Akčné cenové ponuky Terasoftu


Za veľmi výhodnú cenu ponúkame užívateľom, ktorí si objednávajú na základe našej www prezentácie, dole uvedené akčné "balíčky" zložené z našich najobľúbenejších titulov. Tituly v ponuke si môžte objednávať i prostredníctvom internetového obchodu.

Oproti nákupu jednotlivých titulov samostatne ušetríte až 70%!

Angličtina hrou pre 1. stupeň ZŠ

 

 

V prípade, že niektorý titul z balíčka už máte, veľmi radi Vám ho vymeníme za iný titul z našej ponuky, uveďte prosím jeho názov do poznámky spolu s názvom náhradného vybratého programu.

 

Angličtina hrou I – pre 1. stupeň ZŠ (samostatne - cena 20,91 EUR)

Prvý diel nového radu titulov určených na zábavnú a efektívnu výučbu angličtiny. Rozsah slovnej zásoby zodpovedá 1. roku výučby.  Deti sa s týmto programom veľmi rýchlo naučia svoje prvé anglické slová. Výučbová časť obsahuje interaktívne spracované témy z deťom blízkych oblastí. Znalosť slovíčok si deti precvičia a upevnia prostredníctvom šiestich zaujímavých hier a piatich napínavých súťaží. Titul doplňuje obrázkový slovníček s animovanými písmenkami.

 

Angličtina pre najmenších (samostatne - cena 16,56 EUR)

Angličtina pre najmenších je medzinárodne úspešný program určený na prvé zoznámenie sa detí s angličtinou. Vzhľadom na svoje spracovanie je mimoriadne vhodný už pre deti od 3 rokov. Po spustení programu čaká na deti čarovná rozprávková krajina, kde so svojimi novými kamarátmi zažijú nejedno veľké dobrodružstvo, počas ktorého sa ľahko a úplne prirodzene naučia svoje prvé slovíčka a vety.

 

Angličtina pre deti (samostatne - cena 16,56 EUR)

Angličtina pre deti je medzinárodne úspešný multimediálny kurz výučby anglického jazyka pre deti od 5 rokov. Hlavnou úlohou detí je pomôcť malému sympatickému mimozemšťanovi Titimu nájsť ukryté časti jeho kozmickej lode. Spolu s ním navštívia mnoho rozličných miest, kde sa však hovorí jedine po anglicky...

 

akčná cena kompletu “ Angličtina hrou pre 1. stupeň ZŠ ”: 44 EUR vrátane 20% DPH (bežná cena: 54 EUR)

 

Objednat produkt...

 

 

 

Matematika pre 1. stupeň ZŠ

 

 

TS Matematika pre 1.- 4. ročník ZŠ (samostatne - cena 19,88 EUR)

Program je určený na zábavné precvičovanie najdôležitejších častí učiva matematiky 1. až 4. ročníka ZŠ. Na CD nájdete mnoho príkladov na pamäťové aj písomné sčítanie, odčítanie, násobenie a delenie. Deti si precvičia zaokrúhľovanie čísel, zobrazenie čísel na číselnej osi, rozklady čísel v desiatkovej sústave, porovnávanie čísel a mnoho ďalšej dôležitej látky z učiva matematiky prvého stupňa ZŠ.

 

TS Matematika pre 5. ročník (samostatne - cena 20,91 EUR)

Program nadväzuje na veľmi obľúbený titul Matematika pre 1.- 4 . ročník ZŠ. Deti si s jeho pomocou dokonale precvičia všetky potrebné matematické úkony v obore prirodzených a desatinných čísel. Výučbovú a precvičovaciu časť doplňuje zábavný animovaný interaktívny príbeh plný dobrodružstiev. Program doplňuje tlačový modul, ktorý obsahuje veľmi rozsiahlu databázu príkladov. Deti si tak môžu precvičovať počítanie aj bez počítača. Možnosť vytlačenia príkladov i so správnymi výsledkami urýchli a zjednoduší Vašu kontrolu.

