Nemčina pre malých školákov 2


TS Angličtina pro malé školáky

Nemčina pre školákov 2 je druhým dielom novo spracovaného šesťdielneho radu programov na výučbu nemeckého jazyka na školách. Obsahovo tento rad plne pokrýva výučbu nemčiny na ZŠ. Medzi hlavné prednosti patrí najmä podpora najpoužívanejších učebníc, unikátny rozsah precvičovanej látky a spracovanie v súlade s osnovami. CD je spracované podľa nových pravidiel nemeckého pravopisu.


Slovná zásoba programu obsahuje tie slovíčka a slovné spojenia, ktoré by si mali žiaci v príslušnom období výučby dokonale osvojiť. Precvičovať ich možno niekoľkými spôsobmi. Okrem vlastného precvičovania pravopisu budú žiaci zároveň priraďovať slovíčka do dvojíc. K dispozícii je aj zábavné precvičovanie slovíčok, ktoré sú kvôli prehľadnosti rozdelené do 19 tematických okruhov (napr. rozprávky, ovocie a zelenina, šport, povolania, potraviny, rozvrh hodín...). Každé slovíčko je kvôli ľahkému zapamätaniu  doplnené ilustratívnym obrázkom. Dôraz sa kladie aj na porozumenie hovorenému slovu a písanému textu.


Pre deti je pripravených 16 interaktívne spracovaných kreslených tém z deťom blízkych oblastí (napr. prázdniny, módna prehliadka, záľuby, povolania, ročné obdobia, denný program...), na udržanie záujmu detí sú zaradené aj básničky a jednoduché príbehy.
Program vo dvoch moduloch umožňuje i nácvik správnej výslovnosti slovíčok a viet použitých v programe.


V časti Gramatika si žiaci v interaktívnych cvičeniach dôkladne precvičia všetky hlavné oblasti gramatiky v rozsahu, ktorý zodpovedá zameraniu tohto CD (celkovo 30 javov - skloňovanie zámen, časovanie pravidelných i nepravidelných slovies v prítomnom čase napr. können, fahren, nehmen, essen, müssen, skloňovanie zámena wer, predložky a ich väzby a mnoho iných gramatických javov).
V samostatnom module sa precvičuje množné číslo podstatných mien.


Veľmi žiadaným vylepšením je i tzv. tlačový modul. S jeho pomocou možno veľmi ľahko vytlačiť cvičenie zamerané na precvičovanie gramatiky, prekladov viet či slovíčok. Nastavíte a vytlačíte presne to, čo potrebujete. Možné sú aj ľubovoľné kombinácie. Kvôli jednoduchej kontrole je zaradená možnosť vytlačenia pracovného listu so správnym riešením.


Na CD je všetko kompletne ozvučené a nahovorené rodenými hovorcami.

 
   
           

Objednat produkt... Súkromný uživateľ (jednoužívateľská verzia) - cena 599,- Sk / 19,88 EUR (vrátane 20% DPH)

Chcem sa vrátiť na prehľad titulov

 

 

© Copyright 2007 Terasoft Sk.
Optimalizováno pro 800x600 a výše. Poslední aktualizace: .