina, škola, farby...). Každé slovíčko je kvôli ľahkému zapamätaniu doplnené ilustratívnym obrázkom. Správnu výslovnosť slovíčok si žiaci môžu zdokonaľovať vo výslovnostnom module. Na preverenie znalostí slúži tlačový modul.
Dôraz sa kladie aj na porozumenie hovorenému slovu a písanému textu. Pre deti je pripravených 18 interaktívne spracovaných kreslených tém z deťom blízkych oblastí (hračky, riekanky, pokyny pre robota...), pre udržanie pozornosti detí sú zaradené aj básničky a rozprávky.
Program vo dvoch moduloch umožňuje i nácvik správnej výslovnosti použitých slovíčok a viet.
V časti Gramatika si žiaci v interaktívnych cvičeniach dôkladne precvičia všetky hlavné oblasti gramatiky v rozsahu zodpovedajúcemu zameraniu tohto CD (celkom 28 javov, napr. vety so slovesom “to be“, otázky, zápor, privlastňovacie a osobné zámená, sloveso “to have“, prítomný čas, väzba “there is“, používanie správnych predložiek a mnoho ďalších gramatických javov).
Veľmi žiadaným vylepšením je tzv. tlačový modul. S jeho pomocou možno veľmi ľahko vytlačiť cvičenie zamerané na precvičovanie gramatiky, prekladov viet alebo slovíčok. Nastavíte a vytlačíte presne to, čo potrebujete. Možné sú aj ľubovoľné kombinácie. Zaradená je aj možnosť vytlačenia pracovného listu so správnym riešením.
Na CD je všetko kompletne ozvučené a nahovorené rodenými hovorcami.

 

 
 

späť


 

TS Angličtina pre školákov 2

Angličtina pre školákov 2 je druhým dielom novo spracovaného šesťdielneho radu programov, ktorý svojim obsahom plne pokrýva výučbu angličtiny na ZŠ. Medzi hlavné prednosti patrí predovšetkým podpora najpoužívanejších učebníc, spracovanie v súlade s osnovami a unikátny rozsah precvičovanej látky. Tento diel je určený pre druhý rok výučby angličtiny. Uplatní sa však i pri vyučovaní na viacročných gymnáziách a ostatných SŠ.
Slovná zásoba programu obsahuje tie slovíčka a slovné spojenia, ktoré by si mali žiaci v príslušnom období výučby dokonale osvojiť. Precvičovať ich možno niekoľkými spôsobmi. Okrem vlastného precvičovania pravopisu budú žiaci zároveň priraďovať slovíčka do dvojíc. K dispozícii je aj zábavné precvičovanie slovíčok, ktoré sú kvôli prehľadnosti rozdelené do 18 tematických okruhov
(napr. popis osôb, potraviny, oblečenie, vesmír, šport...). Každé slovíčko je kvôli ľahkému zapamätaniu doplnené ilustratívnym obrázkom. Správnu výslovnosť slovíčok si žiaci môžu zdokonaľovať vo výslovnostnom module. Na preverenie znalostí slúži tlačový modul.
Dôraz sa kladie i na porozumenie hovorenému slovu a písanému textu. Pre deti je pripravených 16 interaktívne spracovaných kreslených tém z deťom blízkych oblastí (napr. módna prehliadka, denný program, obľúbené miesta, povolania, nadprirodzené bytosti...), pre udržanie detského záujmu sú zaradené aj básničky a rozprávky. Program vo dvoch moduloch umožňuje i nácvik správnej výslovnosti použitých slovíčok a viet.
V časti Gramatika si žiaci v interaktívnych cvičeniach dôkladne precvičia všetky hlavné oblasti gramatiky v rozsahu zodpovedajúcemu zameraniu tohto CD
(celkom 27 javov, napr. privlastňovanie, použitie „some“ a „any“, prítomný čas jednoduchý a priebehový, minulý čas pomocných, pravidelných i nepravidelných slovies, budúci čas, používanie predložiek s časovými údajmi a mnoho ďalších gramatických javov).
Veľmi žiadaným vylepšením tohto nového radu je tzv. tlačový modul. S jeho pomocou možno veľmi ľahko vytlačiť cvičenie zamerané na precvičovanie gramatiky, prekladov viet alebo slovíčok. Nastavíte a vytlačíte presne to, čo potrebujete. Možné sú aj ľubovoľné kombinácie. Zaradená je i možnosť vytlačenia pracovného listu so správnym riešením.
Na CD je všetko kompletne ozvučené a nahovorené rodenými hovorcami.

