Začínáme so slovenčinou  - Vybrané slová


TS Angličtina pro malé školáky

Začíname so slovenčinou - vybrané slová je multimediálny interaktívny program na výučbu slovenského jazyka, ktorý je určený pre deti od 3. ročníka ZŠ. Tento titul vhodne dopĺňa CD Začíname s matematikou - už viem násobilku. Pomocou tohto programu si môže dieťa jednoduchým spôsobom zlepšiť svoje výsledky v škole alebo dohnať zameškané učivo. Titul je vhodný aj pre dyslektikov. Učivo je spracované v súlade so schválenými učebnými osnovami.

Na CD nájdete postrach všetkých tretiakov - vybrané slová. V programe sú použité postupne sa odkrývajúce motivačné obrázky vzťahujúce sa k určitej téme. Pri nesprávnej odpovedi sa objaví vhodne zvolená pomôcka, ktorá aj vysvetlí, prečo odpoveď nie je správna. Naopak po správnej odpovedi nasleduje zdôvodnenie dopĺňaného javu. Možnosť nastavenia parametrov umožní veľmi jednoducho program prispôsobiť vedomostiam dieťaťa. Je možné precvičovať aj napr. len vybrané slová po B.

Pre rodičov, ktorí doma pomáhajú deťom s domácimi úlohami, tento program predstavuje veľkú úsporu času aj vďaka mimoriadne rozsiahlemu tlačovému modulu, ktorý je určený na jednoduché vytváranie písomných testov (pracovných listov).

Program obsahuje rozsiahlu databázu vhodných výrazov, ktorú určite využijete pri tlačení pracovných listov. Samozrejmosťou je možnosť vytlačenia správneho riešenia vybraných výrazov, ktoré rodičom veľmi uľahčí následnú kontrolu.

 
   
   

Objednat produkt... Súkromný uživateľ (jednoužívateľská verzia) - cena 249,- Sk / 8,27 EUR (vrátane 20% DPH)

Chcem sa vrátiť na prehľad titulov

 

 

© Copyright 2007 Terasoft Sk.
Optimalizováno pro 800x600 a výše. Poslední aktualizace: .