Obsah katalógu výučbového software firmy Terasoft:


 

Výučba nemeckého jazyka

 

Nemčina pre najmenších (pre 1. stupeň ZŠ)

Po spustení programu čaká na deti kúzelná rozprávková krajina, v ktorej so svojimi novými kamarátmi zažijú nejedno veľké dobrodružstvo. Počas neho si deti formou rozličných hier aktívne osvoja viac než 250 slovíčok a vetných spojení.
Celkovo je pre deti pripravených 32 rozličných hier, v ktorých sa napríklad naučia počítať do dvadsiatich, precvičia si písmenká nemeckej abecedy, názvy farieb, nábytku, ovocia alebo odevov.  Kvôli nízkemu veku malých užívateľov sú všetky pokyny zadávané v slovenčine. Program je kvalitne nahovorený slovenskými hercami, jeho nemeckú časť nahovorili rodení hovorcovia. Program doplňuje farebný obrázkový slovník.

 

späť


 

TS Nemčina pre malých školákov 1

Nemčina pre malých školákov 1 je prvým dielom novo spracovaného šesťdielneho radu programov na výučbu nemčiny na školách. Obsahovo tento rad plne pokrýva výučbu nemčiny na ZŠ. Medzi hlavné prednosti patrí najmä podpora najpoužívanejších učebníc, unikátny rozsah precvičovanej látky a spracovanie v súlade s osnovami.
CD je spracované podľa nových pravidiel nemeckého pravopisu.
Slovná zásoba programu obsahuje tie slovíčka a slovné spojenia, ktoré by si mali žiaci v príslušnom období výučby dokonale osvojiť. Precvičovať ich možno niekoľkými spôsobmi. Okrem vlastného precvičovania pravopisu budú žiaci zároveň priraďovať slovíčka do dvojíc. K dispozícii je aj zábavné precvičovanie slovíčok, ktoré sú kvôli prehľadnosti rozdelené do 22 tematických okruhov
(napr. čísla, rodina, škola, farby, dom a záhrada, zvieratá, doprava...). Každé slovíčko je kvôli ľahkému zapamätaniu doplnené ilustratívnym obrázkom.
Dôraz sa kladie aj na porozumenie hovorenému slovu a písanému textu. Pre deti je pripravených 16 interaktívne spracovaných kreslených tém z deťom blízkych oblastí (pozdravy, rodina, hračky, súrodenci, denný program...), na udržanie záujmu detí sú zaradené i básničky a jednoduché príbehy.
Program vo dvoch moduloch umožňuje i nácvik správnej výslovnosti slovíčok a viet použitých v programe.
V časti Gramatika je pripraveno pres 2 470 viet. Žiaci si v interaktívnych cvičeniach dôkladne precvičia všetky hlavné oblasti gramatiky v rozsahu zodpovedajúcemu zameraniu tohto CD (celkovo 30 javov - napr. člen určitý a neurčitý, časovanie pravidelných slovies v prítomnom čase, zápor pri slovesách, zámená osobné a privlastňovacie, sloveso sein, sloveso haben, časovanie kennen, können, sprechen či heißen a mnoho ďalších gramatických javov).
Veľmi žiadaným vylepšením je tzv. tlačový modul. S jeho pomocou možno veľmi ľahko vytlačiť cvičenia zamerané na precvičovanie gramatiky, prekladov viet alebo slovíčok. Nastavíte a vytlačíte presne to, čo potrebujete. Možné sú i ľubovoľné kombinácie. Kvôli jednoduchej kontrole je zaradená možnosť vytlačenia pracovného listu so správnym riešením.
Na CD je všetko kompletne ozvučené a nahovorené rodenými hovorcami.

