Katalóg titulov

 

·         NOVINKY

·         Výučba slovenského jazyka

·         Výučba matematiky

·         Váučba anglického jazyka

·         Výučba nemeckého jazyka

·         Výučba prírodovedy, botaniky a prírodopisu

·         Ostatné výučbové tituly pre predškolákov a malých školákov

·         Ostatné

·         Výučba jazykov Eurotalk

 

 

Výučba slovenského jazyka

 

 

https://www.terasoft.cz/skweb/obalsingle/sk1ed.jpg

TS Slovenský jazyk 1  Pravopis

 

 

19,88 EUR

https://www.terasoft.cz/skweb/img/kupit.gifhttps://www.terasoft.cz/skweb/img/info.gif

https://www.terasoft.cz/skweb/obalsingle/sk2m.jpg

TS Slovenský jazyk 2

Opakovanie gramatiky a literatúry

 

20,91 EUR

https://www.terasoft.cz/skweb/img/kupit.gifhttps://www.terasoft.cz/skweb/img/info.gif

https://www.terasoft.cz/skweb/obalsingle/slovybm.jpg

Začínáme so slovenčinou  - Vybrané slová

 

8,27 EUR

https://www.terasoft.cz/skweb/img/kupit.gifhttps://www.terasoft.cz/skweb/img/info.gif

 

 

 

https://www.terasoft.cz/skweb/obalsingle/sloslabm.jpg

Začínáme so slovenčinou - Moj prvý šlabikár

 

 

8,27 EUR

https://www.terasoft.cz/skweb/img/kupit.gifhttps://www.terasoft.cz/skweb/img/info.gif

https://www.terasoft.cz/skweb/obalsingle/sj-vybr-slova_s.jpg

TS Slovenský jazyk – Vybrané slová - NOVINKA

 

 

20,91 EUR

https://www.terasoft.cz/skweb/img/kupit.gifhttps://www.terasoft.cz/skweb/img/info.gif

https://www.terasoft.cz/skweb/obalsingle/sj-hrou1-vybr-slova_s.jpg

TS Slovenský jazyk hrou 1 – Vybrané slová - NOVINKA

 

 

20,91 EUR

https://www.terasoft.cz/skweb/img/kupit.gifhttps://www.terasoft.cz/skweb/img/info.gif

 

späť

 

 

 

 

Výučba matematiky

 

 

https://www.terasoft.cz/skweb/obalsingle/hadankym.jpg

TS Logické hádanky a úlohy z geometrie

 

 

16,56 EUR

https://www.terasoft.cz/skweb/img/kupit.gifhttps://www.terasoft.cz/skweb/img/info.gif

https://www.terasoft.cz/skweb/obalsingle/matprvakm.jpg

TS Matematika pre prvákov

 

 

16,56 EUR

https://www.terasoft.cz/skweb/img/kupit.gifhttps://www.terasoft.cz/skweb/img/info.gif

https://www.terasoft.cz/skweb/obalsingle/mat2m.jpg

TS Matematika pre prvákov a druháčikov 2

 

 

 

20,91 EUR

https://www.terasoft.cz/skweb/img/kupit.gifhttps://www.terasoft.cz/skweb/img/info.gif

 

 

https://www.terasoft.cz/skweb/obalsingle/mat14m.jpg

TS Matematika pre 1-4 ročník ZŠ

 

19,88 EUR

https://www.terasoft.cz/skweb/img/kupit.gifhttps://www.terasoft.cz/skweb/img/info.gif

https://www.terasoft.cz/skweb/obalsingle/matnasom.jpg

Začínáme s matematikou – už viem násobilku

 

 

8,27 EUR

https://www.terasoft.cz/skweb/img/kupit.gifhttps://www.terasoft.cz/skweb/img/info.gif

https://www.terasoft.cz/skweb/obalsingle/mat2m.jpg

TS Matematika pre 5. rořník - NOVINKA

 

 

 

20,91 EUR

https://www.terasoft.cz/skweb/img/kupit.gifhttps://www.terasoft.cz/skweb/img/info.gif

 

 

TS Matematika hrou I – Slovné úlohy a matematické hry pre 1. ročník ZŠ

NOVINKA

20,91 EUR

https://www.terasoft.cz/skweb/img/kupit.gif https://www.terasoft.cz/skweb/img/info.gif

