Aktualizace produktů


Upozornění:
Vzhledem k použitému aktualizačnímu programu lze všechny níže uvedené aktualizace (patche) instalovat pouze v prostředí 32 bitových Windows (Windows 95, 98, 2000, NT), přestože vlastní programy jsou 16 bitové. Pokud používáte ještě naše programy ve Windows 3.1 a potřebujete některý z opravných souborů, kontaktujte prosím Terasoft. Pokud to bude možné, navrhneme vám řešení.


TS Český jazyk 5 - "problikávání" chybných odpovědí
Na některých počítačích se v různé míře (v závislosti na použité grafické kartě) projevuje u některých otázek chyba při jejich zobrazení. Při přechodu na novou stránku s otázkou se na dobu řádově v desetinách sekundy zobrazí červeně označené chybné odpovědi, což při velmi pozorném sledování umožní snadno vybrat správnou odpověď. Problém řeší tato aktualizace.
aktualizaci si můžete stáhnout zde (cca 90 kB)


TS Informatika 1 - verze pro Linux (výuka OpenOffice.org Writer)
Na některých prohlížečích se po spuštění zobrazí vpravo od menu nápis Lekce X.X --- Názvy animace, který zobrazen být nemá. Zde si stáhněte prosím nové verze souborů start.htm a start2.htm a nahraďte jimi soubory stejného jména v adresáři odkud program spouštíte. Upozornění Tato aktualizace se týká pouze verzí pro Linux a Mac OS, netýká se verzí pro MS Windows.
aktualizaci si můžete stáhnout zde (cca 10 kB)


TS Angličtina 1 (pro malé školáky) v. 2003i - aktualizace části "Tematické okruhy"
Tato aktualizace odstraňuje 3 chybějící české popisky v obrázcích. Stáhněte si aktualizaci, spusťte ji a dále postupujte podle instrukcí.
aktualizaci si můžete stáhnout zde (cca 90 kB)


TS Němčina 4 (pro školáky) v. 2003i - aktualizace části "Tematické okruhy"
Tato aktualizace odstraňuje chybu v prvním okruhu - za určitých okolností není možné přiřadit německý výraz pro zavazadla. Stáhněte si aktualizaci, spusťte ji a dále postupujte podle instrukcí.
aktualizaci si můžete stáhnout zde (cca 90 kB)


3D Architekt - český manuál (v pdf formátu) a aktualizované soubory s nápovědou (.hlp soubory)
Zde si můžete stáhnout český manuál k programu 3D Architekt v pdf formátu:  
český manuál pro 3D Architekta (cca 1 MB)

K dispozici jsou také aktualizované soubory s nápovědou (.hlp soubory). Ty stačí nakopírovat do adresáře nainstalovaného programu:
aktualizované soubory nápovědy (cca 750 kB)


Angličtina 1 (pro malé školáky) a Začínáme s angličtinou - už rozumím anglicky (prohozené texty v části Jack and the Beanstalk II)
Popis problému
U titulů TS Angličtina 1 v části "Porozumění textu" a u titulu Začínáme s angličtinou - už rozumím anglicky je v poslední části (Jack and the Beanstalk II) prohozený text u obrázků č. 2 a č. 6.

Zdůvodnění
Jde o chybu v programu.

Řešení
Problém odstraní tato aktualizace
.


Dětský koutek 1 - 5, Výuková pexesa - není slyšet zvuk (zvuk se po spuštění ztiší na minimum)

Popis problému: Po spuštění programu z edice Dětský koutek není slyšet žádný zvuk, hlasitost se ztiší na minimu. Typicky se tento problém objevuje na učebnách INDOŠ typu A (3 + 1 PC) a to pouze u učitelských počítačů (pouze někdy). Chyba je způsobena ovladači zvukové karty.

Problém lze odstranit instalací níže uvedených aktualizací. Pozor, po jejich instalaci již nelze regulovat hlasitost v programu (je nutno použít ovládání hlasitosti ve Windows).
Tyto aktualizace neinstalujte, pokud se Vás uvedený problém netýká!

