Často kladené dotazy a problémy (FAQ)

 

·         Windows 11 a instalace Terasoft Runtime 2.0

·         Němčina 5 - nejsou nutná administrátorská práva

·         Instalace Angličtina/Němčina pro nejmenší/děti s Bolkem a Lolkem

·         Artopedia 2 - problém se zobrazováním fontů

·         TS Český jazyk 5 - "problikávání" chybných odpovědí

·         TS Informatika 1 - verze pro Linux (výuka OpenOffice.org Writer) - chyba zobrazení

·         Problémy s tiskem pracovních listů (Vlastivěda 1, Přírodověda 1, Český jazyk 5 apod.)

·         Chyba "illegal function call" v programech TS Angličtina a TS Němčina, část GRAMATIKA

·         Problémy se zobrazováním (chybně umístěná tlačítka, text se nevejde na obrazovku apod.)

·         Vlastivěda 1 (starší české dějiny) - Problém se zobrazováním prac. listů č. 2, 12 a 14

·         Angličtina 1 (pro malé školáky) a Začínáme s angličtinou - už rozumím anglicky (prohozené texty v části Jack and the Beanstalk II)

·         Problémy při instalaci (starší produkty)  (např. instalační program nelze spustit nebo ohlásí chybu během instalace)

·         Problémy se spuštěním našich titulů po instalaci Service Pack 2 pro Windows XP

·         Problémy s tiskem u TS Český jazyk 1, 2, 3 (např. netisknou se vyplněné diktáty)

·         Dětský koutek 1 - 5, Výuková pexesa - není slyšet zvuk (zvuk se po spuštění ztiší na minimum)

·         Artopedia 2 - neobnovení rozlišení a zobrazovací frekvence po ukončení programu

·         V některých programech (např. Angličtina, Němčina...) se nezobrazují některé texty

·         3D Architekt - nelze otáčet některé objektyroblémy při instalaci

·         Problémy s TS Edison 4.0 ( chyby při zapojení spínačů)

·         Na některých školách s IKI (INDOŠ) je nestabilní program TS Český jazyk 4 (padá ihned po spuštění nebo v průběhu práce)

·         Problémy po instalaci TS Český jazyk 4

·         Artopedia 2 - problémy s provozem v síti

·         Problémy se spouštěním zjednodušené herní (lineární) verze v TS Český jazyk 4

·         Problémy s žákovskými verzemi TS Český jazyk 4

·         Programy z edice Dětský koutek a Celá rodina milionářem (nestabilita, nelze spustit, problémy s přehráváním zvuku)

·         Nepřehrává se zvukový doprovod (Angličtina I-IV, Český jazyk, Dětský koutek)

·         Dětský koutek 4 - Alenka a věci kolem nás - problém v části zvířátka a ovoce 

·         Po instalaci na server nelze program spustit - hlásí chybějící soubory

·         Problémy při zobrazování české diakritiky

·         Nelze tisknout na tiskárně připojené k USB portu (chyba při tisku) (např. v programu TS Diktáty)

·         Nezobrazují se obrázky (v programech TS Zeměpis, TS Zeměpis II, TS Angličtina / TS Němčina - část tematické okruhy, TS Biologie, To nejlepší pro děti)

·         TS Zeměpis (starší verze) - Windows hlásí chybu aplikace

·         Problémy s knihovnou GRID.VBX

·         V programech jsou místo fotografií zobrazeny pouze "šedé stíny"

·         Chybně se zobrazují horní a dolní indexy (chemické programy)

·         Slovník TS Amadeus 16 bit nepracuje v síti


Windows 11 a instalace Terasoft Runtime 2.0

Popis problému
Pokud používáte Windows 11 mohou při instalaci Terasoft Runtime 2.0 může systém zahlásit chybu a nenainstaluje Terasoft Runtime 2.0. Problém může nastat ve verzi Windows 11 22H2 a novější.
 

Zdůvodnění

Ve Windows 11 verze 22H2 a novější systém aplikuje tzv. Inteligentní řízení aplikace (Smart App Control). U starších aplikací pak může znemožnit jejich spustění či instalaci.

 

Řešení

Smart App Control je třeba vypnout v registrech
Stiskněte tlačítko start a do kolonky spustit zadejte 'regedit.exe'.
Následně najděte cestu [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CI\Policy].
Nyní najděte parametr VerifiedAndReputablePolicyState a tento změňte na hodnotu 0
Poté, prosím restartujte počítač a zkuste znovu nainstalovat Terasoft Runtime 2.0

Zdroj informací můžete nalézt na stránkách Microsoftu

TS Němčina 5 - nejsou nutná administrátorská práva

Popis problému
Titul nelze spustit pod účtem s uživatelskými právy, ale běží pod administrátorským účtem.
 

Zdůvodnění

Pravděpodobně jste na stanici neprovedli korektní instalaci prostřednictvím netsetup, ale spouštíte ji pouze odkazem. TS Němčina 5 z důvodu kompatibility s MS Windows Vista používá jiné runtime knihovny, které je v každém případě nutné na stanici nejprve korektně nainstalovat.  Pokud jste přihlášeni s administrátorskými právy, program si je zvládne zaregistrovat dočasně při spuštění programu, s uživatelskými právy
totéž nejde, tam je nutné aby byly na stanici skutečně korektně nainstalovány.

