TS
Všeobecný prehľad – otázky, testy, súťaže

NOVINKA


TS Angličtina pro malé školáky

 

  • Ideálny pomocník pri príprave na prijímacie skúšky na SŠ

  • Vzhľadom na obsiahnuté kategórie otázok odporúčame využitie na výučbu slovenského jazyka, dejepisu, zemepisu, prírodopisu, chémie a fyziky

  • Produkt doplňuje rozsiahly tlačový modul

Na CD takisto objavíte špeciálny tréningový modul, s ktorého pomocou si žiaci veľmi ľahko zapamätajú správne odpovede, čím si behom veľmi krátkej doby rozšíria svoj všeobecný rozhľad na úroveň vyžadovanú pri prijímacích skúškach na gymnázia a ostatné SŠ. Možnosťou nastaviť si okruh i počet otázok sa tento modul veľmi ľahko prispôsobí momentálnym znalostiam žiakov.

 

Obsahová náplň je volená tak, aby sa titul stal ideálnym pomocníkom pri príprave na prijímacie skúšky, ktorých súčasťou je aj obávaný všeobecný prehľad.

 

 
   
           

Objednat produkt... Súkromný uživateľ (jednoužívateľská verzia) - cena 630,- Sk / 20,91 EUR (vrátane 20% DPH)

Chcem sa vrátiť na prehľad titulov

 

 

© Copyright 2007 Terasoft Sk.
Optimalizováno pro 800x600 a výše. Poslední aktualizace: .