 

TS Matematika hrou II – Slovné úlohy a matematické hry pre 2. ročník ZŠ

NOVINKA

20,91 EUR

https://www.terasoft.cz/skweb/img/kupit.gifhttps://www.terasoft.cz/skweb/img/info.gif

 

 

 
 
 

 

 

 

späť

 

 

 

 

Výučba anglického jazyka

 

 

https://www.terasoft.cz/skweb/obalsingle/an1m.jpg

TS Angličtina pre malých školákov 1

 

 

19,88 EUR

https://www.terasoft.cz/skweb/img/kupit.gifhttps://www.terasoft.cz/skweb/img/info.gif

https://www.terasoft.cz/skweb/obalsingle/an2m.jpg

TS Angličtina pre školákov 2

 

 

19,88 EUR

https://www.terasoft.cz/skweb/img/kupit.gifhttps://www.terasoft.cz/skweb/img/info.gif

https://www.terasoft.cz/skweb/obalsingle/an3m.jpg

TS Angličtina pre školákov 3

 

 

19,88 EUR

https://www.terasoft.cz/skweb/img/kupit.gifhttps://www.terasoft.cz/skweb/img/info.gif

 

 

 

https://www.terasoft.cz/skweb/obalsingle/an4m.jpg

TS Angličtina pre školákov 4

 

 

19,88 EUR

https://www.terasoft.cz/skweb/img/kupit.gifhttps://www.terasoft.cz/skweb/img/info.gif

https://www.terasoft.cz/skweb/obalsingle/an5m.jpg

TS Angličtina pre školákov 5

 

 

19,88 EUR

https://www.terasoft.cz/skweb/img/kupit.gifhttps://www.terasoft.cz/skweb/img/info.gif

https://www.terasoft.cz/skweb/obalsingle/angdetm.jpg

Angličtina pre deti

 

 

 

16,56 EUR

https://www.terasoft.cz/skweb/img/kupit.gifhttps://www.terasoft.cz/skweb/img/info.gif

 

 

 

https://www.terasoft.cz/skweb/obalsingle/angnejm.jpg

Angličtina pre najmenších

 

 

16,56 EUR

https://www.terasoft.cz/skweb/img/kupit.gifhttps://www.terasoft.cz/skweb/img/info.gif

https://www.terasoft.cz/skweb/obalsingle/angprvm.jpg

Začínáme s angličtinou  Moje prvé slová

 

 

8,27 EUR

https://www.terasoft.cz/skweb/img/kupit.gifhttps://www.terasoft.cz/skweb/img/info.gif

https://www.terasoft.cz/skweb/obalsingle/angrozm.jpg

Začínáme s angličtinou Už rozumiem anglicky

 

 

8,27 EUR

https://www.terasoft.cz/skweb/img/kupit.gifhttps://www.terasoft.cz/skweb/img/info.gif

 

 

     

https://www.terasoft.cz/skweb/obalsingle/an13m.jpg

TS Angličtina pre školákov 1-3

 

Výhodný komplet

33,16 EUR

https://www.terasoft.cz/skweb/img/kupit.gifhttps://www.terasoft.cz/skweb/img/info.gif

https://www.terasoft.cz/skweb/obalsingle/an15m.jpg

TS Angličtina pre školákov 1-5

 

Výhodný komplet

 

49,76 EUR

https://www.terasoft.cz/skweb/img/kupit.gifhttps://www.terasoft.cz/skweb/img/info.gif

TS Angličtina hrou I - pre 1. stupeň ZŠ  NOVINKA

 

 

20,91 EUR

https://www.terasoft.cz/skweb/img/kupit.gifhttps://www.terasoft.cz/skweb/img/info.gif

 

 

     

https://www.terasoft.cz/skweb/obaly/ang-hrou-2_s.jpg

TS Angličtina hrou II - pre 1. stupeň ZŠ  NOVINKA

 

 

20,91 EUR

https://www.terasoft.cz/skweb/img/kupit.gif https://www.terasoft.cz/skweb/img/info.gif

 
 
 
 
   
 
 

 

 

späť

 

 

 

 

Výučba nemeckého jazyka

 

 

https://www.terasoft.cz/skweb/obalsingle/nj1m.jpg

TS Nemčina pre malých školákov 1

 