 

TS Matematika pre prváčikov 1 (samostatne - cena 16,56 EUR)

Pôvabný, nádherne ilustrovaný titul zameraný na počítanie do desať. Svojim spracovaním dokonale odstraňuje strach a obavy, ktoré matematika niekedy u detí vzbudzuje. Oslovuje v deťoch ich zvedavosť a snahu objavovať. Vzhľadom na to, že je tento skutočne mimoriadne rozsiahly výučbový program rozpracovaný po jednotlivých vyučovacích hodinách, dokáže plne zastúpiť rodičov pri každodennej domácej príprave na vyučovanie.

 

TS Matematika pre prváčikov a druháčikov (samostatne - cena 20,91 EUR)

S týmto programom sa budú deti učiť počítať do dvadsať. Všetky úlohy sa zadávajú grafickou formou a hovoreným slovom, písaný text sa vzhľadom na vek detí v programe vyskytuje iba v minimálnom množstve, napr. v slovných úlohách. Veľká pozornosť sa venuje precvičovaniu a zautomatizovaniu matematických operácií. Na záver každej časti je pre deti pripravená súťaž, ktorej cieľom je hravou formou overiť, že si dieťa učivo dôkladne osvojilo.

 

TS Logické hádanky a úlohy (samostatne - cena 16,56 EUR)

Program určený predškolákom a malým školákom na rozvoj kombinačných a logických schopností detí. CD obsahuje dve verzie úloh. Prvá je svojou náročnosťou určená deťom od 3-6 rokov, druhá zasa deťom vo veku 6-9 rokov. Celý titul sa delí na šesť samostatných častí. Každou z nich sprevádza dieťa jedno zvieratko. Po vyriešení všetkých hádaniek a úloh sa dieťa dostane do siedmej, prémiovej časti. Všetky úlohy sa zadávajú kreslenou formou a hovoreným slovom.

 

akčná cena kompletu “ Matematika pre 1. stupeň ZŠ”: 65 EUR vrátane 20% DPH (bežná cena: 94,82 EUR)

 

Objednat produkt...

 

 

 

Prírodoveda hrou

 

 

TS Prírodoveda 5 – Spoznávame našu prírodu (samostatne - cena 20,91 EUR)

V tomto programe sa deti zábavnou formou zoznámia s rastlinami, živočíchmi, hubami, nerastmi a horninami, s ktorými sa najčastejšie stretávajú vo voľnej prírode. Výučbovú časť doplňujú hry a súťaže, ktoré zábavnou formou upevnia znalosti detí.

 

TS Prírodoveda 6 – Spoznávame živočíchy a rastliny (naše aj cudzokrajné) (samostatne - cena 20,91 EUR)

Najnovší diel edície sa venuje živočíchom a rastlinám, s ktorými sa môžeme stretávať vo svojom okolí, alebo si ich prezrieť v zoologickej či botanickej záhrade. Obsahuje veľké množstvo kvalitných fotografií a ilustrácií, ktoré deťom priblížia popisované organizmy natoľko, že po úspešnom zvládnutí programu už nebudú mať problém s ich spoznávaním ani v skutočnosti.

 

akčná cena kompletu “ Prírodoveda hrou ”: 33 EUR vrátane 20% DPH (bežná cena: 41,82 EUR)

 

Objednat produkt...

 

 

 

Výučba slovenčiny pre ZŠ

 

   

 

TS Slovenský jazyk 1 – Pravopis (samostatne - cena 19,88 EUR)

TS Slovenský jazyk 1 – Pravopis je program určený k zábavnému a veľmi efektívnemu precvičovaniu pravopisných javov na úrovni ZŠ (cca 4 000 precvičovaných výrazov). Niektoré časti programu sa dajú využiť už od tretej triedy ZŠ, na opakovanie látky ich môžu naopak využiť aj študenti stredných škôl. Obsahuje aj tlačový modul, určený na tlač písomných testov.

 

TS Slovenský jazyk 2 – Opakovanie gramatiky a literatúry (samostatne - cena 20,91 EUR)

TS Slovenský jazyk 2 – Prijímacie skúšky zo slovenského jazyka je program určený menovite pre žiakov 7. - 9. ročníka, ktorý ich mimoriadne efektívnym spôsobom pripraví na úspešné zloženie prijímacej skúšky zo slovenského jazyka na všetkých typoch stredných škôl. Je pre nich pripravených 1800 rozmanitých úloh, ktoré sa rozdeľujú na 6 oblastí. Svojim obsahom a rozsahom CD kompletne pokrýva učivo základnej školy. Jeho zvládnutie je na úspešné zloženie prijímacej skúšky na SŠ nevyhnutné.

