TS Slovenský jazyk 1  Pravopis


TS Angličtina pro malé školáky

 

 

 • Vybrané slová
   

 • Veľké písmená
   

 • Podstatné mená (určovanie vzorov, koncovky podstatných mien)
   

 • Prídavné mená (určovanie druhov, písanie y/i v koncovkách)
   

 • Slovné druhy (slovné druhy, druhy zámen, druhy čísloviek)

 

 

 

 

 

Program určený k zábavnému a veľmi efektívnemu precvičovaniu pravopisných javov na úrovni ZŠ (cca 4 000 precvičovaných výrazov)
Obsahuje aj tlačový modul, určený na tlač písomných testov.

Niektoré časti programu sa dajú využiť už od tretej triedy ZŠ, na opakovanie látky ich môžu naopak využiť aj študenti stredných škôl. Aj vy určite oceníte hlavné prednosti tohto výrobku - efektívnosť, veľký rozsah precvičovanej látky a jednoduché ovládanie. Pri chybnej odpovedi sa objaví vhodne zvolená nápoveď, ktorá zároveň vysvetlí, prečo je odpoveď nesprávna.

Program obsahuje aj tlačový modul, určený pre tlač písomných testov (pracovných listov). Tento umožňuje výber zo všetkých výrazov (cca 4 000), precvičovaných v jednotlivých častiach programu. Potom je možné tieto výrazy vytlačiť v nedoplnenej alebo doplnenej podobe. Pre mnohých užívateľov môže byť dôležité aj kompletné ozvučenie. Všetky precvičované výrazy sú nahovorené profesionálnym hovorcom

 
   
           

Objednat produkt... Súkromný uživateľ (jednoužívateľská verzia) - cena 599,- Sk / 19,88 EUR (vrátane 20% DPH)

Chcem sa vrátiť na prehľad titulov

 

 

© Copyright 2007 Terasoft Sk.
Optimalizováno pro 800x600 a výše. Poslední aktualizace: .