TS Botanika 1 - Vybrané čeľade dvojklíčnolistových rastlín - NOVINKA
 

  • Určené na výučbu prírodopisu a biológie na 2. stupni ZŠ a na SŠ

  • Zamerané na najvýznamnejšie čeľade dvojklíčnolistových rastlín
     

  • Obsahuje výučbovú a testovaciu časť, encyklopédiu a tlačový modul
     


Výučbová časť obsahuje 606 interaktívnych výučbových obrazoviek, ktoré sú rozdelené do 12 kapitol preberajúcich najvýznamnejšie čeľade dvojklíčnolistových rastlín (iskerníkovité, kapustovité, ružovité, ľuľkovité, bôbovité, mrkvovité, astrovité, hluchavkovité, krtičníkovité a klinčekovité).

Precvičovacia časť obsahuje 336 obrazoviek s úlohami, ktoré príťažlivou formou preveria a upevnia získané znalosti žiakov.

Pripravených je i celkom 83 strán bohato ilustrovaných pracovných listov a obsiahla encyklopédia.

 
   
           

Objednat produkt... Súkromný uživateľ (jednoužívateľská verzia)  20,91 EUR (vrátane 20% DPH)

Chcem sa vrátiť na prehľad titulov

 

 

© Copyright 2009 Terasoft Sk.
Optimalizováno pro 800x600 a výše. Poslední aktualizace: .