 

akčná cena kompletu “ Výučba slovenčiny pre ZŠ”: 29 EUR vrátane 20% DPH (bežná cena: 40,79 EUR)

 

Objednat produkt...

 

 

 

Sada programov pre predškolákov a malých školákov

 

 

TS Detský kútik I60(samostatne - cena 16,56 EUR)0 Kč)
TS Detský kútik I je multimediálne CD pre deti vo veku 3-8 rokov, ktoré spojuje grafickú formu hry, rozprávky, detskú školičku a maľovanky. Pomocou súvisiacich úloh sa deti môžu naučiť základní pojmy, farby, čísla a písmená formou kreslenej grafiky.


TS Detský kútik II  - Svet myšiaka Bonifáca - (samostatne - cena 16,56 EUR)0 cena 600 Kč)

TS Detský kútik II, voľné pokračovanie veľmi úspešného CD-ROMu Detský kútik I, je určený všetkým deťom, ktoré sa rady hrajú, spievajú, ľúbia rozprávky a chcú sa aj čosi nového naučiť. CD-ROM je určený pre deti vo veku 3-6 rokov. CD ROM sa rozdeľuje na sedem základných častí: priestorová orientácia, rozprávky, pesničky, riekanky na rozpočítavanie, hry, pexesá a maľovanky.


TS Detský kútik III  - Poďme sa hrať s písmenkami
(samostatne - cena 16,56 EUR)0 - cena 600 Kč)

TS Detský kútik III, pokračovanie úspešnej edície Detský kútik, je  zameraný najmä na výučbu čítania. Na tomto CD sa deti prenesú do sveta písmeniek. Verným sprievodcom celého CD im bude veselý škriatok Abeceda. CD-ROM sa vyvinul pre deti vo vekovej kategórii od 3 do 8 rokov, čomu zodpovedá takisto intuitívne ovládanie a kompletné ozvučenie CD. Produkt je mimoriadne vhodný aj pre deti s poruchami učenia.


TS Detský kútik IV - Alenka a veci okolo nás
(samostatne - cena 16,56 EUR)0
TS Alenka a veci okolo nás je voľným pokračovaním mimoriadne úspešnej edície programov TS Detský kútik. CD-ROM je doslova nabitý rozprávkami, pesničkami, zábavnou výučbou a kvantom skvelých hier. Tie precvičia najmä bystrý mozog, pozornosť, schopnosť koncentrácie a logické uvažovanie. Sprievodkyňou celého titulu je zvedavé dievčatko Alenka.


TS Detský kútik V - Martinkove zvieratká
(samostatne - cena 16,56 EUR)0
TS Martinkove zvieratka je didaktický multimediálny CD-ROM. Svojim určením a spracovaním je zatiaľ na našom trhu úplne jedinečný. Celé CD je doslova pretkané stovkami krásnych fotografií a desiatkami videosnímok zo života zvieratiek, čo spolu s profesionálnym grafickým stvárnením a ozvučením dáva celému titulu iskru, ktorá deti zaujme na dlhé hodiny.

 

TS Pexesá pre celú rodinu (samostatne - cena 13,24 EUR)0

Pexesá pre celú rodinu obsahujú veľké množstvo obrázkových a zvukových didaktických pexies. Rozsah titulu je naozaj ojedinelý, pripravili sme pre Vás 750 obrázkových dvojíc a 150 zvukových dvojíc.

 

akčná cena kompletu “ Sada programov pre predškolákov a malých školákov”: 63 EUR vrátane 20% DPH (bežná cena: 96,04 EUR)

 

Objednat produkt...