 

Řešení

Problém řeší korektní instalaci prostřednictvím netsetup (u dalších titulů to již nebude potřebné - budou tam nainstalovány již z TS Němčiny 5). 


Angličtina/Němčina pro nejmenší/děti s Bolkem a Lolkem

Popis problému
Objevuje se chybové hlášení "start.exe - ordinální číslo nebylo nalezeno" a "Ordinální číslo 11 se nepodařilo v dynamicky propojované knihovně DSOUND.DLL nalézt", případně další.  Někdy nejde zvuk.
 

Zdůvodnění

Problém je způsoben požadavkem na instalaci novější verze knihovny MS DirectX.

 

Řešení

Problém řeší instalace verze knihovny MS DirectX 9.0c, kterou lze stáhnout ze serveru společnosti Microsoft. Pokud to nepomůže, doporučujeme ještě aktualizovat ovladač zvukové karty. 


Artopedia 2 - problém se zobrazováním fontů

Popis problému
U titulu Artopedia 2 se na některých školách u uživatelů s omezenými právy chybně zobrazují fonty (jsou nečitelné nebo posunuté).
 

Zdůvodnění

Problém je způsoben omezenými uživatelskými právy a vlastností starších verzí vývojového prostředí Macromedia, která s právy uživatele nedokáže korektně zobrazit fonty.

 

Řešení

Problém řeší aktualizace, kterou si můžete stáhnout zde. (cca 2,2 MB)


TS Český jazyk 5 - "problikávání" chybných odpovědí

Popis problému
Na některých počítačích se v různé míře (v závislosti na použité grafické kartě) projevuje u některých otázek chyba při jejich zobrazení. Při přechodu na novou stránku s otázkou se na dobu řádově v desetinách sekundy zobrazí červeně označené chybné odpovědi, což při velmi pozorném sledování umožní snadno vybrat správnou odpověď. Problém řeší tato aktualizace.
 

Řešení

Problém řeší aktualizace, kterou si můžete stáhnout zde (cca 90 kB)


TS Informatika 1 - verze pro Linux (výuka OpenOffice.org Writer) - chyba zobrazení

Popis problému
Na některých prohlížečích se po spuštění zobrazí vpravo od menu nápis Lekce X.X --- Názvy animace, který zobrazen být nemá.
 

 

Řešení
Zde si stáhněte prosím nové verze souborů start.htm a start2.htm a nahraďte jimi soubory stejného jména v adresáři odkud program spouštíte.

 

Upozornění
Tato aktualizace se týká pouze verzí pro Linux a Mac OS, netýká se verzí pro MS Windows.

 


zpět nahoru

Problémy s tiskem pracovních listů (Vlastivěda 1, Přírodověda 1, Český jazyk 5 apod.)

Popis problému
V některých případech při tisku pracovních listů ve formátu pdf se na tiskárně místo čitelného výstupu objeví pouze změť „hieroglyfů“.

 

Řešení
Níže popsané řešení platí pro instalovaný Adobe Acrobat Reader 7, v nižších verzích je obdobné.

1) V dialogovém okně, které se zobrazí před tiskem (kde je možné zvolit tiskárnu), naleznete vlevo dole tlačítko Advanced (v anglické verzi) resp. Rozšířené (v české verzi). Klikněte na toto tlačítko.
2) Zobrazí se Vám další malé dialogové okno, kde dole zaškrtntete volbu „Print as image“ (angl. verze), resp. „Tisknout jako obraz“ (česká verze). Stiskněte „OK“.
3) Nyní by se již měl pracovní list vytisknout korektně.


zpět nahoru

Chyba "illegal function call" v programech TS Angličtina a TS Němčina, část GRAMATIKA

Popis problému
V některých našich programech (např. TS Angličtina a TS Němčina) se v části GRAMATIKA zobrazí pouze první část doplňovaného textu a po jeho doplnění dojde k chybě doprovázené chybovým hlášením "illegal function call".

 

Zdůvodnění
K tomuto problému dochází na některých počítačích se základní deskou vybavenou integrovanou grafickou kartou S3G Unichrome. Příčinou je pravděpodobně nekorektní fungování ovladačů této grafické karty.

 

Řešení
Níže uvedené řešení platí pro Windows XP, v jiných verzích Windows je analogické, pouze se může drobně lišit použitá terminologie. Toto řešení jsme ověřovali na aktuálních verzích ovladačů, které lze nalézt na www.s3graphics.com. Na starších verzích ovladačů nemusí být toto řešení účinné.

1) Klikněte pravým tlačítkem myši na volnou plochu a z menu vyberte "vlastnosti". Zobrazí se vám několik karet se souhrným názvem "Zobrazení - vlastnosti".
2) Vyberte kartu "Nastavení".
3) Na této kartě vpravo dole klikněte na tlačítko "Upřesnit".
4) Nyní vyberte kartu "Poradce při potížích". Na této kartě posuňte ukazatel hardwarové akcelerace o jeden stupeň doleva (pouze o jeden stupeň, ne o víc), směrem od "Úplná" k "Žádná". Tímto jste zakázali urychlení ukazatele a rastrů. Stiskněte tlačítko OK.
5) Doporučujeme restartovat počítač. Poté by již vše mělo být v pořádku.

