Prírodoveda 4 - Rastliny a huby


TS Angličtina pro malé školáky

 

  • Zameraná na najznámejšie rastliny v našej republike a na ich životné prostredie
     

 

Titul je určený na výučbu prírodovedy a prvouky, ale plne ho využijú aj žiaci 2. stupňa ZŠ počas hodín prírodopisu.

Výučbová časť obsahuje 482 interaktívnych obrazoviek rozdelených do 19 kapitol (rozmanitosť prírodnín, prírodné spoločenstvá, stavba tela rastliny, výživa a dýchanie rastlín, rastliny jednoročné, dvojročné a trváce, kultúrne a plané rastliny, obilniny, buriny, jarné byliny, lúčne, vodné a záhradné rastliny, liečivé a jedovaté rastliny, ihličnaté a listnaté stromy a kre, huby a ďalšie), nácviková časť obsahuje, opäť v 19 kapitolách, 293 obrazoviek s úlohami.

 

 
   
           

Objednat produkt... Súkromný uživateľ (jednoužívateľská verzia) - cena 599,- Sk / 19,88 EUR (vrátane 20% DPH)

Chcem sa vrátiť na prehľad titulov

 

 

© Copyright 2007 Terasoft Sk.
Optimalizováno pro 800x600 a výše. Poslední aktualizace: .