Akčné cenové ponuky Terasoftu


Za veľmi výhodnú cenu ponúkame užívateľom, ktorí si objednávajú na základe našej www prezentácie, dole uvedené akčné "balíčky" zložené z našich najobľúbenejších titulov. Tituly v ponuke si môžte objednávať i prostredníctvom internetového obchodu.

Oproti nákupu jednotlivých titulov samostatne ušetríte až 70%!

5 x Začíname s…

 

 

Začíname s angličtinou - moje prvé slová (samostatne - cena 8,27 EUR)

Začíname s angličtinou - moje prvé slová je multimediálny interaktívny program na výučbu angličtiny. Je mimoriadne vhodný i pre najmenšie deti, ktoré ešte nedokážu čítať. Každé slovíčko je totiž nakreslené. Rozsah slovnej zásoby programu zodpovedá približne prvému roku výučby v školách. Tento zábavný titul poskytuje širokú a pestrú slovnú zásobu. Aj malé deti sa s jeho pomocou veľmi rýchlo naučia svoje prvé anglické slovíčka. A Vy budete milo prekvapení rýchlym pokrokom svojich detí.

 

Začíname s angličtinou - už rozumiem anglicky (samostatne - cena 8,27 EUR) 

Začíname s angličtinou - už rozumiem anglicky je slovenský multimediálny interaktívny program na výučbu angličtiny najmä pre deti. Program voľne nadväzuje na titul Začíname s angličtinou - moje prvé slová. S týmto CD môžu opäť pracovať aj malé deti, ktoré ešte neovládajú čítanie. Hlavným cieľom tohto produktu je naučiť deti pohotovo reagovať na jednoduché otázky kladené rodeným hovorcom a orientovať sa v jednoduchých modelových situáciách.

 

Začíname so slovenčinou - môj prvý šlabikár  (samostatne - cena 8,27 EUR)

Začíname so slovenčinou - môj prvý šlabikár je multimediálny titul venovaný všetkým predškolákom a prvákom. Program je veľmi vhodný aj pre dyslektikov.Tento šlabikár je výnimočný tým, že rozpráva. Vyniká krásnou grafikou, intuitívnym ovládaním, kvalitným nahovorením, originálnymi básničkami a interaktivitou. Mimoriadnu úlohu hrajú početné motivačné prvky. Deti si môžu zvoliť úplne individuálne tempo učenia, pri ktorom sa eliminuje akýkoľvek stres. Významným motivačným prvkom sú deťom blízke rozprávkové postavy, ktorých prostredníctvom dostáva užívateľ spätnú väzbu o správnosti svojho riešenia.

 

Začíname so slovenčinou - vymenované slová (samostatne - cena 8,27 EUR)

Začíname so slovenčinou - vymenované slová je multimediálny interaktívny program na výučbu slovenského jazyka, ktorý je určený deťom od 3. triedy ZŠ. Na CD objavíte postrach všetkých tretiakov - vymenované slová. V programe sú použité postupne sa odkrývajúce motivačné obrázky vzťahujúce sa k téme. Pri chybnej odpovedi sa objaví vhodne zvolená nápoveď, ktorá zároveň objasní, prečo odpoveď nie je správna. Naopak po správnej odpovedi nasleduje zdôvodnenie doplňovaného javu. Možnosť nastavenia parametrov umožní program veľmi ľahko prispôsobiť znalostiam dieťaťa. Je teda možné precvičovať napr. iba vymenované slová po B. Pre rodičov, ktorí sa doma pripravujú so svojimi deťmi, predstavuje tento program značnú časovú úsporu aj vďaka mimoriadne rozsiahlemu tlačovému modulu.

 

Začíname s matematikou - už viem násobilku (samostatne - cena 8,27 EUR)

Začíname s matematikou - už viem násobilku je slovenský multimediálny interaktívny program na výučbu matematiky, ktorý je určený deťom od 2. triedy ZŠ. Jednotlivé typy príkladov v matematike sa dajú precvičovať samostatne, alebo je možné zvoliť si "rozprávkový" variant. Pre rodičov, ktorí sa doma pripravujú so svojimi deťmi, predstavuje tento program značnú časovú úsporu aj vďaka mimoriadne rozsiahlemu tlačovému modulu, ktorý je určený na veľmi jednoduchú tvorbu pracovných listov.

 

akčná cena kompletu “ 5 x Začíname s… ”: 30 EUR vrátane 20% DPH (bežná cena: 41,35 EUR)

 

Objednat produkt...

 

Copyright 2009 Terasoft, a.s

Posledná aktualizácia 9.11.2009