Dětský koutek 1 - aktualizace (problém se zvukem)

Dětský koutek 2 - aktualizace (problém se zvukem)

Dětský koutek 3 - aktualizace (problém se zvukem)

Dětský koutek 4 - aktualizace (problém se zvukem)

Dětský koutek 5 - aktualizace (problém se zvukem)

Výuková pexesa - aktualizace (problém se zvukem)


Aktualizace pro řešení tohoto problému ve slovenských verzích:

Detský kútik 1 - aktualizace (problém se zvukem)

Detský kútik 2 - aktualizace (problém se zvukem)

Detský kútik 3 - aktualizace (problém se zvukem)

Detský kútik 4 - aktualizace (problém se zvukem)

Detský kútik 5 - aktualizace (problém se zvukem)

Výučbová pexesa - aktualizace (problém se zvukem)

 

 


Artopedia 2 - neobnovení rozlišení a zobrazovací frekvence po ukončení programu
Popis problému: Na některých konfiguracích Artopedia 2 po svém ukončení korektně neobnoví původní rozlišení a zobrazovací frekvenci monitoru.
Řešení: Pro odstranění problémů je nutné stáhnout si a nainstalovat aktualizaci.

aktualizace pro Artopedia 2 (cca 96 kB)


3D Architekt - nelze otáčet některé objekty
Popis problému:
Tento problém se vyskytuje v některých verzích Windows u české verze 7.5. Tuto verzi poznáte podle toho, že obsahuje soubor myhouse.exe z 13.11.2003 (délka 4 954 112). Po uložení návrhu a jeho opětném načtení nelze otáčet některé objekty.
Řešení: Pro odstranění problémů je nutné stáhnout si a nainstalovat aktualizaci.

aktualizace pro 3D Architekt (cca 496 kB)


TS Edison 4.0 - aktualizace
Popis problémů:
U programu TS Edison 4.0 se vyskytují jisté problémy např. při zapojení spínačů a v jistých případech v celkové stabilitě programu.
Řešení problému
: Pro odstranění problémů je nutné stáhnout si a nainstalovat níže uvedené aktualizace. První aktualizace je potřeba pro uživatele, kteří mají program nainstalován na lokálním disku počítače, druhá aktualizace opravuje verzi programu naistalovanou na síti.

aktualizace pro instalace na lokálním disku počítače TS Edison 4.0

aktualizace pro instalace na síti TS Edison 4.0


TS Český jazyk 4 - aktualizace herní části
Popis problémů:
TS Český jazyk 4 umožňuje spouštění herní části ve dvou režimech - normální a zjednodušená hra (lineární). Při spuštění lineární verze je často místo ní spuštěna normální verze hry. Tato aktualizace tento problém řeší. Řeší také nekorektní ukončení po dohrání hry - místo návratu do úvodního menu se někdy spustí další pravopisné cvičení.
Zdůvodnění:
Terasoft potvrzuje, že toto chování je způsobeno chybou v programu.
Řešení problému
: Pro odstranění problému je nutné stáhnout si a nainstalovat níže uvedenou aktualizaci. Aktualizaci lze provést pouze tehdy, pokud je program nainstalován na disku (nelze, pokud jej spouštíte z CD-ROMu.)

aktualizace herní části TS Český jazyk 4 v. 2003
(cca 75 kB) 


TS Český jazyk 4 - problémy s žákovskými verzemi 
Upozornění:
Tato chyba se vás týká pouze tehdy, pokud používáte ke spouštění Český jazyk 4 alternativní soubory cj4_zak1.exe resp. cj4_zak2.exe. Tento způsob využívá pouze malé procento uživatelů.
Popis problémů:
TS Český jazyk 4 umožňuje alternativní spouštění v žákovském režimu pomocí souborů cj4_zak1.exe a cj4_zak2.exe. V prvním žákovském režimu nelze tisknout doplněná cvičení, ve druhém režimu nelze tisknout vůbec. K chybě dojde, pokud v jakémkoliv režimu spustíte herní verzi, kterou ukončíte a vrátíte se do menu. Poté se program chová, jako kdyby byl spuštěn v normální verzi, možnosti tisku nejsou omezeny.
Zdůvodnění:
Terasoft potvrzuje, že toto chování je způsobeno chybou v programu. Tato chyba umožní, aby se v žákovské verzi spustila hra (tu nemělo být původně možné v alternativní žákovské verzi spustit). Herní modul spouští po svém ukončení chybně vždy normální verzi výukové části (cj4.exe) místo žákovské verze (cj4_zak1.exe resp. cj4_zak2.exe).
Řešení problému
:
1. Jedním z řešení je přejmenování souboru cj4_zak1.exe resp. cj4_zak2.exe na cj4.exe a ikonu pro žáky nasměrovat na přejmenovaný cj4.exe. Původní cj4.exe lze přejmenovat např. na cj4ucitel.exe a používat jej pro tisky cvičení. Toto řešení bude pracovat korektně, pouze po spuštění hry z cj4ucitel.exe a jejím ukončení se spustí cj4.exe (nyní žákovská verze) a nebude možno již tisknout.
2. Druhou alternativou je aktualizace, která upraví obě žákovské verze tak, aby z nich nebylo možné spouštět hru.