Ačkoliv tímto způsobem může dojít ke zpomalení karty, nemělo by být výrazné. Jiné řešení zatím neexistuje, zbývá čekat, až výrobce vydá aktualizovanou verzi ovladačů, která tento problém vyřeší.


zpět nahoru

Problémy se zobrazováním (chybně umístěná tlačítka, text se nevejde na obrazovku apod.)

Popis problému
U některých titulů (netýká se nejnovějších titulů a titulů z edice Dětský koutek) dochází k chybnému zobrazení tlačítek, obrázků nebo textů. Tlačítka mohou být zcela chybně umístěna (posunuta), část textů, některá tlačítka nebo obrázky se nevejdou na zobrazovanou plochu.

 

Zdůvodnění
Problém je způsoben tím, že některé ovladače grafických karet umožňují nastavení jiného než standardního rozlišení pro obrazovková písma (velikost písma). Především některé multimediální tituly vytvořené ve starších vývojových nástrojích Microsoftu, pracující s přesným umístěním textů a obrázků, nedokáží s tímto nestandardním nastavením pracovat a dochází k chybnému zobrazení některých prvků.
Tento problém postihuje většinou nejnovějších notebooky s vysokým rozlišením displeje, kde je toto nastavení písem nastaveno výrobcem jako výchozí (např. notebooky Acer s grafickými kartami ATI). Vyskytuje se také u některých základních desek s integrovanými grafickými kartami.

 

Řešení
Tento problém lze většinou velmi snadno odstranit změnou nastavení písem na standardní velikost.
Postup:

1) Pravým tlačítkem myši klikněte někam na plochu a z kontextového menu vyberte "Vlastnosti".

2) Objeví se dialogové okno "Obrazovka – vlastnosti" (Windows 98) nebo "Zobrazení – vlastnosti" (Windows XP.

3) Vyberte kartu "Nastavení" a zda stiskněte vpravo dole tlačítko "Upřesnit".

4) Na kartě "Obecné" změňte velikost písma na "Malá písma" (Windows 98) resp. "Normální velikost - 96 dpi" (Windows XP). Pod tímto výběrem se objeví text "normální velikost písma (96 dpi). Nyní by se již vše mělo zobrazovat korektně.

 


zpět nahoru

Vlastivěda 1 (starší české dějiny) - Problém se zobrazováním prac. listů č. 2, 12 a 14

Popis problému
Tento problém se vyskytuje pouze na počítačích, kde je instalována starší verze Acrobat Readeru (5.x) v české i anglické verzi. Při pokusu o zobrazení těchto listů se zobrazí chybové hlášení "Error Reading linearized hint data." resp. jeho pseudočeská verze "Chyba při čtení datových hintů." Tato chyba se týká většiny škol s učebnami Indoš.

Řešení
1. Spusťte samostatně Acrobat Reader (buď pomocí ikony v nabídce start - pokud jej tam naleznete) nebo tím, že otevřete libovolný soubor s koncovkou pdf (pozor, ne v prostředí webového prohlížeče, ale samostatně - např. "proklikáním se" přes "tento počítač"). Soubory Acrobat Readeru - pdf naleznete např. v adresáři, kam jste TS Vlastivědu 1 instalovali - podadresář Listy\listy\vyplnene.

2.
Česká verze:
Jakmile se Acrobat Reader spustí, z nabídky "Úpravy" vyberte "Předvolby" a v levém sloupci nabídky, která se Vám zobrazí položku "Volby". Následně zrušte zaškrtnutí u možnosti "Povolit rychlé zobrazení z webu". Stiskněte tlačítko OK a ukončete Acrobat Reader.

Anglická verze:
Jakmile se Acrobat Reader spustí, z nabídky "Edit" vyberte "Preferences" a v levém sloupci nabídky, která se Vám zobrazí položku "Options". Následně zrušte zaškrtnutí u možnosti "Allow fast web view". Stiskněte tlačítko OK a ukončete Acrobat Reader.

3. Po příštím spuštění prohlížeče by se již pracovní listy měly zobrazovat korektně.


zpět nahoru

Angličtina 1 (pro malé školáky) a Začínáme s angličtinou - už rozumím anglicky (prohozené texty v části Jack and the Beanstalk II)

Popis problému
U titulů TS Angličtina 1 v části "Porozumění textu" a u titulu Začínáme s angličtinou - už rozumím anglicky je v poslední části (Jack and the Beanstalk II) prohozený text u obrázků č. 2 a č. 6.

Zdůvodnění
Jde o chybu v programu.

Řešení
Problém odstraní tato aktualizace.


zpět nahoru

Problémy při instalaci (starší produkty)
Tyto problémy se týkají vesměs starších produktů, uvedených na trh před rokem 2002. Instalační programy našich starších produktů vychází z instalačního kitu dodávaného Microsoftem k Visual Basicu 3.0. Bohužel, jde v dějinách Microsoftu pravděpodobně o vůbec nejchybovější produkt (a to už je co říci....). Díky tomu se většina problémů s našimi produkty týká právě jejich instalace. Nicméně naprostá většina těchto problémů je zde popsána  a je snadno odstranitelná.

