Angličtina pre školákov 4


TS Angličtina pro malé školákyAngličtina pre školákov 4 je štvrtým dielom novo spracovaného šesťdielneho radu programov, ktorý svojim obsahom plne pokrýva výučbu angličtiny na ZŠ. Medzi hlavné prednosti patrí predovšetkým podpora najpoužívanejších učebníc, spracovanie v súlade s osnovami a unikátny rozsah precvičovanej látky. Tento diel je určený pre štvrtý rok výučby angličtiny. Uplatní sa však i pri vyučovaní na viacročných gymnáziách a ostatných SŠ.


Slovná zásoba programu obsahuje tie slovíčka a slovné spojenia, ktoré by si mali žiaci v príslušnom období výučby dokonale osvojiť. Precvičovať ich možno niekoľkými spôsobmi. Okrem vlastného precvičovania pravopisu budú žiaci zároveň priraďovať slovíčka do dvojíc. K dispozícii je aj zábavné precvičovanie slovíčok, ktoré sú kvôli prehľadnosti rozdelené do 18 tematických okruhov (napr. európske štáty, USA, počasie, obchody, armáda, Vianoce, rozprávky...). Každé slovíčko je kvôli ľahkému zapamätaniu doplnené ilustratívnym obrázkom. Správnu výslovnosť slovíčok si žiaci môžu zdokonaľovať vo výslovnostnom module. Na preverenie znalostí slúži tlačový modul.


Dôraz sa kladie i na porozumenie hovorenému slovu a písanému textu. Pre žiakov je pripravených 16 interaktívne spracovaných kreslených tém z rôznych oblastí (napr. Londýn, ľudské telo, vesmír, slávne osobnosti, zamestnania...), pre udržanie detského záujmu sú zaradené i básničky a rozprávky. Program vo dvoch moduloch umožňuje aj nácvik správnej výslovnosti použitých slovíčok a viet. V časti Gramatika si žiaci v interaktívnych cvičeniach dôkladne precvičia všetky hlavné oblasti gramatiky v rozsahu zodpovedajúcemu zameraniu tohto CD (celkom 30 javov, napr. predprítomný čas, použitie „for“ a „since“, určovanie smeru a miesta, minulý čas pravidelných i nepravidelných slovies, trpný rod v rôznych časoch a mnoho ďalších gramatických javov).

 

Veľmi žiadaným vylepšením tohto nového radu je tzv. tlačový modul. S jeho pomocou možno veľmi ľahko vytlačiť cvičenie zamerané na precvičovanie gramatiky, prekladov viet alebo slovíčok. Nastavíte a vytlačíte presne to, čo potrebujete. Možné sú aj ľubovoľné kombinácie. Zaradená je i možnosť vytlačenia pracovného listu so správnym riešením. Na CD je všetko kompletne ozvučené a nahovorené rodenými hovorcami.

 
   
           

Objednat produkt... Súkromný uživateľ (jednoužívateľská verzia) - cena 599,- Sk / 19,88 EUR (vrátane 20% DPH)

Chcem sa vrátiť na prehľad titulov

 

 

© Copyright 2007 Terasoft Sk.
Optimalizováno pro 800x600 a výše. Poslední aktualizace: .