 

 
 

späť


 

TS Angličtina pre školákov 3

Angličtina pre školákov 3 je tretím dielom novo spracovaného šesťdielneho radu programov, ktorý svojim obsahom plne pokrýva výučbu angličtiny na ZŠ. Medzi hlavné prednosti patrí predovšetkým podpora najpoužívanejších učebníc, spracovanie v súlade s osnovami a unikátny rozsah precvičovanej látky. Tento diel je určený pre tretí rok výučby angličtiny. Uplatní sa však i pri vyučovaní na viacročných gymnáziách a ostatných SŠ.
Slovná zásoba programu obsahuje tie slovíčka a slovné spojenia, ktoré by si mali žiaci v príslušnom období výučby dokonale osvojiť. Precvičovať ich možno niekoľkými spôsobmi. Okrem vlastného precvičovania pravopisu budú žiaci zároveň priraďovať slovíčka do dvojíc. K dispozícii je aj zábavné precvičovanie slovíčok, ktoré sú kvôli prehľadnosti rozdelené do 18 tematických okruhov
(napr. domáca elektronika, verejná doprava, ovocie, zelenina, supermarket, Londýn, peniaze...). Každé slovíčko je kvôli ľahkému zapamätaniu doplnené ilustratívnym obrázkom. Správnu výslovnosť slovíčok si žiaci môžu zdokonaľovať vo výslovnostnom module. Na preverenie znalostí slúži tlačový modul.
Dôraz sa kladie i na porozumenie hovorenému slovu a písanému textu. Pre deti je pripravených 16 interaktívne spracovaných kreslených tém z deťom blízkych oblastí (napr. prázdniny, sviatky, vtáci, športy, krajiny, deti...), pre udržanie detského záujmu sú zaradené aj básničky a rozprávky. Program vo dvoch moduloch umožňuje i nácvik správnej výslovnosti použitých slovíčok a viet.
V časti Gramatika si žiaci v interaktívnych cvičeniach dôkladne precvičia všetky hlavné oblasti gramatiky v rozsahu zodpovedajúcemu zameraniu tohto CD
(celkom 40 javov, napr. minulé časy, porovnávanie, prirovnávanie, stupňovanie, predložky, vety s „can“ a „can’t“, príkazy a mnoho ďalších gramatických javov).
Veľmi žiadaným vylepšením tohto nového radu je tzv. tlačový modul. S jeho pomocou možno veľmi ľahko vytlačiť cvičenie zamerané na precvičovanie gramatiky, prekladov viet alebo slovíčok. Nastavíte a vytlačíte presne to, čo potrebujete. Možné sú aj ľubovoľné kombinácie. Zaradená je i možnosť vytlačenia pracovného listu so správnym riešením.
Na CD je všetko kompletne ozvučené a nahovorené rodenými hovorcami.