 

19,88 EUR

https://www.terasoft.cz/skweb/img/kupit.gifhttps://www.terasoft.cz/skweb/img/info.gif

https://www.terasoft.cz/skweb/obalsingle/nj2m.jpg

TS Nemčina pre školákov 2

 

 

19,88 EUR

https://www.terasoft.cz/skweb/img/kupit.gifhttps://www.terasoft.cz/skweb/img/info.gif

https://www.terasoft.cz/skweb/obalsingle/desmled.jpg

TS Nemčina pre školákov 3

 

 

 

19,88 EUR

https://www.terasoft.cz/skweb/img/kupit.gifhttps://www.terasoft.cz/skweb/img/info.gif

 

 

 

https://www.terasoft.cz/skweb/obalsingle/nj4_s.jpg

TS Nemčina pre školákov 4

 

19,88 EUR

https://www.terasoft.cz/skweb/img/kupit.gif https://www.terasoft.cz/skweb/img/info.gif

https://www.terasoft.cz/skweb/obalsingle/nemnejm.jpg

Nemčina pre najmenších

 

16,56 EUR

https://www.terasoft.cz/skweb/img/kupit.gifhttps://www.terasoft.cz/skweb/img/info.gif

https://www.terasoft.cz/skweb/obalsingle/nj12m.jpg

TS Nemčina pre školákov 1-2

 

Výhodný komplet

33,6 EUR

https://www.terasoft.cz/skweb/img/kupit.gifhttps://www.terasoft.cz/skweb/img/info.gif

 

 

späť

 

 

 

 

Výučba prírodovedy a prírodopisu

 

 

https://www.terasoft.cz/skweb/obalsingle/pr1m.jpg

TS Prírodoveda 1 - Živočíchy a rastliny

 

 

19,88 EUR

https://www.terasoft.cz/skweb/img/kupit.gifhttps://www.terasoft.cz/skweb/img/info.gif

https://www.terasoft.cz/skweb/obalsingle/pr2m.jpg

TS Prírodoveda 2- Žijú s námi

 

 

19,88 EUR

https://www.terasoft.cz/skweb/img/kupit.gifhttps://www.terasoft.cz/skweb/img/info.gif

https://www.terasoft.cz/skweb/obalsingle/pr3m.jpg

TS Prírodoveda 3 - Rastliny a živočíchy cudzích krajín

 

 

19,88 EUR

https://www.terasoft.cz/skweb/img/kupit.gifhttps://www.terasoft.cz/skweb/img/info.gif

 

 

 

https://www.terasoft.cz/skweb/obalsingle/pr4m.jpg

TS Prírodoveda 4 - Rastliny a huby

 

 

19,88 EUR

https://www.terasoft.cz/skweb/img/kupit.gifhttps://www.terasoft.cz/skweb/img/info.gif

https://www.terasoft.cz/skweb/obalsingle/pr14m.jpg

 

TS Prírodoveda 1- 4

 

Výhodný komplet

 

 

49,76 EUR

 

https://www.terasoft.cz/skweb/img/kupit.gifhttps://www.terasoft.cz/skweb/img/info.gif

https://www.terasoft.cz/skweb/obalsingle/biohmyzm.jpg

TS Biológia - Svet hmyzu

 

 

19,88 EUR

https://www.terasoft.cz/skweb/img/kupit.gifhttps://www.terasoft.cz/skweb/img/info.gif

 

 

https://www.terasoft.cz/skweb/obalsingle/pr4m.jpg

TS Botanika 1 - Vybrané čeľade dvojklíčnolistových rastlín - NOVINKA

20,91 EUR

https://www.terasoft.cz/skweb/img/kupit.gifhttps://www.terasoft.cz/skweb/img/info.gif

 

TS Prírodoveda 5 - Spoznávame našu prírodu - NOVINKA

 

 

20,91 EUR

 

https://www.terasoft.cz/skweb/img/kupit.gifhttps://www.terasoft.cz/skweb/img/info.gif

TS Prírodoveda 6 – Spoznávame živočíchy  a rastliny - NOVINKA

 

 

20,91 EUR

https://www.terasoft.cz/skweb/img/kupit.gifhttps://www.terasoft.cz/skweb/img/info.gif