A. Instalační program se vůbec nespustí
Pokud se instalační program vůbec nespustí, "zamrzne" po svém spuštění (např. bílé okénko s nápisem "Initializing Setup") nebo ohlásí vnitřní chybu, může to být způsobeno 2 příčinami:
1, Jestliže máte, nebo jste někdy měli, nainstalován MS Office XP, na vině je pravděpodobně kolize s programem CTFMON (alternativní vstup), který vždy běží ve Windows na pozadí. Před instalací našich produktů je třeba CTFMON ukončit. Stiskněte současně klávesy Ctrl + Alt + Del. Objeví se vám okno se seznamem běžících programů. Myší označte CTFMON. Stiskněte tlačítko "Ukončit úlohu". Objeví se okno s nápisem "Program neodpovídá....". V tomto novém okně stiskněte opět "Ukončit úlohu". Nyní by již instalace měla proběhnout bez problémů. Po restartu Windows bude CTFMON opět funkční.
2, Může také jít o problém způsobený konfliktem instalačních programů různých aplikací a problémy se systémovými knihovnami. Tento problém se může projevovat i tak, že se spustí instalační program úplně jiné aplikace.
Doporučujeme následující postup: Zkuste nejprve z adresáře C:\WINDOWS vymazat soubor SETUP1.EXE (pokud se tam nachází). Poté restartujte počítač a zkuste znovu spustiti instalaci.
Pokud se situace nezmění, je třeba ještě vymazat VER.DL (ktery naleznete v C:\WINDOWS) a dále je možno zkusit vymazat i ver.dll z adresare WINDOWS\SYSTEM.

B. Instalační program v průběhu instalace (po zadání adresáře) ohlásí "Not a valid path"
Pokud instalační program hlásí "Not a valid path", jde pravděpodobně o kolizi s ovladačem grafické karty ATI (např. Rage 128, některé karty Matrox Millenium, je možné, že i některé jiné). 
U karet ATI téměř vždy pomůže  přepnutí karty do rozlišení 640x480 - 16 barev (což prakticky aktivuje standardní VGA ovladač), restart počítače a instalace v tomto rozlišení. Pozor, je třeba zvolit opravdu 16 barev, ne rozlišení 16 bit (HiColor)!  Po dokončení instalace lze vše vrátit k původnímu stavu. 
Výše uvedený postup bohužel nelze použít u karet Matrox a u malého procenta problémových karet ATI. Tam je třeba manuálně nastavit standardní VGA ovladač, nainstalovat program a teprve poté vrátit původní stav (ovladač).
Teoreticky by měl být možný i následující postup (nebylo ověřeno): V nabídce start vyvoláte příkazový řádek Spustit. Do něj vložíte příkaz MSCONFIG a stisknete OK. Měla by se objevit tzv. "Pomůcka systémové konfigurace". Na kartě "Obecné" zvolíte tlačítko "Upřesnit". Zaškrtnete volbu rozlišení 640 x 480 x 16. Po restartu počítače by měla instalace již proběhnout korektně. Nyní můžete obnovit původní stav.

C. Instalační program po spuštění ohlásí chybějící soubor (setupkit.dll) - TS Angličtina (I-IV), TS Němčina I,II
Pokud se instalační program zastaví s hlášením  "File not found" nebo ohlásí chybějící soubor (setupkit.dll), většinou pomůže instalaci nespouštět z prostředí programu (tj. z menu, které se objeví po startu CD-ROM), ale ručně pomocí SETUP.EXE přímo z CD-ROM. SETUP.EXE naleznete na CD-ROM v hlavním (kořenovém) adresáři. Pozn.: Většinou se nezobrazí jako SETUP.EXE, ale pouze bez přípony - tj. SETUP s bílo-modrou ikonou.

D. Spustí se  instalace úplně jiného produktu ("Klubíčko")
Doporučujeme následující postup: Zkuste z adresáře C:\WINDOWS vymazat soubor SETUP1.EXE (pokud se tam nachází). Poté restartujte počítač a zkuste znovu spustiti instalaci.


zpět nahoruProblémy se spuštěním našich titulů po instalaci Service Pack 2 pro Windows XP

Popis problému dle dotazu uživatele
Po instalaci Service Pack 2 se objeví při pokusu o spuštění našich titulů tato chybová zpráva:
Titulek: Prostředí 16 bitového systému Windows.
Text: C:\Windows\SYSTEM32\autoexec.nt. Systémový soubor nelze použít v aplikacích systému MS-DOS a Microsoft Windows. Vybráním příkazu Zavřít ukončíte aplikaci.

Zdůvodnění
Z neznámých důvodů při instalaci SP2 dochází občas k vymazání některých důležitých systémových souborů, v tomto případě konkrétně autoexec.nt z adresáře Windows\System32.