 

 

 

Výučba biológie a chémie pre 2. stupeň ZŠ

 

    

 

TS Biológia - Tajomný svet hmyzu (samostatne - cena 19,88 EUR)0

TS Biológia - Tajomný svet hmyzu sa zameriava na druhovo a početne najbohatšiu triedu živočíšnej ríše - triedu hmyzu. Deti spoznajú mnoho nového a zaujímavého z tajuplného sveta hmyzu. Naučia sa rozpoznať jednotlivých predstaviteľov triedy hmyzu, zoznámia sa nielen so zaujímavosťami z ich života, ale taktiež spoznajú význam hmyzu pre človeka. Stovky nádherných fotografií, kresby, nákresy, schémy a videá zvyšujú príťažlivosť programu.

 

TS Chémia 1 - Názvoslovie anorganickej chémie (samostatne - cena 20,91 EUR)0

TS Chémia 1 - Názvoslovie anorganickej chémie je prvým dielom z radu programov určených na výučbu chémie na ZŠ zameraný na problematiku chemického názvoslovia. Výučbová časť názorným spôsobom vysvetľuje zásady tvorby názvov a vzorcov chemických zlúčenín. Testovacia časť dôkladne preverí vedomosti získané vo výučbovej časti. Skutočnosť, že v tejto časti sa vzorce či názvy nevyberajú z pripravených možností, ale samostatne sa zostavujú, robí z tohto programu svetový unikát. Úžitkovú hodnotu programu ďalej zvyšuje implementovaný tlačový modul na jednoduchú tvorbu pracovných listov.

 

akčná cena kompletu “ Výučba biológie a chémie pre 2. stupeň ZŠ”: 29 EUR vrátane 20% DPH (bežná cena: 40,79 EUR)

 

Objednat produkt...

 

 

 

Angličtina a slovenčina pre ZŠ

 

  

 

TS Angličtina pre školákov 1-5 (samostatne  - cena 99,40 EUR)

TS Angličtina pre školákov 1-5 je v súčasnosti najrozšírenejším a najpoužívanejším programom na výučbu angličtiny v školách v SR. Tento komplet svojim obsahom plne pokrýva výučbu angličtiny v ZŠ. Je však vhodný nielen pre žiakov základných a stredných škôl, ale aj pre všetkých ostatných, ktorí si chcú zlepšiť svoju angličtinu na úrovni začiatočníkov až stredne pokročilých študentov. Medzi hlavné prednosti tohto produktu patrí predovšetkým podpora najpoužívanejších učebníc a unikátny rozsah precvičovanej látky. Program umožňuje i nastavenie podľa používanej učebnice. Dôraz sa kladie aj na porozumenie hovorenému slovu a písanému textu. V časti Gramatika si žiaci v interaktívnych cvičeniach dôkladne precvičia všetky hlavné oblasti gramatiky. S pomocou tlačového modulu si možno ľahko vytlačiť cvičenia zamerané na precvičovanie gramatiky, prekladov viet alebo slovíčok.

 

TS Slovenský jazyk 1 – Pravopis (samostatne - cena 19,88 EUR)

TS Slovenský jazyk 1 – Pravopis je program určený k zábavnému a veľmi efektívnemu precvičovaniu pravopisných javov na úrovni ZŠ (cca 4 000 precvičovaných výrazov). Niektoré časti programu sa dajú využiť už od tretej triedy ZŠ, na opakovanie látky ich môžu naopak využiť aj študenti stredných škôl. Obsahuje aj tlačový modul, určený na tlač písomných testov.

 

TS Slovenský jazyk 2 – Opakovanie gramatiky a literatúry (samostatne - cena 20,91 EUR)

TS Slovenský jazyk 2 – Prijímacie skúšky zo slovenského jazyka je program určený menovite pre žiakov 7. - 9. ročníka, ktorý ich mimoriadne efektívnym spôsobom pripraví na úspešné zloženie prijímacej skúšky zo slovenského jazyka na všetkých typoch stredných škôl. Je pre nich pripravených 1800 rozmanitých úloh, ktoré sa rozdeľujú na 6 oblastí. Svojim obsahom a rozsahom CD kompletne pokrýva učivo základnej školy. Jeho zvládnutie je na úspešné zloženie prijímacej skúšky na SŠ nevyhnutné.

 

akčná cena kompletu “ Angličtina a slovenčina pre ZŠ”: 66 EUR vrátane 20% DPH (bežná cena: 140,19 EUR)

 

Objednat produkt...

