Začínáme s matematikou – už viem násobilku


TS Angličtina pro malé školáky

 

Začíname s matematikou - už viem násobilku je slovenský multimediálny interaktívny program na výučbu matematiky, ktorý je určený pre deti od 2. ročníka ZŠ. Tento titul vhodne dopĺňa CD-ROM Začíname so slovenčinou - vybrané slová, ktoré pochádza z tej istej edície. Pomocou tohto programu si vaše dieťa môže veľmi jednoducho zlepšiť svoje výsledky v škole alebo dohnať zameškané učivo. Učivo je spracované v súlade so schválenými učebnými osnovami.

 

Jednotlivé typy matematických príkladov je možné precvičovať si samostatne alebo zvoliť ”rozprávkový” variant. Tento je vhodný najmä pri opakovaní učiva. Odmenou pre deti za úspešné riešenie príkladov sú rozprávky, detektívne príbehy či dobrodružstvá robota Toma s vtipnými obrázkami.             

 

Na CD nájdete veľa príkladov zameraných na precvičovanie porovnávania čísel, rozklad čísel, orientáciu na číselnej osi, zaokrúhľovanie, pamäťové aj písomné sčítanie a odčítanie, násobilku, zložitejšie príklady so zátvorkami a ďalšie dôležité matematické celky.

 

Pre rodičov, ktorí doma pomáhajú deťom pri príprave na vyučovanie, predstavuje tento program veľkú úsporu času aj vďaka mimoriadne rozsiahlemu tlačovému modulu, ktorý je určený na jednoduché vytvorenie pracovných listov. Tlačový modul umožňuje vytlačenie všetkých typov úloh vrátane ich správneho riešenia.

 
   
                

Objednat produkt... Súkromný uživateľ (jednoužívateľská verzia) - cena 249,- Sk / 8,27 EUR (vrátane 20% DPH)

Chcem sa vrátiť na prehľad titulov

 

 

© Copyright 2007 Terasoft Sk.
Optimalizováno pro 800x600 a výše. Poslední aktualizace: .