Akčné cenové ponuky Terasoftu


Za veľmi výhodnú cenu ponúkame užívateľom, ktorí si objednávajú na základe našej www prezentácie, dole uvedené akčné "balíčky" zložené z našich najobľúbenejších titulov. Tituly v ponuke si môžte objednávať i prostredníctvom internetového obchodu.

Oproti nákupu jednotlivých titulov samostatne ušetríte až 70%!

Výučba slovenčiny pre ZŠ

 

   

 

TS Slovenský jazyk 1 – Pravopis (samostatne - cena 19,88 EUR)

TS Slovenský jazyk 1 – Pravopis je program určený k zábavnému a veľmi efektívnemu precvičovaniu pravopisných javov na úrovni ZŠ (cca 4 000 precvičovaných výrazov). Niektoré časti programu sa dajú využiť už od tretej triedy ZŠ, na opakovanie látky ich môžu naopak využiť aj študenti stredných škôl. Obsahuje aj tlačový modul, určený na tlač písomných testov.

 

TS Slovenský jazyk 2 – Opakovanie gramatiky a literatúry (samostatne - cena 20,91 EUR)

TS Slovenský jazyk 2 – Prijímacie skúšky zo slovenského jazyka je program určený menovite pre žiakov 7. - 9. ročníka, ktorý ich mimoriadne efektívnym spôsobom pripraví na úspešné zloženie prijímacej skúšky zo slovenského jazyka na všetkých typoch stredných škôl. Je pre nich pripravených 1800 rozmanitých úloh, ktoré sa rozdeľujú na 6 oblastí. Svojim obsahom a rozsahom CD kompletne pokrýva učivo základnej školy. Jeho zvládnutie je na úspešné zloženie prijímacej skúšky na SŠ nevyhnutné.

 

akčná cena kompletu “ Výučba slovenčiny pre ZŠ”: 29 EUR vrátane 20% DPH (bežná cena: 40,79 EUR)

 

Objednat produkt...

 

 

 

Copyright 2009 Terasoft, a.s

Posledná aktualizácia 9.11.2009