Řešení
Nabízí se dvě možnosti řešení:

a) Řešení popisuje mj. Microsoft zde:
https://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;324767

b) Jednodušeji lze problém řešit níže popsaným postupem. Ten spočívá ve zkopírování záložního souboru autoexec.nt z adresáře C:\windows\repair do adresáře C:\windows\system32:
1. Otevřete nabídku "Tento počítač".
2. Jděte do složky C:\windows\repair (pokud máte Windows nainstalovány v této složce)
3. Otevřete tuto složku.
4. Najděte soubor autoexec.nt.
5. Klikněte na tento soubor pravým tlačítkem a zvlote "Kopírovat".
6. Jděte do složky C:\windows\system32.
7. Otevřete tuto složku.
8. Klikněte do této složky někam na volnou plochu pravým tlačítkem a z nabídky zvolte volbu "Vložit".

Bohužel toto řešení někdy nefunguje a po restartu se vše vrátí do původního nefunkčního stavu. Microsoft to snad někdy vyřeší...

zpět nahoruProblémy s tiskem u TS Český jazyk 1, 2, 3 (např. netisknou se vyplněné diktáty)

Popis problému dle dotazu uživatele
TS Český jazyk 1,2,3. Nejde vůbec vytisknout diktát doplněný, ale ani nedoplněný.

Zdůvodnění
Tento problém způsobuje někdy ovladač tiskárny, v takovém případě doporučujeme stáhnout si a nainstalovat aktualizaci.

Řešení
Problém odstraní tato aktualizace.

POZOR! Tuto aktualizaci instalujte pouze v případě, kdy se u vás problém s tiskem skutečně projeví. V opačném případě může naopak problémy s tiskem způsobit.

zpět nahoru

Artopedia 2 - neobnovení rozlišení a zobrazovací frekvence po ukončení programu

Popis problému dle dotazu uživatele
Na některých konfiguracích Artopedia 2 po svém ukončení korektně neobnoví původnírozlišení a zobrazovací frekvenci monitoru.

Řešení
Problém odstraní tato aktualizace.

zpět nahoruV některých programech (např. Angličtina, Němčina...) se nezobrazují některé texty

Popis problému dle dotazu uživatele
V některých programech (např. Angličtina, Němčina...) se nezobrazují některé texty
.

Zdůvodnění
Chyba je způsobena chybnou funkcí volby vyhlazování hran rastrových písmen ve Windows. Tento problém může vyřešit i nový ovladač grafické karty.

Řešení
Řešení spočívá ve vypnutí uvedeného efektu. Klikněte pravým tlačítkem myši na plochu a zvolte volbu VLASTNOSTI. Poté vyberte kartu VZHLED. Vpravo dole naleznete tlačítko EFEKTY. Deaktivujte položku "Použivat metodu vyhlazování hran rastrových pisem". U některých grafických karet není nutno tuto položku deaktivovat, stačí nastavit namísto metody Clear Type metodu Standardní.

zpět nahoru


Dětský koutek 1 - 5, Výuková pexesa - není slyšet zvuk (zvuk se po spuštění ztiší na minimum)

Popis problému dle dotazu uživatele
Po spuštění programu z edice Dětský koutek není slyšet žádný zvuk, hlasitost se ztiší na minimu. Typicky se tento problém objevuje na učebnách INDOŠ typu A (3 + 1 PC) a to pouze u učitelských počítačů (pouze někdy).

Zdůvodnění
Chyba je způsobena ovladači zvukové karty.

Řešení
Problém lze odstranit instalací níže uvedených aktualizací. Pozor, po jejich instalaci již nelze regulovat hlasitost v programu (je nutno použít ovládání hlasitosti ve Windows). 
Tyto aktualizace neinstalujte, pokud se Vás uvedený problém netýká!

Dětský koutek 1 - aktualizace (problém se zvukem)

Dětský koutek 2 - aktualizace (problém se zvukem)

Dětský koutek 3 - aktualizace (problém se zvukem)

Dětský koutek 4 - aktualizace (problém se zvukem)

Dětský koutek 5 - aktualizace (problém se zvukem)

Výuková pexesa - aktualizace (problém se zvukem)

 

zpět nahoru3D Architekt - nelze otáčet některé objekty

Popis problému dle dotazu uživatele
Tento problém se vyskytuje v některých verzích Windows u české verze 7.5. Tuto verzi poznáte podle toho, že obsahuje soubor myhouse.exe z 13.11.2003 (délka 4 954 112). Po uložení návrhu a jeho opětném načtení nelze otáčet některé objekty.

Řešení
Pro odstranění problémů je nutné stáhnout si a nainstalovat aktualizaci. Aktualizaci můžete stáhnout zde.

zpět nahoruNa některých školách s IKI (INDOŠ) je nestabilní program TS Český jazyk 4 (padá ihned po spuštění nebo v průběhu práce)

Řešení
Tento problém se týká menšího procenta škol s IKI. Problém odstraní instalace servis packu 4 na Windows 2000. Pokud jej vaší škole ještě ACOL nenainstaloval, prosím kontaktujte jej.


zpět nahoru


Problémy s TS Edison 4.0 (chyby při náhodném zapojení několika spínačů)

Popis problému dle dotazu uživatele
Při zapojení 2 žárovek paralelně a použití 3 spínačů (1 v hlavním obvodu a u každé žárovky další) a zdroj v hlavním obvodu se žárovky nerozsvěcí správně. Při opakované manipulaci se spinači svítí žárovka, která by svítit neměla.