 

 
 

späť


 

TS Angličtina pre školákov 4

Angličtina pre školákov 4 je štvrtým dielom novo spracovaného šesťdielneho radu programov, ktorý svojim obsahom plne pokrýva výučbu angličtiny na ZŠ. Medzi hlavné prednosti patrí predovšetkým podpora najpoužívanejších učebníc, spracovanie v súlade s osnovami a unikátny rozsah precvičovanej látky. Tento diel je určený pre štvrtý rok výučby angličtiny. Uplatní sa však i pri vyučovaní na viacročných gymnáziách a ostatných SŠ.
Slovná zásoba programu obsahuje tie slovíčka a slovné spojenia, ktoré by si mali žiaci v príslušnom období výučby dokonale osvojiť. Precvičovať ich možno niekoľkými spôsobmi. Okrem vlastného precvičovania pravopisu budú žiaci zároveň priraďovať slovíčka do dvojíc. K dispozícii je aj zábavné precvičovanie slovíčok, ktoré sú kvôli prehľadnosti rozdelené do 18 tematických okruhov
(napr. európske štáty, USA, počasie, obchody, armáda, Vianoce, rozprávky...). Každé slovíčko je kvôli ľahkému zapamätaniu doplnené ilustratívnym obrázkom. Správnu výslovnosť slovíčok si žiaci môžu zdokonaľovať vo výslovnostnom module. Na preverenie znalostí slúži tlačový modul.
Dôraz sa kladie i na porozumenie hovorenému slovu a písanému textu. Pre žiakov je pripravených 16 interaktívne spracovaných kreslených tém z rôznych oblastí (napr. Londýn, ľudské telo, vesmír, slávne osobnosti, zamestnania...), pre udržanie detského záujmu sú zaradené i básničky a rozprávky. Program vo dvoch moduloch umožňuje aj nácvik správnej výslovnosti použitých slovíčok a viet.
V časti Gramatika si žiaci v interaktívnych cvičeniach dôkladne precvičia všetky hlavné oblasti gramatiky v rozsahu zodpovedajúcemu zameraniu tohto CD
(celkom 30 javov, napr. predprítomný čas, použitie „for“ a „since“, určovanie smeru a miesta, minulý čas pravidelných i nepravidelných slovies, trpný rod v rôznych časoch a mnoho ďalších gramatických javov).
Veľmi žiadaným vylepšením tohto nového radu je tzv. tlačový modul. S jeho pomocou možno veľmi ľahko vytlačiť cvičenie zamerané na precvičovanie gramatiky, prekladov viet alebo slovíčok. Nastavíte a vytlačíte presne to, čo potrebujete. Možné sú aj ľubovoľné kombinácie. Zaradená je i možnosť vytlačenia pracovného listu so správnym riešením.
Na CD je všetko kompletne ozvučené a nahovorené rodenými hovorcami.

 

 
 

späť


 

TS Angličtina pre školákov 5

Angličtina pre školákov 5 je piatym dielom novo spracovaného šesťdielneho
radu programov, ktorý svojim obsahom plne pokrýva výučbu angličtiny na ZŠ. Medzi hlavné prednosti patrí predovšetkým podpora najpoužívanejších učebníc, spracovanie v súlade s osnovami a unikátny rozsah precvičovanej látky. Tento diel je určený pre piaty rok výučby angličtiny. Uplatní sa však i pri vyučovaní na viacročných gymnáziách a ostatných SŠ. Program umožňuje nastavenie podľa používanej učebnice.
Slovná zásoba programu obsahuje tie slovíčka a slovné spojenia, ktoré by si mali žiaci v príslušnom období výučby dokonale osvojiť. Precvičovať ich možno niekoľkými spôsobmi. Okrem vlastného precvičovania pravopisu budú žiaci zároveň priraďovať slovíčka do dvojíc. Správnu výslovnosť slovíčok si žiaci môžu zdokonaľovať vo výslovnostnom module.
Dôraz sa kladie i na porozumenie hovorenému slovu a písanému textu. Pre žiakov je pripravených 16 interaktívne spracovaných kreslených tém z rôznych oblastí (napr. rodina, spôsoby dopravy, batožina, cvičenie, autonehody, charakteristika, TV program...).
Program vo dvoch moduloch umožňuje i nácvik správnej výslovnosti použitých slovíčok a viet.
V časti Gramatika si žiaci v interaktívnych cvičeniach dôkladne precvičia všetky hlavné oblasti gramatiky v rozsahu zodpovedajúcemu zameraniu tohto CD
(celkom 42 javov, napr. zvratné zámená, želania, hovorové otázky, podmieňovací spôsob, slovesné podstatné mená, rozkazovací spôsob, predprítomný čas, trpný rod, predminulý čas, neurčité vzťažné vety...).
Veľmi žiadaným vylepšením tohto nového radu je tzv. tlačový modul. S jeho pomocou možno veľmi ľahko vytlačiť cvičenie zamerané na precvičovanie gramatiky, prekladov viet alebo slovíčok. Nastavíte a vytlačíte presne to, čo potrebujete. Možné sú aj ľubovoľné kombinácie. Zaradená je i možnosť vytlačenia pracovného listu so správnym riešením.
Ako u všetkých titulov tohto radu ani tu nechýbajú výslovnostné moduly. Ako nám ukázali testy na školách, ich používaním sa deťom rýchlo zlepšuje nielen vlastná výslovnosť, ale aj schopnosť porozumieť prejavu rodených hovorcov.
Na CD je všetko kompletne ozvučené a nahovorené rodenými hovorcami.

