Akčné cenové ponuky Terasoftu


Za veľmi výhodnú cenu ponúkame užívateľom, ktorí si objednávajú na základe našej www prezentácie, dole uvedené akčné "balíčky" zložené z našich najobľúbenejších titulov. Tituly v ponuke si môžte objednávať i prostredníctvom internetového obchodu.

Oproti nákupu jednotlivých titulov samostatne ušetríte až 70%!

Matematika pre 1. stupeň ZŠ

 

 

TS Matematika pre 1.- 4. ročník ZŠ (samostatne - cena 19,88 EUR)

Program je určený na zábavné precvičovanie najdôležitejších častí učiva matematiky 1. až 4. ročníka ZŠ. Na CD nájdete mnoho príkladov na pamäťové aj písomné sčítanie, odčítanie, násobenie a delenie. Deti si precvičia zaokrúhľovanie čísel, zobrazenie čísel na číselnej osi, rozklady čísel v desiatkovej sústave, porovnávanie čísel a mnoho ďalšej dôležitej látky z učiva matematiky prvého stupňa ZŠ.

 

TS Matematika pre 5. ročník (samostatne - cena 20,91 EUR)

Program nadväzuje na veľmi obľúbený titul Matematika pre 1.- 4 . ročník ZŠ. Deti si s jeho pomocou dokonale precvičia všetky potrebné matematické úkony v obore prirodzených a desatinných čísel. Výučbovú a precvičovaciu časť doplňuje zábavný animovaný interaktívny príbeh plný dobrodružstiev. Program doplňuje tlačový modul, ktorý obsahuje veľmi rozsiahlu databázu príkladov. Deti si tak môžu precvičovať počítanie aj bez počítača. Možnosť vytlačenia príkladov i so správnymi výsledkami urýchli a zjednoduší Vašu kontrolu.

 

TS Matematika pre prváčikov 1 (samostatne - cena 16,56 EUR)

Pôvabný, nádherne ilustrovaný titul zameraný na počítanie do desať. Svojim spracovaním dokonale odstraňuje strach a obavy, ktoré matematika niekedy u detí vzbudzuje. Oslovuje v deťoch ich zvedavosť a snahu objavovať. Vzhľadom na to, že je tento skutočne mimoriadne rozsiahly výučbový program rozpracovaný po jednotlivých vyučovacích hodinách, dokáže plne zastúpiť rodičov pri každodennej domácej príprave na vyučovanie.

 

TS Matematika pre prváčikov a druháčikov (samostatne - cena 20,91 EUR)

S týmto programom sa budú deti učiť počítať do dvadsať. Všetky úlohy sa zadávajú grafickou formou a hovoreným slovom, písaný text sa vzhľadom na vek detí v programe vyskytuje iba v minimálnom množstve, napr. v slovných úlohách. Veľká pozornosť sa venuje precvičovaniu a zautomatizovaniu matematických operácií. Na záver každej časti je pre deti pripravená súťaž, ktorej cieľom je hravou formou overiť, že si dieťa učivo dôkladne osvojilo.

 

TS Logické hádanky a úlohy (samostatne - cena 16,56 EUR)

Program určený predškolákom a malým školákom na rozvoj kombinačných a logických schopností detí. CD obsahuje dve verzie úloh. Prvá je svojou náročnosťou určená deťom od 3-6 rokov, druhá zasa deťom vo veku 6-9 rokov. Celý titul sa delí na šesť samostatných častí. Každou z nich sprevádza dieťa jedno zvieratko. Po vyriešení všetkých hádaniek a úloh sa dieťa dostane do siedmej, prémiovej časti. Všetky úlohy sa zadávajú kreslenou formou a hovoreným slovom.

 

akčná cena kompletu “ Matematika pre 1. stupeň ZŠ”: 65 EUR vrátane 20% DPH (bežná cena: 94,82 EUR)

 

Objednat produkt...

 

 

Copyright 2009 Terasoft, a.s

Posledná aktualizácia 9.11.2009