TS Prírodoveda 5 - Spoznávame našu prírodu - NOVINKA
 

 

  • Prvý diel nového radu titulov určených na zábavnú a efektívnu výučbu angličtiny na prvom stupni ZŠ

  • Vďaka svojmu grafickému spracovaniu a spôsobu ovládania je veľmi vhodný na výučbu s využitím interaktívnej tabule
     

  • Program doplňujú hry a súťaže a obsiahla encyklopédia
     

Piaty diel obľúbenej edície určenej na výučbu  prírodopisu, prírodovedy a prvouky v ZŠ.

Výučbová časť obsahuje informatívne obrazovky venované rastlinám, živočíchom, hubám, nerastom či horninám, s ktorými sa vo voľnej prírode stretávame najčastejšie.

Nájdeme tu celkovo päť častí: Lesy, Lúky a pasienky, Polia a medze, Vody a ich okolie, Horniny a nerasty.

Každá časť sa ďalej rozdeľuje na podkapitoly (napr. Listnaté stromy a kry, Huby, Lesné byliny a i.).

Titul taktiež obsahuje rad testov, súťaží a hier, v ktorých si deti zábavnou formou preveria a upevnia získané vedomosti. Deti budú súťažiť v spoznávaní podľa kresby či fotografie, zaraďovať organizmy do ich prirodzeného životného prostredia a do systému, alebo hľadať organizmy, ktoré logicky nepatria medzi ostatné. Nechýba pexeso, obrázkové loto ani vedomostný kvíz.  

Program doplňuje encyklopédia, ktorá obsahuje všetky rastliny, živočíchy, huby, horniny a nerasty použité v programe. Spestrujú ju fotografie a ilustrácie.

 

 
   
 

Objednat produkt... Súkromný uživateľ (jednoužívateľská verzia)  20,91 EUR (vrátane 20% DPH)

Chcem sa vrátiť na prehľad titulov

 

 

© Copyright 2009 Terasoft Sk.
Optimalizováno pro 800x600 a výše. Poslední aktualizace: .