Nemčina pre malých školákov 1


TS Angličtina pro malé školáky

 

Nemčina pre malých školákov 1 je prvým dielom novo spracovaného šesťdielneho radu programov na výučbu nemčiny na školách. Obsahovo tento rad plne pokrýva výučbu nemčiny na ZŠ. Medzi hlavné prednosti patrí najmä podpora najpoužívanejších učebníc, unikátny rozsah precvičovanej látky a spracovanie v súlade s osnovami.


CD je spracované podľa nových pravidiel nemeckého pravopisu. Slovná zásoba programu obsahuje tie slovíčka a slovné spojenia, ktoré by si mali žiaci v príslušnom období výučby dokonale osvojiť. Precvičovať ich možno niekoľkými spôsobmi. Okrem vlastného precvičovania pravopisu budú žiaci zároveň priraďovať slovíčka do dvojíc. K dispozícii je aj zábavné precvičovanie slovíčok, ktoré sú kvôli prehľadnosti rozdelené do 22 tematických okruhov (napr. čísla, rodina, škola, farby, dom a záhrada, zvieratá, doprava...). Každé slovíčko je kvôli ľahkému zapamätaniu doplnené ilustratívnym obrázkom.


Dôraz sa kladie aj na porozumenie hovorenému slovu a písanému textu. Pre deti je pripravených 16 interaktívne spracovaných kreslených tém z deťom blízkych oblastí (pozdravy, rodina, hračky, súrodenci, denný program...), na udržanie záujmu detí sú zaradené i básničky a jednoduché príbehy. Program vo dvoch moduloch umožňuje i nácvik správnej výslovnosti slovíčok a viet použitých v programe.

 

V časti Gramatika je pripraveno pres 2 470 viet. Žiaci si v interaktívnych cvičeniach dôkladne precvičia všetky hlavné oblasti gramatiky v rozsahu zodpovedajúcemu zameraniu tohto CD (celkovo 30 javov - napr. člen určitý a neurčitý, časovanie pravidelných slovies v prítomnom čase, zápor pri slovesách, zámená osobné a privlastňovacie, sloveso sein, sloveso haben, časovanie kennen, können, sprechen či heißen a mnoho ďalších gramatických javov).

 

Veľmi žiadaným vylepšením je tzv. tlačový modul. S jeho pomocou možno veľmi ľahko vytlačiť cvičenia zamerané na precvičovanie gramatiky, prekladov viet alebo slovíčok. Nastavíte a vytlačíte presne to, čo potrebujete. Možné sú i ľubovoľné kombinácie. Kvôli jednoduchej kontrole je zaradená možnosť vytlačenia pracovného listu so správnym riešením.
Na CD je všetko kompletne ozvučené a nahovorené rodenými hovorcami.

 
   
           

Objednat produkt... Súkromný uživateľ (jednoužívateľská verzia) - cena 599,- Sk / 19,88 EUR (vrátane 20% DPH)

Chcem sa vrátiť na prehľad titulov

 

 

© Copyright 2007 Terasoft Sk.
Optimalizováno pro 800x600 a výše. Poslední aktualizace: .