 

 

https://www.terasoft.cz/skweb/obaly/bot2_s.jpg

TS Botanika 2 - Divo rastúce dvojklíčnolistové rastliny, kry a stromy - NOVINKA

20,91 EUR

https://www.terasoft.cz/skweb/img/kupit.gifhttps://www.terasoft.cz/skweb/img/info.gif

 

TS Botanika 3 - Hospodársky významné dvojklíčnolistové rastliny, kry a stromy - NOVINKA

 

 

20,91 EUR

 

https://www.terasoft.cz/skweb/img/kupit.gif https://www.terasoft.cz/skweb/img/info.gif

   
 
 

 

 

 

späť

 

 

 

 

Ostatné výučbové tituly pre predškolákov a malých školákov

 

 

https://www.terasoft.cz/skweb/obalsingle/kut1m.jpg

TS Detský kútik 1

 

 

 

16,56 EUR

https://www.terasoft.cz/skweb/img/kupit.gifhttps://www.terasoft.cz/skweb/img/info.gif

https://www.terasoft.cz/skweb/obalsingle/kut2m.jpg

TS Detský kútik 2 -

Svet myšiaka Bonifáca

 

16,56 EUR

https://www.terasoft.cz/skweb/img/kupit.gifhttps://www.terasoft.cz/skweb/img/info.gif

https://www.terasoft.cz/skweb/obalsingle/kut3m.jpg

TS Detský kútik 3 -

Slovenčina pre najmenších

 

 

16,56 EUR

https://www.terasoft.cz/skweb/img/kupit.gifhttps://www.terasoft.cz/skweb/img/info.gif

 

 

 

https://www.terasoft.cz/skweb/obalsingle/kut4m.jpg

TS Detský kútik 4 -

Alenka a veci okolo nás

 

 

16,56 EUR

https://www.terasoft.cz/skweb/img/kupit.gifhttps://www.terasoft.cz/skweb/img/info.gif

https://www.terasoft.cz/skweb/obalsingle/kut5m.jpg

TS Detský kútik 5 -

Martinkove zvieratká

 

 

16,56 EUR

https://www.terasoft.cz/skweb/img/kupit.gifhttps://www.terasoft.cz/skweb/img/info.gif

https://www.terasoft.cz/skweb/obalsingle/dk15m.jpg

TS Detský kútik 1-5

 

 

Výhodný komplet

53,08 EUR

https://www.terasoft.cz/skweb/img/kupit.gifhttps://www.terasoft.cz/skweb/img/info.gif

 

 

späť

 

 

 

 

Ostatné

 

 

https://www.terasoft.cz/skweb/obalsingle/pexm.jpg

TS Pexeso pre celú rodinu

 

 

13,24 EUR

https://www.terasoft.cz/skweb/img/kupit.gifhttps://www.terasoft.cz/skweb/img/info.gif

https://www.terasoft.cz/skweb/obalsingle/sexm.jpg

TS Základy rodinnej a sexuálnej výchovy

 

 

19,88 EUR

https://www.terasoft.cz/skweb/img/kupit.gifhttps://www.terasoft.cz/skweb/img/info.gif

https://www.terasoft.cz/images/m_art2.gif

Artopedia 2 (Galéria svetového maliarstva)

 

 

23,20 EUR

https://www.terasoft.cz/skweb/img/kupit.gifhttps://www.terasoft.cz/skweb/img/info.gif

 

 

 

https://www.terasoft.cz/pic_proj/m_art3.gif

Artopedia 3 DVD    (iba CZ verzia)

 

 

26,52 EUR

https://www.terasoft.cz/skweb/img/kupit.gifhttps://www.terasoft.cz/skweb/img/info.gif

https://www.terasoft.cz/skweb/obalsingle/320m.jpg

320 000 obrázkov

DVD - ROM

 

 

13,24 EUR

https://www.terasoft.cz/skweb/img/kupit.gifhttps://www.terasoft.cz/skweb/img/info.gif

https://www.terasoft.cz/skweb/obalsingle/pravekm.jpg

Spoznávame

minulosť  I - Pravek

 

20,91 EUR

https://www.terasoft.cz/skweb/img/kupit.gifhttps://www.terasoft.cz/skweb/img/info.gif

 

 