 

 
 

späť


  

TS Angličtina hrou I - pre 1. stupeň ZŠ - NOVINKA

 • Prvý diel nového radu titulov určených na zábavnú a efektívnu výučbu angličtiny na prvom stupni ZŠ

 • Vďaka svojmu grafickému spracovaniu a spôsobu ovládania je veľmi vhodný na výučbu s využitím interaktívnej tabule

 • Program doplňujú hry a súťaže a obsiahla encyklopédia

Deti sa s týmto programom veľmi rýchlo naučia svoje prvé anglické slová. Rozsah slovnej zásoby zodpovedá prvému roku výučby. Zadanie úloh, pokyny a preklady sú vzhľadom na vek detí nahovorené po slovensky.

Výučbová časť obsahuje interaktívne spracované témy z deťom blízkych oblastí (pozdravy, čísla, farby, rodina, hračky, škola, moje telo, rozprávkové bytosti, zvieratká, pokyny a i.). Zrozumiteľné a vtipné ilustrácie napomáhajú rýchlemu a trvalému zapamätaniu si slovíčok. Deti sa zoznámia s ich výslovnosťou i pravopisom. Budú zostavovať slovíčka z písmeniek, hľadať obrázky, ktorých názvy si vypočujú, zostavovať dvojice, precvičovať si pravopis slovíčok, lúštiť popletené slová a doplňovačky. 

V ďalších dvoch častiach nazvaných Hry a Súťaže a testy si žiaci, okrem znalosti slovíčok, zábavnou a efektívnou formou dokonale precvičia aj pamäť, postreh a logické myslenie. 

Obrázkový slovníček obsahuje všetky slovíčka, s ktorými sa žiaci zoznámili vo výučbovej časti. K nim sme navyše zaradili také slovíčka, s akými sa deti bežne stretnú napríklad v anglických knihách pre deti.

 

       
 

späť


 

TS Angličtina hrou 2 – pre 1. stupeň ZŠ - NOVINKA

Titul TS Angličtina hrou 2 je druhým dielom nového radu multimediálných interaktívnych výučbových titulov urřených na zábavnú a efektívnu výučbu angličtiny najmä na prvni stupni ZŠ. Svojím pojatím je mimoriadne vhodný aj pre žiakov špeciálných škôl.
Využitie nájde nielen pri práci v počítačových učebniach, ale je aj veľmi vhodný aj na každodenné využitie v prezentáčnej výučbe s využitím projektora a interaktívnej tabuľe.

Tituly tohto radu sú multiplatformné, možno ich teda používať nielen na počítačoch s operačným systémom Windows ale aj Linux alebo Mac(Apple).

              

späť


 

© Copyright 2017 Terasoft Sk.