Řešení
Terasoft si je vědom chyby, která se vyskytuje při náhodném zapojení několika spínačů. Tyto chyby odstraní nový aktualizační soubor.


zpět nahoru


Problémy po instalaci TS Český jazyk 4

Popis problémů 
Po instalaci na server či na lokální stanici se nepodaří program spustit a objeví se chybové hlášení o neúspěšném přístupu ke knihovně CMDIALOG.VBX nebo jiné VBX knihovně (často doprovázené hlášením Path/File Access Error).

Řešení
Je-li program nainstalován na síti nebo na lokálním počítači, mohou se tyto problémy vyskytnout, pokud je v názvu adresáře programu použita diakritika. V takovém případě prosím přejmenujte adresář, tj. např. místo ČEŠTINA použijte CESTINA.


zpět nahoru


Artopedia 2 - problémy s provozem v síti

Popis problémů 
Pokud je Artopedia 2 spuštěna na počítači se kterým pracuje administrátor, učitel nebo jiný uživatel, který má do adresáře ve kterém je nainstalována právo zápisu a tento uživatel zároveň spustil Artopedii jako první, další uživatel již Artopedii 2 ze sítě nespustí - zobrazí se chybová hláška.

Zdůvodnění
Toto je vlastností systému, ve kterém byla Artopedia 2 vytvořena. Pokud je to povoleno, Artopedia 2 otevře jeden ze souborů pro zápis a při pokusu o spuštění z další stanice dojde k chybě (nelze otevřít ani pro čtení).

Řešení problému
Řešení je jednoduché. Stačí buď zakázat všem uživatelům právo zápisu do síťového adresáře ve kterém je Artopedia 2 nainstalována nebo lze označit všechny soubory v hlavním adresáři Artopedie atributem read-only. Nouzovým řešením je také, pokud Artopedii 2 spustí nejdříve uživatel bez práva zápisu do adresáře (žák) a až potom učitel.


zpět nahoruProblémy se spouštěním zjednodušené herní (lineární) verze v TS Český jazyk 4

Popis problémů 
TS Český jazyk 4 umožňuje spouštění herní části ve dvou režimech - normální a zjednodušená hra (lineární). Při spuštění lineární verze je často místo ní spuštěna normální verze hry. 

Zdůvodnění
Terasoft potvrzuje, že toto chování je způsobeno chybou v programu. Aktualizaci lze provést pouze tehdy, pokud je program nainstalován na disku (nelze, pokud jej spouštíte z CD-ROMu.)

Řešení problému
Je nutno stáhnout a nainstalovat aktualizaci (ke stáhnutí zde).


zpět nahoruProblémy s žákovskými verzemi TS Český jazyk 4

Upozornění 
Tato chyba se vás týká pouze tehdy, pokud používáte ke spouštění Český jazyk 4 alternativní soubory cj4_zak1.exe resp. cj4_zak2.exe. Tento způsob využívá pouze malé procento uživatelů.

Popis problémů 
TS Český jazyk 4 umožňuje alternativní spouštění v žákovském režimu pomocí souborů cj4_zak1.exe a cj4_zak2.exe. V prvním žákovském režimu nelze tisknout doplněná cvičení, ve druhém režimu nelze tisknout vůbec. K chybě dojde, pokud v jakémkoliv režimu spustíte herní verzi, kterou ukončíte a vrátíte se do menu. Poté se program chová, jako kdyby byl spuštěn v normální verzi, možnosti tisku nejsou omezeny.

Zdůvodnění
Terasoft potvrzuje, že toto chování je způsobeno chybou v programu. Tato chyba umožní, aby se v žákovské verzi spustila hra (tu nemělo být původně možné v alternativní žákovské verzi spustit). Herní modul spouští po svém ukončení chybně vždy normální verzi výukové části (cj4.exe) místo žákovské verze (cj4_zak1.exe resp. cj4_zak2.exe).

Řešení problému
1. Jedním z řešení je přejmenování souboru cj4_zak1.exe resp. cj4_zak2.exe na cj4.exe a ikonu pro žáky nasměrovat na přejmenovaný cj4.exe. Původní cj4.exe lze přejmenovat např. na cj4ucitel.exe a používat jej pro tisky cvičení. Toto řešení bude pracovat korektně, pouze po spuštění hry z cj4ucitel.exe a jejím ukončení se spustí cj4.exe (nyní žákovská verze) a nebude možno již tisknout.
2. Druhou alternativou je aktualizace (ke stáhnutí zde), která upraví obě žákovské verze tak, aby z nich nebylo možné spouštět hru.

zpět nahoruZ některých programů nelze tisknout na tikárnu připojenou na USB rozhraní 