 

Spoznávame

minulosť  II - Egypt  NOVINKA

 

20,91 EUR

https://www.terasoft.cz/skweb/img/kupit.gifhttps://www.terasoft.cz/skweb/img/info.gif

 

Spoznávame minulosť  III - Mezopotámia - kolíska civilizácie
NOVINKA

 

20,91 EUR

https://www.terasoft.cz/skweb/img/kupit.gif https://www.terasoft.cz/skweb/img/info.gif

 

Spoznávame

minulosť  IV - Staroveké Grécko NOVINKA

 

20,91 EUR

https://www.terasoft.cz/skweb/img/kupit.gifhttps://www.terasoft.cz/skweb/img/info.gif

 

 

 

 

https://www.terasoft.cz/skweb/obalsingle/prehledm.jpg

Vseobecný prehľad - Otázky, testy, súťaže

 

20,91 EUR

https://www.terasoft.cz/skweb/img/kupit.gifhttps://www.terasoft.cz/skweb/img/info.gif

 

https://www.terasoft.cz/skweb/obalsingle/malovm.jpg

Maľovanie pre deti

 

13,24 EUR

https://www.terasoft.cz/skweb/img/kupit.gifhttps://www.terasoft.cz/skweb/img/info.gif

 

https://www.terasoft.cz/skweb/obalsingle/chem1_s.jpg

TS Chémia - Názvoslovie anorganickej chémie pre ZŠ - NOVINKA

 

20,91 EUR

https://www.terasoft.cz/skweb/img/kupit.gifhttps://www.terasoft.cz/skweb/img/info.gif

 

 

 

späť

 

 

 

Edicia Talk Now!

pre začiatočníkov

 

 

https://www.terasoft.cz/skweb/obalsingle/tnfram.jpg

Talk Now!

Naučte sa Francúzky

 

 

19,88 EUR

https://www.terasoft.cz/skweb/img/kupit.gifhttps://www.terasoft.cz/skweb/img/info.gif

https://www.terasoft.cz/skweb/obalsingle/tnrusm.jpg

Talk Now!

Naučte sa Rusky

 

 

19,88 EUR

https://www.terasoft.cz/skweb/img/kupit.gifhttps://www.terasoft.cz/skweb/img/info.gif

https://www.terasoft.cz/skweb/obalsingle/tnspanm.jpg

Talk Now!

Naučte sa Španielsky

 

 

19,88 EUR

https://www.terasoft.cz/skweb/img/kupit.gifhttps://www.terasoft.cz/skweb/img/info.gif

 

 

 

https://www.terasoft.cz/skweb/obalsingle/tnitalim.jpg

Talk Now!

Naučte sa Taliánsky

 

 

19,88 EUR

https://www.terasoft.cz/skweb/img/kupit.gifhttps://www.terasoft.cz/skweb/img/info.gif

https://www.terasoft.cz/skweb/obalsingle/mandskm.jpg

Talk Now!

Naučte sa Čínsky

 

 

19,88 EUR

https://www.terasoft.cz/skweb/img/kupit.gifhttps://www.terasoft.cz/skweb/img/info.gif

https://www.terasoft.cz/pic_proj/m_tn9.gif

Talk Now!

Naučte sa Slovensky

 

 

19,88 EUR

https://www.terasoft.cz/skweb/img/kupit.gifhttps://www.terasoft.cz/skweb/img/info.gif

 

 

 

https://www.terasoft.cz/pic_proj/m_tn10.gif

Talk Now!

Naučte sa Arabsky

 

19,88 EUR

https://www.terasoft.cz/skweb/img/kupit.gifhttps://www.terasoft.cz/skweb/img/info.gif

https://www.terasoft.cz/pic_proj/m_nt7.gif

Talk Now!

Naučte sa Česky

 

 

19,88 EUR

https://www.terasoft.cz/skweb/img/kupit.gifhttps://www.terasoft.cz/skweb/img/info.gif

 

Talk Now!

Naučte sa

Anglicky (US)

 

19,88 EUR

https://www.terasoft.cz/skweb/img/kupit.gifhttps://www.terasoft.cz/skweb/img/info.gif

 

 

 

https://www.terasoft.cz/pic_proj/m_tn10.gif

Talk Now!

