Obsah katalógu výučbového software firmy Terasoft:


 

Výučba vlastivedy a dějepisu

Spoznávame minulosť I - Pravek

  • Prvý diel z nového radu programov určených pre výučbu vlastivedy a dejepisu na ZŠ
     

  • Obsahuje interaktívnu výučbovú časť, animovaný príbeh, testy a hry

Interaktívna poznávacia časť zameraná na poznávanie života našich predkov v praveku nám postupne pomáha odhaľovať mnohé tajomstvá o živote pravekých ľudí. Dozvieme sa, ako praveký ľudia zapaľovali oheň, ako získavali obživu, ako vyrábali a používali zbrane. Tiež budeme sledovať umelecké pokusy prvých pravekých umelcov. Zaujímavým spestrením sú podrobné návody, ako sa dá vyrobiť z kosti ihla, ako využiť kosti zvierat pri výrobe loďky, ako zhotoviť ozdoby z mušličiek alebo ako ušiť jednoduchý odev. Predstavu o živote doplňuje aj časť venovaná stavbe obydlí. Tu môžeme jeho budovanie pozorovať naozaj krok za krokom. Príťažlivosť titulu pre deti zvyšuje animovaný napínavý príbeh a zaujímavé hry. Na deti čakajú maľovanky, puzzle, hľadanie rozdielov, skladačky alebo hra, v ktorej deti zdobia a obliekajú pravekých ľudí. Obsahuje testovú časť, ktorá je zameraná na určovanie toho, ktoré z predložených obrázkov patrí do danej historickej epochy.

 

     
 

späť


 

Spoznávame minulosť II – Egypt - NOVINKA

  • Druhý diel z nového radu interaktívnych animovaných programov určených na výučbu vlastivedy a dejepisu na ZŠ

  • Nechýba ani napínavý príbeh, hry a ilustrovaná testová časť

  • Výučbová časť oboznamuje žiakov so životom starovekých Egypťanov, všetko je doplnené názornými ilustráciami a animáciami

Druhý diel z nového radu interaktívnych animovaných programov určených na výučbu vlastivedy a dejepisu v ZŠ. Tentoraz žiakov zavedieme do obdobia starovekého Egypta plného tajomstiev a záhad, z ktorých mnohé ešte len čakajú na svoje rozlúštenie. Vzhľadom na spôsob spracovania je mimoriadne vhodný aj pre žiakov špeciálnych škôl.

Výučbová časť – interaktívna poznávacia časť zoznamuje žiakov so životom starovekých Egypťanov. Všetko doplňujú názorné ilustrácie a animácie. Deti sa prenesú do obdobia mocných faraónov a tajomných pyramíd, a takisto spoznajú každodenný život prostých ľudí. Nechýbajú ani informácie o odievaní, šperkoch, používaných o nástrojoch a zbraniach. Celý rad výrobných a stavebných postupov starovekých Egypťanov  možno sledovať podrobne krok za krokom.

Príbeh – strhujúci napínavý príbeh plný nebezpečenstiev, nástrah, záhad a lásky, v ktorom žiaci, s využitím získaných vedomostí z výučbovej časti, pomáhajú hrdinom splniť prichystané úlohy. Bez ich vyriešenia by totiž príbeh nemohol šťastne skončiť.

Hry – na deti čaká pestrá ponuka rozličných hier. V nich sa napríklad zahrajú na archeológov, ktorí budú z nájdených úlomkov zostavovať predmety či vykopané kostry staroegyptských zvierat. Vyskúšajú si tiež zostavenie egyptskej lode alebo chariotu a pokúsia sa dokončiť rozostavanú pyramídu.

Testy – bohato ilustrovaná testová časť zábavnou formou preverí, čo všetko si deti zapamätali. Na výber sú pripravené testy s desiatimi, dvadsiatimi a dvadsiatimi šiestimi otázkami.

  

       
 

späť


 

Spoznávame minulosť III - Mezopotámia - kolíska civilizácie - NOVINKA

Spoznávame minulosť III s podtitulom Mezopotámia - kolíska civilizácie je už tretí diel z nového radu interaktívnych animovaných programov určených na výučbu dejepisu a vlastivedy v ZŠ. Tentoraz žiakov zavedieme do obdobia starovekej Mezopotámie, kde sa položily základy našej civilizácie.
Vzhľadom na spôsob spracovania je titul mimoriadne vhodný aj pre žiakov špeciálnych škôl.

Výučbová časť - interaktívna poznávacia časť zoznamuje žiakov so životom v starovekej Mezopotámii. Všetko dopĺňajú názorné ilustrácie a animácie. Deti sa prenesú do obdobia, v ktorom vzniklo poľnohospodárstvo, vytvárali sa prvé štáty, vynašlo sa koleso a písmo.

              

späť


 

Spoznávame minulosť IV - Staroveké Grécko - NOVINKA

Spoznávame minulosť IV s podtitulom Staroveké Grécko je už štvrtý diel z nového radu interaktívnych animovaných programov určených na výučbu dejepisu a vlastivedy v ZŠ. Tentoraz žiakov zavedieme do obdobia starovekého Grécka, v ktorom sa položili základy európskej kultúry i súčasnej modernej západnej civilizácie.
Vzhľadom na spôsob spracovania je titul mimoriadne vhodný aj pre žiakov špeciálnych škôl.

Výučbová časť - interaktívna bohato ilustrovaná poznávacia časť zoznamuje žiakov so životom v starovekom Grécku. Všetko dopĺňajú názorné ilustrácie a animácie. Deti sa prenesú do obdobia, v ktorom Grécko zažívalo časy svojho najväščieho rozkvetu. Zoznámia sa so životom aristokracie aj prostých občanov a otrokov. Spoznajú, ako sa starí Gréci obliekali, ako stavali domy a mestá a poučia sa aj o ich vojenskom majstrovstve.

              

späť


 

© Copyright 2017 Terasoft Sk.