U některých tiskáren, připojených na USB rozhraní nelze z některých aplikací (např. TS Diktáty) tisknout. Na vině je chyba v ovladačích tiskárny. V naprosté většině případů pomůže jejich náhrada novou verzí.
Pokud funkční nové ovladače nejsou k dispozici, pravděpodobně pomůže nainstalovat aktualizaci, kterou naleznete v sekci 
opravy chyb v produktech. Ta přidává k původní aplikaci nový modul pro tisk. Aktualizace samozřejmě pracuje pouze pokud je program nainstalován na disku. Netýká se spouštění programu z CD-ROM.

zpět nahoru

TS Zeměpis, TS Angličtina, TS Němčina, TS Biologie nezobrazuje obrázky

V tomto případě je na vině ovladač grafické karty - nejčastěji jde o karty 3Dfx (např. Voodoo 3, Voodoo Banshee). Viníkem je neuvěřitelně hrubá chyba v ovladači této karty (chybná práce s RLE bitmapami). Tuto chybu naleznete jak u některých ovladačů "noname" verzí karty, tak i u renomovaných výrobců (Creative Labs). Většina výrobců již tuto chybu odstranila, takže stačí získat z jejich www stránek aktuální verzi ovladače. Pokud toto nepomůže, určitě by měly pomoci univerzální ovladače od výrobce čipové sady - https://www.3dfx.com.
Poznámka:
Bohužel, existují verze karty Voodoo Banshee, kde nepomůže vůbec nic - programy prostě s touto kartou korektně pracovat nepřinutíte. Naštěstí se to týká pouze velmi malého procenta karet Voodoo Banshee.

zpět nahoru

Nepřehrává se zvukový doprovod (Angličtina I-IV, Český jazyk, Dětský koutek)

Pokud některé programy nepřehrávají zvuk, často bývá na vině chybně pracující nebo poškozený ovladač zvukové karty. V takovém případě může počítač normálně přehrávat většinu zvukových souborů, není ale schopen přehrávat wav soubory ve formátu MS ADPCM. Zdali je příčinou opravdu ovladač lze vyzkoušet tím, že se pokusíte pomocí přehrávače záznamů, který  je standardní součástí Windows) přehrát přímo některý "wav" soubor z CD-ROM.
Řešení je jednoduché - přeinstalovat ovladač zvukové karty , pokud možno novější verzí.

zpět nahoruProgramy z edice Dětský koutek a Celá rodina milionářem - chyby při běhu a spuštění, nestabilita, nejde zvuk

A, Program vůbec nepřehrává zvuk nebo jej nepřehrává v některých částech
Toto se týká především I. dílu - TS Dětský koutek I. V části "Pohádky" (po spuštění pohádky někdy z tohoto důvodu přeskočí až na její konec). Na vině jsou problémy ovladače zvukové karty. Tato chyba se projevuje pouze s některými verzemi karty Sound Blaster (např. AWE 64) a pouze ve vyjímečných případech - na určitých konfiguracích PC a Windows. Pomoci by mělo vypnutí Full Duplexu v nastavení ovladače této karty.

B, Při spuštění hlavní části nebo za běhu program ohlásí chybu MMSystem 266 (nebo obdobnou)
Pokud program ohlásí chybu MMSYSTEM 266, problém je v poškozených nebo chybějících souborech Msvideo.dll, Mciavi.drv, Dciman.dll. Tyto soubory jsou umístěny v adresáři C:\Windows\System.
Více se můžete dozvědět přímo v tomto článku na stránkách Microsoftu.
Výše uvedené soubory většinou stačí nějakým zpusobem obnovit. Podle našich zkušeností je lze bez problémů nakopírovat do adresáře Windows\System i z jiného PC, dokonce i z PC s jinou verzí Windows. Před provedením této akce je vhodné přepisované soubory zálohovat. Velmi dobré zkušenosti máme při použití souborů z Windows 98SE ve Windows ME - použití této rady je bez záruky, pouze na vlastní riziko!!

C, Program je obecně nestabilní, při běhu "zamrzá" či "padá"
Obecně je tyto problémy velmi těžké diagnostikovat a řešit. U titulů z edice Dětský koutek jde většinou o problémy způsobené zvukovou kartou (animace a obrázky jsou synchronizovány se zvukem). Při problémech nejčastěji doporučujeme nainstalovat novou verzi ovladače zvukové karty. U některých zvukových karet - např. Sound Blaster AWE 64 pomáhá vypnutí Full Duplexu v nastavení karty. Bohužel, u několika málo typů zvukových karet (nejčastěji jde o karty integrované na základní desce ), nepomůže vůbec nic. V takovém případě lze doporučit pouze nahrazení stávající zvukové karty jinou.