Naučte sa

Anglicky (UK)

 

19,88 EUR

https://www.terasoft.cz/skweb/img/kupit.gifhttps://www.terasoft.cz/skweb/img/info.gif

       
 
 

 

 

späť

 

Edicia Talk the Talk

pre začiatočníkov

 

https://www.terasoft.cz/skweb/obalsingle/t2tengm.jpg

Talk the Talk Angličtina

 

 

13,24 EUR

https://www.terasoft.cz/skweb/img/kupit.gifhttps://www.terasoft.cz/skweb/img/info.gif

https://www.terasoft.cz/skweb/obalsingle/t2tnemm.jpg

Talk the Talk     Nemčina

 

 

13,24 EUR

https://www.terasoft.cz/skweb/img/kupit.gifhttps://www.terasoft.cz/skweb/img/info.gif

https://www.terasoft.cz/skweb/obalsingle/t2tfram.jpg

Talk the Talk Francúzština

 

 

13,24 EUR

https://www.terasoft.cz/skweb/img/kupit.gifhttps://www.terasoft.cz/skweb/img/info.gif

 

späť

 

Edicia World Talk

pre pokročilých

 

 

https://www.terasoft.cz/skweb/obalsingle/wtfranm.jpg

World Talk

Naučte sa Francúzky

 

 

19,88 EUR

https://www.terasoft.cz/skweb/img/kupit.gifhttps://www.terasoft.cz/skweb/img/info.gif

https://www.terasoft.cz/skweb/obalsingle/wtrusm.jpg

World Talk

Naučte sa Rusky

 

 

19,88 EUR

https://www.terasoft.cz/skweb/img/kupit.gifhttps://www.terasoft.cz/skweb/img/info.gif

https://www.terasoft.cz/skweb/obalsingle/wtspanelm.jpg

World Talk

Naučte sa Španielsky

 

 

19,88 EUR

https://www.terasoft.cz/skweb/img/kupit.gifhttps://www.terasoft.cz/skweb/img/info.gif

 

 

 

https://www.terasoft.cz/skweb/obalsingle/wtftalim.jpg

World Talk

Naučte sa Taliánsky

 

19,88 EUR

https://www.terasoft.cz/skweb/img/kupit.gifhttps://www.terasoft.cz/skweb/img/info.gif

 

World Talk

Naučte sa Anglicky (US)

 

19,88 EUR

https://www.terasoft.cz/skweb/img/kupit.gifhttps://www.terasoft.cz/skweb/img/info.gif

 

World Talk

Naučte sa Anglicky (UK)

 

 

19,88 EUR

https://www.terasoft.cz/skweb/img/kupit.gifhttps://www.terasoft.cz/skweb/img/info.gif

 

 

Edicia Movie Talk

pre stredne pokročilých

 

 

https://www.terasoft.cz/skweb/obalsingle/mtfram.jpg

Movie Talk

Francúzky

DVD-ROM

 

23,20 EUR

https://www.terasoft.cz/skweb/img/kupit.gifhttps://www.terasoft.cz/skweb/img/info.gif

https://www.terasoft.cz/skweb/obalsingle/mtnemm.jpg

Movie Talk

Nemecky

DVD-ROM

 

23,20 EUR

https://www.terasoft.cz/skweb/img/kupit.gifhttps://www.terasoft.cz/skweb/img/info.gif

https://www.terasoft.cz/skweb/obalsingle/mtspam.jpg

Movie Talk 

Španielsky

DVD-ROM

 

23,20 EUR

https://www.terasoft.cz/skweb/img/kupit.gifhttps://www.terasoft.cz/skweb/img/info.gif

 

 

 

https://www.terasoft.cz/skweb/obalsingle/mttalim.jpg

Movie Talk

Naučte sa Taliánsky

DVD-ROM

 

 

23,20 EUR

https://www.terasoft.cz/skweb/img/kupit.gifhttps://www.terasoft.cz/skweb/img/info.gif

 

Movie Talk

Naučte sa Anglicky

DVD-ROM

23,20 EUR

https://www.terasoft.cz/skweb/img/kupit.gifhttps://www.terasoft.cz/skweb/img/info.gif

 

 

 

 

 

 

 

späť

 

 

© Copyright 2013 Terasoft, a.s.
Poslední aktualizace: .