Začínáme s angličtinou - Moje prvé slová


TS Angličtina pro malé školáky

 

  • Medzinárodne úspešný titul, určený k prvému zoznámeniu detí s angličtinou

Začíname s angličtinou - moje prvé slová je multimediálny interaktívny program určený na výučbu angličtiny. Už samotný jeho názov nám hovorí, že je určený predovšetkým deťom. Tento titul je mimoriadne vhodný aj pre najmenšie deti, ktoré ešte nevedia čítať. Každé slovíčko je aj nakreslené. Rozsah slovnej zásoby programu zodpovedá približne rozsahu prebraného učiva počas prvého roka v škole. Slovíčka boli vybrané tiež s ohľadom na ich výskyt v najpoužívanejších učebniciach na školách v SR.

Tento zábavný titul poskytuje bohatú a pestrú slovnú zásobu. Aj malé deti sa pomocou neho veľmi rýchle naučia prvé anglické slovíčka a vy budete milo prekvapení rýchlym napredovaním svojich detí.  

Zrozumiteľné a vtipné obrázky napomáhajú rýchlemu a trvalému zapamätávaniu  si anglických slov. Učenie s týmto programom je jednoduché a celkom zábavné. Slovná zásoba je rozdelená na jednotlivé tematické okruhy. Celkovo je tu zaradených 23 okruhov, ktoré sú deťom veľmi blízke. Napr. rodina, dom, byt, jedlo, čas, mesto, dni v týždni, zvieratá, škola, farby...

Slovnú zásobu je možné precvičovať v jednom výučbovom a v dvoch testovacích režimoch. Celé CD je kompletne ozvučené a nahovorené originálnou angličtinou.

 

 
   
                

Objednat produkt... Súkromný uživateľ (jednoužívateľská verzia) - cena 249,- Sk / 8,27 EUR (vrátane 20% DPH)

Chcem sa vrátiť na prehľad titulov

 

 

© Copyright 2007 Terasoft Sk.
Optimalizováno pro 800x600 a výše. Poslední aktualizace: .