D, Nestabilita produktů řady Celá rodina milionářem
K problémům dochází nejčastěji u počítačů se základními deskami s chipsetem VIA a integrovanou zvukovou kartou. Většinou pomůže nainstalovat aktuální verzi ovladače zvukové karty (získanou z internetu ze stránky výrobce vaší základní desky).

zpět nahoruDětský koutek 4 - Alenka a věci kolem nás - problém v části zvířátka a ovoce 

U CD-ROMu Dětský koutek 4 - Alenka a věci kolem nás nastává při určitých hardwarových kofiguracích problém při běhu a ukončení částí zvířátka a ovoce (jednouživatelská licence - program je spouštěn z CD-ROM). Opravu na tuto chybu můžete naleznout na našich stránkách v sekci opravy chyb v produktech. Pro instalaci je nutné v CD mechanice mít vložený disk Dětský koutek 4 - jednolicence.
Podobná oprava je k dispozici i pro multilicenční verze pro školy, která je aplikovatelná na verzi, instalovanou na síťový server. Dané opravy lze aplikovat pouze na české verze produktů.

zpět nahoru


Po instalaci na server nelze program spustit - hlásí chybějící soubory

Program se není schopen spustit ze serveru, v jehož názvu se vyskytují diakritické znaky. Jako název serveru tedy naprosto vyhovuje např. SERVER1, nevyhovuje POČÍTAČ. Řešení problému bohužel neexistuje, problém je dán použitým vývojovým prostředím, které si s diakritikou v názvu serveru neporadí. Pokud nechcete přejmenovávat server, lze tento problém obejít použitím pevně namapovaného adresáře serveru ze stanice. Připojíte adresář serveru s nainstalovanými programy Terasoft jako diskovou jednotku.

zpět nahoruProblémy s českou diakritikou

Pokud dochází k problémům při zobrazování české diakritiky, na vině jsou chybějící některé z těchto českých fontů: MS Serife, MS Sans Serife, Courier New CE, Times New Roman CE nebo Arial CE. 
U starších programů instalovaných ještě ve Windows 3.1 dochází ke smazání českých fontů MS Serife, MS Sans Serife často například při instalaci ovladačů grafické karty, kdy jsou tyto fonty přepsány anglickými.
Programy zcela korektně zobrazují diakritiku ve všech českých verzích Windows, včetně Windows NT 4.0 CZ a Windows 2000 CZ.
Programy bohužel nemohou korektně pracovat v anglické verzi Windows 95. Obdobná situace je bohužel i u anglické verze Windows 2000. S určitými omezeními a trochou námahy je ale naše programy možno v anglické verzi Windows 2000 zprovoznit (nutno nakopírovat bitmapové fonty - tj. fonty s koncovkou .fon z české verze).

zpět nahoruStarší verze TS Zeměpis - Windows hlásí chybu aplikace

U starších verzí TS Zeměpis (v nových verzích se již tento problém nevyskytuje) Windows při pokusu o spuštění programu ohlásí chybu aplikace a program se nespustí. V naprosté většině případů bývá na vině ovladač grafické karty.
Doporučujeme ovladač graf. karty nahradit novější verzí.Podle našich zkušeností mohou problémy nastat i s některými ovladači obsaženými ve Windows 98, většinou je na www výrobce karty nový ovladač, který funguje korektně. V případě potřeby kontektujte dodavatele vašeho PC.

Odkazy na stránky obsahující aktuální verze ovladačů některých grafických karet naleznete zde.

I se starou verzí ovladače lze program zprovoznit pomocí aktualizace, kterou naleznete na našich www stránkách - opravy chyb v produktech.

zpět nahoruProblémy s knihovnou GRID.VBX

Pokud aplikace po svém spuštění ohlásí chybnou verzi knihovny GRID.VBX (např. "GRID.VBX out of date"), je potřeba tuto verzi nahradit správnou. Chybnou verzi je potřeba odstranit z adresáře WINDOWS\SYSTEM (popřípadě také ze všech dalších adresářů specifikovaných v PATH). Je vhodné odstraněnou verzi nahradit novou verzí, kterou naleznete např. na CD-ROM s našimi programy. U některých našich titulů je třeba program potom znovu nainstalovat.


zpět nahoruPokud jsou
v programech místo fotografií zobrazeny pouze "šedé stíny", je na vině grafická karta, nejčastěji její ovladač. Program vyžaduje ve Windows alespoň 256 barevné rozlišení. Pouze nejstarší VGA karty dokázaly pracovat pouze s 16 barevným rozlišením. U novějších grafických karet je pravděpodobné, že není nainstalován příslušný ovladač. Doporučujeme kontaktovat dodavatele Vašeho počítače.

zpět nahoruV chemických programech (verze pro Windows) se
chybně zobrazují horní a dolní indexy (ve vzorcích sloučenin). Program využívá k zobrazení těchto speciálních chemických znaků font, který by se měl v adresáři WINDOWS\SYSTEM nacházet pod názvem ari_chem.ttf. Zkontrolujte jeho přítomnost. Pokud nepoužíváte česká Windows 95 ale používáte verzi PANEURO, je nutno tento font ručně zaregistrovat (přidat mezi truetype fonty Windows).

zpět nahoruSlovník Amadeus v 16 bitové verzi
vyžaduje i při síťové instalaci aby uživatel měl právo zápisu na disk na kterém je instalován. Pokud toto není možno zajistit, můžete si stáhnout opravenou verzi umístěnou na našich stránkách v sekci opravy chyb v produktech, která již právo zápisu na disk nevyžaduje.

zpět nahoru© Copyright 2002 Terasoft, a.s.
HTML, skripty: Vít Jurásek | Design: Ladislav Cabicar | Kontakt na webmastera.