 

 

 

5 x Začíname s…

 

 

Začíname s angličtinou - moje prvé slová (samostatne - cena 8,27 EUR)

Začíname s angličtinou - moje prvé slová je multimediálny interaktívny program na výučbu angličtiny. Je mimoriadne vhodný i pre najmenšie deti, ktoré ešte nedokážu čítať. Každé slovíčko je totiž nakreslené. Rozsah slovnej zásoby programu zodpovedá približne prvému roku výučby v školách. Tento zábavný titul poskytuje širokú a pestrú slovnú zásobu. Aj malé deti sa s jeho pomocou veľmi rýchlo naučia svoje prvé anglické slovíčka. A Vy budete milo prekvapení rýchlym pokrokom svojich detí.

 

Začíname s angličtinou - už rozumiem anglicky (samostatne - cena 8,27 EUR)

Začíname s angličtinou - už rozumiem anglicky je slovenský multimediálny interaktívny program na výučbu angličtiny najmä pre deti. Program voľne nadväzuje na titul Začíname s angličtinou - moje prvé slová. S týmto CD môžu opäť pracovať aj malé deti, ktoré ešte neovládajú čítanie. Hlavným cieľom tohto produktu je naučiť deti pohotovo reagovať na jednoduché otázky kladené rodeným hovorcom a orientovať sa v jednoduchých modelových situáciách.

 

Začíname so slovenčinou - môj prvý šlabikár  (samostatne - cena 8,27 EUR)

Začíname so slovenčinou - môj prvý šlabikár je multimediálny titul venovaný všetkým predškolákom a prvákom. Program je veľmi vhodný aj pre dyslektikov.Tento šlabikár je výnimočný tým, že rozpráva. Vyniká krásnou grafikou, intuitívnym ovládaním, kvalitným nahovorením, originálnymi básničkami a interaktivitou. Mimoriadnu úlohu hrajú početné motivačné prvky. Deti si môžu zvoliť úplne individuálne tempo učenia, pri ktorom sa eliminuje akýkoľvek stres. Významným motivačným prvkom sú deťom blízke rozprávkové postavy, ktorých prostredníctvom dostáva užívateľ spätnú väzbu o správnosti svojho riešenia.

 

Začíname so slovenčinou - vymenované slová (samostatne - cena 8,27 EUR)

Začíname so slovenčinou - vymenované slová je multimediálny interaktívny program na výučbu slovenského jazyka, ktorý je určený deťom od 3. triedy ZŠ. Na CD objavíte postrach všetkých tretiakov - vymenované slová. V programe sú použité postupne sa odkrývajúce motivačné obrázky vzťahujúce sa k téme. Pri chybnej odpovedi sa objaví vhodne zvolená nápoveď, ktorá zároveň objasní, prečo odpoveď nie je správna. Naopak po správnej odpovedi nasleduje zdôvodnenie doplňovaného javu. Možnosť nastavenia parametrov umožní program veľmi ľahko prispôsobiť znalostiam dieťaťa. Je teda možné precvičovať napr. iba vymenované slová po B. Pre rodičov, ktorí sa doma pripravujú so svojimi deťmi, predstavuje tento program značnú časovú úsporu aj vďaka mimoriadne rozsiahlemu tlačovému modulu.

 

Začíname s matematikou - už viem násobilku (samostatne - cena 8,27 EUR)

Začíname s matematikou - už viem násobilku je slovenský multimediálny interaktívny program na výučbu matematiky, ktorý je určený deťom od 2. triedy ZŠ. Jednotlivé typy príkladov v matematike sa dajú precvičovať samostatne, alebo je možné zvoliť si "rozprávkový" variant. Pre rodičov, ktorí sa doma pripravujú so svojimi deťmi, predstavuje tento program značnú časovú úsporu aj vďaka mimoriadne rozsiahlemu tlačovému modulu, ktorý je určený na veľmi jednoduchú tvorbu pracovných listov.

 

akčná cena kompletu “ 5 x Začíname s… ”: 30 EUR vrátane 20% DPH (bežná cena: 41,35 EUR)

 

Objednat produkt...

 

 

 

 

Copyright 2009 Terasoft, a.s

Posledná aktualizácia 9.11.2009