Angličtina pre školákov 1-3

výhodný komplet


TS Angličtina pro malé školáky

 

Cenovo mimoriadne výhodný komplet TS Angličtina 1-3 obsahuje prvé tri diely z nového šesťdielneho radu programov, ktorý svojim obsahom plne pokrýva výučbu angličtiny na ZŠ. Tento titul je mimoriadne vhodný hlavne pri výučbe detí i ostatných začiatočníkov. Medzi jeho hlavné prednosti patrí predovšetkým podpora najpoužívanejších učebníc, spracovanie v súlade s osnovami a unikátny rozsah precvičovanej látky. Podobný rad programov v českom jazyku patrí medzi najrozšírenejší a najpoužívanejší software na výučbu angličtiny na školách v ČR.

Slovná zásoba programu obsahuje tie slovíčka a slovné spojenia, ktoré by si mali žiaci v príslušnom období výučby dokonale osvojiť. Precvičovať ich možno niekoľkými spôsobmi. Okrem vlastného precvičovania pravopisu je tiež pripravené napr. obľúbené radenie slovíčok do dvojíc. Na jednoduché zapamätanie slovnej zásoby je pripravených aj 59 tematických okruhov, v ktorých je každé slovíčko doplnené ilustratívnym obrázkom. Správnu výslovnosť slovíčok si je možné zdokonaľovať vo výslovnostnom module.

Časť Gramatika sa v interaktívnych cvičeniach venuje všetkým hlavným oblastiam gramatiky. Zaradených je celkovo 112 gramatických javov (napr. vety so slovesom ”to be”, privlastňovacie a osobné zámená, sloveso ”to have”, prítomný čas, väzba ”there is”, používanie správnych predložiek, použitie ”some” a ”any”, prítomný čas jednoduchý a priebehový, minulé časy, budúci čas, porovnávanie, prirovnávanie, stupňovanie a mnoho ďalších gramatických javov), ktoré sú precvičované v takmer 4 000  nahovorených vetách.

 

 
   
          

Objednat produkt... Súkromný uživateľ (jednoužívateľská verzia) - cena 999,- Sk / 33,16 EUR (vrátane 20% DPH)

Chcem sa vrátiť na prehľad titulov

 

 

© Copyright 2007 Terasoft Sk.
Optimalizováno pro 800x600 a výše. Poslední aktualizace: .