aktualizace pro TS Český jazyk 4 v. 2003
(cca 75 kB) TS Němčina 4 - verze 2003
Tato aktualizace upravuje chybné číslování několika kapitol u jedné z učebnic (Nová němčina - Maroušková). Tuto aktualizaci nelze použít, pokud jste již předtím instalovali speciální aktualizaci pro učebny INDOŠ. V takovém případě naleznete správnou verzi aktualizace zde.
Níže uvedenou aktualizaci je třeba nainstalovat do stejného adresáře, do kterého jste instalovali TS Němčinu 4 v. 2003
.

aktualizace pro TS Němčina 4 v. 2003 (cca 353 kB) TS Angličtina 1 (pro malé školáky) - verze 2003
Chybička se bohužel občas vloudí. Tentokrát při závěrečných úpravách nové řady titulů "utekl" jeden popisek z Němčin do Angličtiny 1. Konkrétně jde o část "Slovíčka (psaná forma)". Zde se zobrazuje pokyn "Vyberte správný německý tvar slova" místo samozřejmě správného "Vyberte správný anglický tvar slova". Uživatelům se omlouváme a doufáme, že novým titulům této řady, které budou uváděny na trh v příštích měsících se již podobné nepříjemnosti vyhnou...
Níže uvedenou aktualizaci je třeba nainstalovat do stejného adresáře, do kterého jste instalovali TS Angličtinu 1 v. 2003
.

aktualizace pro TS Angličtina 1 v. 2003 - Slovíčka (psaná forma) (cca 70 kB) TS Angličtina 2 (pro školáky) - verze 2003i
Na CD ROMu nedopatřením chyběly žákovské spouštěcí moduly (tj. moduly umožňující spuštěním programu s vynecháním tiskových nebo i výslovnostních modulů). Pokud je potřebujete, stačí si je stáhnout, rozzipovat a nakopírovat do adresáře aplikace.

žákovské spouštěcí moduly pro TS Angličtina 2 v. 2003
(cca 300 kB)TS Všeobecný přehled
Tato aktualizace odstraňuje některé faktické chyby, které se bohužel vloudily do produktu (Jan Nepomucký místo Lucemburský, obrázek Sochy svobody místo německého hradu a některé fotografie vlajek, které byly barevně dost nezřetelné). Aktualizaci lze instalovat pouze na plnou nebo síťovou verzi instalace! 

Pozor - celkem jde o dvě aktualizace!
Je třeba je instalovat postupně a ve správném pořadí. Je možné, že první aktualizaci již máte nainstalovánu, objevila se zde krátce po vydání produktu. V takovém případě stačí samozřejmě instalovat pouze tu druhou (problém s Janem Nepomuckým)..

1. aktualizace pro TS Všeobecný přehled (cca 177 kB) 

2. aktualizace pro TS Všeobecný přehled  (cca 70 kB) 


TS Angličtina 5
Tato aktualizace odstraňuje některé drobné chyby v části slovíčka - pravopis a ve spouštěcím programu. Aktualizaci lze instalovat na běžnou i síťovou verzi instalace.

aktualizace pro TS Angličtina 5 (cca 72 kB) TS Český jazyk III - Diktáty (tisk na tiskárnu připojenou k USB)
Vzhledem k tomu, že TS Diktáty jsou 16 bitová aplikace (z důvodu uspokojivé rychlosti i na slabších konfiguracích), neumožňují tisk na tiskárnách připojených přes USB rozhraní (např. HP Deskjet 930). V takovém případě je lépe tiskárnu připojit k paralelnímu portu. Pokud to nelze, pravděpodobně pomůže nainstalovat tuto aktualizaci. Ta přidává k původní aplikaci 32 bitový modul pro tisk. Aktualizace samozřejmě pracuje pouze pokud je program nainstalován na disku. Netýká se spouštění programu z CD-ROM.
Upozornění: Před instalací nejlépe smažte adresář aplikace (Diktáty), nainstalujte znovu z původního CD ROM a poté spusťte tuto aktualizaci.
POZOR! Tato aktualizace zároveň řeší problém v diktátu "Božena Němcová". Aktualizovat v žádném případě nelze soubory již dříve aktualizované jiným patchem. V takovém případě je vždy nutno z CD-ROM nainstalovat původní verzi!