 

 
 

späť


 

TS Nemčina pre školákov 2

Nemčina pre školákov 2 je druhým dielom novo spracovaného šesťdielneho radu programov na výučbu nemeckého jazyka na školách. Obsahovo tento rad plne pokrýva výučbu nemčiny na ZŠ. Medzi hlavné prednosti patrí najmä podpora najpoužívanejších učebníc, unikátny rozsah precvičovanej látky a spracovanie v súlade s osnovami.
CD je spracované podľa nových pravidiel nemeckého pravopisu.
Slovná zásoba programu obsahuje tie slovíčka a slovné spojenia, ktoré by si mali žiaci v príslušnom období výučby dokonale osvojiť. Precvičovať ich možno niekoľkými spôsobmi. Okrem vlastného precvičovania pravopisu budú žiaci zároveň priraďovať slovíčka do dvojíc. K dispozícii je aj zábavné precvičovanie slovíčok, ktoré sú kvôli prehľadnosti rozdelené do 19 tematických okruhov
(napr. rozprávky, ovocie a zelenina, šport, povolania, potraviny, rozvrh hodín...). Každé slovíčko je kvôli ľahkému zapamätaniu doplnené ilustratívnym obrázkom.
Dôraz sa kladie aj na porozumenie hovorenému slovu a písanému textu.
Pre deti je pripravených 16 interaktívne spracovaných kreslených tém z deťom blízkych oblastí (napr. prázdniny, módna prehliadka, záľuby, povolania, ročné obdobia, denný program...), na udržanie záujmu detí sú zaradené aj básničky a jednoduché príbehy.
Program vo dvoch moduloch umožňuje i nácvik správnej výslovnosti slovíčok a viet použitých v programe.
V časti Gramatika si žiaci v interaktívnych cvičeniach dôkladne precvičia všetky hlavné oblasti gramatiky v rozsahu, ktorý zodpovedá zameraniu tohto CD (celkovo 30 javov - skloňovanie zámen, časovanie pravidelných i nepravidelných slovies v prítomnom čase napr. können, fahren, nehmen, essen, müssen, skloňovanie zámena wer, predložky a ich väzby a mnoho iných gramatických javov).
V samostatnom module sa precvičuje množné číslo podstatných mien.
Veľmi žiadaným vylepšením je i tzv. tlačový modul. S jeho pomocou možno veľmi ľahko vytlačiť cvičenie zamerané na precvičovanie gramatiky, prekladov viet či slovíčok. Nastavíte a vytlačíte presne to, čo potrebujete. Možné sú aj ľubovoľné kombinácie. Kvôli jednoduchej kontrole je zaradená možnosť vytlačenia pracovného listu so správnym riešením.
Na CD je všetko kompletne ozvučené a nahovorené rodenými hovorcami.

 

 
 

späť


 

TS Nemčina pre školákov 3

Nemčina pre školákov 3 je už tretím dielom novo spracovaného šesťdielneho radu programov na výučbu nemeckého jazyka na školách. Svojim obsahom tento rad plne pokrýva výučbu nemčiny na ZŠ. Medzi hlavné prednosti patrí najmä podpora najpoužívanejších učebníc, spracovanie v súlade s osnovami a unikátny rozsah precvičovanej látky. Tento diel je určený pre 3.rok výučby nemčiny. CD je spracované podľa nových pravidiel nemeckého pravopisu.

 

 
 

späť


 

TS Nemčina pre školákov 4

Nemčina pre školákov 4 je už štvrtým dielom novo spracovaného šesťdielneho radu programov na výučbu nemeckého jazyka na školách. Svojim obsahom tento rad plne pokrýva výučbu nemčiny na ZŠ. Medzi hlavné prednosti patrí najmä podpora najpoužívanejších učebníc, spracovanie v súlade s osnovami a unikátny rozsah precvičovanej látky. Program umožňuje nastavenie podľa používanej učebnice. Napriek tomu, že je toto CD určené predovšetkým pre žiakov ZŠ a viacročných gymnázií, je možné ho úspešne použiť aj na iných školách. CD je spracované podľa nových pravidiel nemeckého pravopisu.  

 

 
 

späť


 

© Copyright 2009 Terasoft Sk.