Začínáme s angličtinou - Už rozumiem anglicky


TS Angličtina pro malé školáky

 

Začíname s angličtinou - už rozumiem anglicky je slovenský multimediálny interaktívny program na výučbu angličtiny. Už samotný názov nám hovorí, že je určený predovšetkým deťom. Program voľne nadväzuje na titul Začíname s angličtinou - moje prvé slová. S týmto CD môžu opäť pracovať aj malé deti, ktoré ešte nevedia čítať. Hlavným cieľom tohto produktu je naučiť deti pohotovo reagovať na jednoduché otázky a orientovať sa v jednoduchých modelových situáciách. Použitá slovná zásoba je na úrovni najpoužívanejších učebníc a zodpovedá rozsahu prebraného učiva počas prvého roka v škole.

Zrozumiteľné a vtipné ilustrácie napomáhajú pochopeniu preberaných situácií a  rýchlemu a trvalému zapamätaniu si anglických slov, viet a reakcií. Učenie s programom je jednoduché a zábavné. 

Dôraz je kladený na porozumenie hovoreného slova a písaného textu. Celkovo je pripravených 18 interaktívne pracovaných  a deťom blízkych tém (rodina, rozprávky, súrodenci, každodenné činnosti, potraviny, príšerky, zvieratá, popis predmetov...). Vhodne zaradené rozprávky a básničky sú dôležitým motivačným prvkom na udržanie detskej pozornosti. S programom je možné pracovať v dvoch režimoch: porozumenie hovoreného slova a porozumenie písaného textu.  

Celé CD je kompletne ozvučené a nahovorené originálnou angličtinou.

 

 
   
                

Objednat produkt... Súkromný uživateľ (jednoužívateľská verzia) - cena 249,- Sk / 8,27 EUR (vrátane 20% DPH)

Chcem sa vrátiť na prehľad titulov

 

 

© Copyright 2007 Terasoft Sk.
Optimalizováno pro 800x600 a výše. Poslední aktualizace: .