aktualizace pro TS Diktáty (cca 635 kB)TS Český jazyk III - Diktáty (oprava chyby v diktátu)
Chybička se vloudila do diktátu určeného pro 7. - 9. ročník ZŠ - Božena Němcová. V tomto diktátu dochází k problémům při doplňování jedné z čárek. Program se zastaví a nelze dále pokračovat. Tento problém řeší níže uvedená záplata (patch). Stačí si jej stáhnout, spustit a dále postupovat podle pokynů programu. Záplata samozřejmě pracuje pouze pokud je program nainstalován na disku. Netýká se spouštění programu z CD-ROM.
POZOR! Tuto aktualizaci neinstalujte, pokud jste již instalovali aktualizaci pro tisk na USB tiskárnu. Je to zbytečné a nejde to!

aktualizace pro TS Diktáty (cca 71 kB)Slovník AMADEUS

! Níže uvedené informace a patche platí pouze pro slovník Amadeus prodávaný samostatně v multilicenční verzi pro školy. Neplatí pro slovníky dodávané v sadě společně s TS Angličtinou nebo TS Němčinou!

Slovník Amadeus 16 bit - oprava chyby při používání v síti
Jestliže používáte slovník Amadeus v 16 bitové verzi (pro Windows 3.1x) v síti, vyžaduje verze na CD vždy povolené právo zápisu na síťový disk, jinak ohlásí při spuštění chybu. Tento problém řeší níže uvedený soubor, který si můžete stáhnout. Překopírujte jej do adresáře, kde je již z CD-ROM nainstalovaný Amadeus. Původní soubor stejného jména jím přepište.
opravený soubor   pro slovník Amadeus (16 bit) (cca 100 kB)

Slovník Amadeus 16 bit - nová verze rozhraní
Jestliže pro vás není kritická velikost okna, ve kterém se slovník zobrazuje, může být výhodné používat tuto novější verzi. Její hlavní výhodou je zobrazení nejenom vyhledávaného slovíčka, ale i dvou předchozích a dvou následujících slovíček současně. Tato verze má somozřejmě i vyřešený problém síťové instalace (stejně jako opravený soubor uvedený výše). Pokud chcete novou verzi používat, stáhněte si níže uvedený soubor. Překopírujte jej do adresáře, kde je již z CD-ROM nainstalovaný Amadeus. Původní soubor stejného jména jím přepište.
opravený soubor   pro slovník Amadeus (16 bit) (cca 100 kB)TS Zeměpis a TS Zeměpis II
Opravné aktualizace (patche) řeší problémy se zhroucením programu inhned po jeho spuštění. problém je způsobený chybou v ovladači některých grafických karet. Po instalaci aktualizace program pracuje korektně i s chybnými ovladači. Tyto aktualizace lze použít i pro TS Zeměpis a TS Zeměpis II dodáváný jako součást kompletu TS Soubor výukových programů. Pokud používáte TS Zeměpis i TS Zeměpis II, je nutno instalovat obě aktualizace!.
Pozor! Tato aktualizace neřeší (z principu taková aktualizace nemůže být vytvořena) hrubou chybu v některých ovladačích karet 3Dfx Voodoo Banshee a  3Dfx Voodoo 3 (starší verze). Zde je nutno vždy nainstalovat novou verzi ovladače od výrobce karty nebo od 3Dfx.

aktualizace pro TS Zeměpis (cca 105 kB)
aktualizace pro TS Zeměpis II (cca 77 kB)

zpět nahoru


TS Angličtina III
Aktualizace odstraňuje několik drobných chybiček v anglických textech.

aktualizace pro TS Angličtina III (cca 77 kB)TS Angličtina IV - POUZE ŠKOLNÍ DISKETOVÉ VERZE!
Chybička se tentokrát vloudila do disketových verzích, které mohou uživatelé (především školních multilicenčních verzí) vytvořit zkopírováním souborů z příslušných adresářů na CD-ROM. Vzhledem k tomu, že tuto možnost již téměř nikdo nevyužívá, kontrole uniklo, že vzhledem k velikosti se potřebné soubory na disketu bohužel nevejdou. Tento problém se týká dvou částí - TS Angličtina IV - Gramatika a TS Angličtina IV - Slovíčka (dvojice). Problém lze vyřešit po stažení níže uvedených souborů.

oprava pro A IV. - Gramatika - stáhněte si tento soubor a nahraďte jím na disketě soubor původní. Zmenšení bylo docíleno vynecháním několika obrázků.

oprava pro A IV. - Slovíčka (dvojice) - stáhněte si tento soubor, rozzipujte a získanými soubory s koncovkou jpg nahraďte soubory stejného jména na instalační disketě. Zmenšení bylo dosaženo poměrně drastickým zvýšením úrovně komprese, výsledné obrázky jsou bohužel méně kvalitní.

aktualizace pro TS Angličtina III (cca 77 kB)

zpět nahoru


TS Český jazyk - POUZE PRO STARŠÍ VERZE!
Tento update je určen pro uživatele, používající starší verzi TS Český jazyk. Firma Terasoft, a.s. se rozhodla těmto uživatelům poskytnout zdarma update, který tuto verzi aktualizuje na novější verzi 1.5.
Pozn. -  na nejnovější verzi 2001 (2.0) takto aktualizovat nelze! V případě zájmu o verzi 2.0 prosím kontaktujte Terasoft, a. s. Registrovaným uživatelům nabídneme verzi 2.0 za zvýhodněnou cenu.

Pozor, pokud používáte TS Český jazyk na pomalejším PC, může nová verze být pomalejší. V takovém případě je lepší používat původní verzi.

Pokud vaše připojení k Internetu není dostatečně rychlé nebo používáte TS Český jazyk v prostředí Windows 3.1 a chtěli byste získat novou verzi, kontaktujte prosím Terasoft. Registrovaným uživatelům rádi nabídneme CD s novou verzí za velmi výhodnou cenu jako upgrade.

Postup instalace update:

Doporučení: Před zahájením instalace updatu, vymažte všechny soubory starší verze a znovu instalujte starší verzi.
 1. Stáhněte si příslušnou aktualizaci vhodnou pro vaši verzi TS Český jazyk na pevný disk.
  Pro verzi TS Český jazyk 1.0 - dodávána samostatně na žlutém CD-ROM, potřebujete tuto verzi a
  aktualizace pro TS Český jazyk 1.0 (cca 2,5 MB).
  Pro verzi TS Český jazyk 1.2 - dodávána jako součást titulu TS Soubor výukových programů, potřebujete tuto verzi aktualizace: aktualizace pro TS Český jazyk 1.2 (cca 2,1 MB)
 2. Spusťte získaný soubor (aktualizaci) a postupujte podle pokynů programu.
 3. Pokud chcete využívat jednotné spouštěcí prostředí programu, po ukončení instalace vytvořte ikonu spouštějící soubor CJ1.EXE v adresáři kde je program TS Český jazyk nainstalován. Poté můžete odstranit ikony umožňující přímé spouštění jednotlivých částí a vše můžete spouštět z hlavního programu.

zpět nahoru


TS DK4 - Alenka a věci kolem nás


Opravné aktualizace (patche) řeší problémy s ukončením a během částí CD-ROMu Ovoce a zvířátka. Problémy jsou způsobeny chybou některých ovladačů grafických karet. Po instalaci aktualizace program pracuje korektně i s chybnými ovladači. Aktualizace je rozdělena na dvě části, podle druhu Vámi zakoupené licence.

Aktualizace CD-ROMu pro jednotlivé uživatele (singl licence):

 1. Stáhněte si následující aktualizaci: aktualizace pro TS DK4 singl (cca 1,1 MB)
 2. Vložte do CD mechaniky disk TS DK4 Alenka a věci kolem nás.
 3. Po naběhnutí úvodního menu jej ukončete pomocí ikonky KONEC
 4. Spusťte získaný soubor (aktualizaci) a postupujte podle pokynů programu. Na závěr instalace budete vyzváni, abyste ze seznamu vybrali CD jednotku, kde je vložen CD-ROM DK4 (vedle písmena jednotky naleznete text (TS DK4)
 5. Pokud instalujete aktualizaci na počítači s operačním systémem WINDOWS 2000 nebo WINDOWS NT a vyšší, musíte mít právo administrátora nebo podobné osoby, oprávněné provádět systémové změny.
 6. Po dokončení aktualizace a znovuspuštění CD-ROMu již budete mít k dispozici opravenou verzi.

Aktualizace CD-ROMu pro školy (multilicence):

 1. Stáhněte si následující aktualizaci: aktualizace pro TS DK4 multi (cca 0,2 MB)
 2. Nainstalujte na server disk TS DK4 Alenka a věci kolem nás (pokud možno plnou instalaci).
 3. Spusťte získaný soubor (aktualizaci) a postupujte podle pokynů programu. V průběhu instalace budete vyzváni, abyste zadali adresář (složku), kde je nainstalován CD-ROM DK4.
 4. Pokud instalujete aktualizaci na počítači s operačním systémem WINDOWS 2000 nebo WINDOWS NT a vyšší, musíte mít právo administrátora nebo podobné osoby, oprávněné provádět systémové změny.
 5. Po dokončení aktualizace již budete mít k dispozici opravenou verzi.zpět nahoru© Copyright 2002 Terasoft, a.s.
HTML, skripty: Vít Jurásek | Design: Ladislav Cabicar | Kontakt na webmastera.