TS Nemčina 1 - 2

výhodný komplet


TS Angličtina pro malé školáky

Cenovo výhodný komplet TS Nemčina 1 - 2 obsahuje prvé dva diely z šesťdielneho radu programov, ktorý svojim obsahom plne pokrýva výučbu nemčiny na ZŠ. Tento titul je mimoriadne vhodný hlavne pri výučbe detí i ostatných začiatočníkov. Medzi jeho hlavné prednosti patrí predovšetkým podpora najpoužívanejších učebníc, spracovanie v súlade s osnovami a unikátny rozsah precvičovanej látky. Podobný rad programov v českom jazyku patrí medzi najrozšírenejší a najpoužívanejší software na výučbu nemčiny na školách v ČR.

Slovná zásoba programu obsahuje tie slovíčka a slovné spojenia, ktoré by si mali žiaci v príslušnom období výučby dokonale osvojiť. Precvičovať ich možno niekoľkými spôsobmi. Okrem vlastného precvičovania pravopisu je tiež pripravené napr. obľúbené radenie slovíčok do dvojíc. Na jednoduché zapamätanie slovnej zásoby je pripravených aj 41 tematických okruhov, v ktorých je každé slovíčko doplnené ilustratívnym obrázkom. Správnu výslovnosť slovíčok si je možné zdokonaľovať vo výslovnostnom module. Na preverenie znalostí slúži tlačový modul.

Časť Gramatika sa v interaktívnych cvičeniach venuje všetkým hlavným oblastiam gramatiky. Zaradených je celkovo 60 gramatických javov (napr. člen určitý a neurčitý, zámená osobné a privlastňovacie, časovanie pravidelných i nepravidelných slovies v prítomnom čase napr. können, fahren, essen, müssen, predložky a ich väzby a mnoho ďalších gramatických javov), ktoré sú precvičované vo viac ako 5 000 nahovorených vetách.

Dôraz sa kladie i na porozumenie hovorenému slovu a písanému textu. Pre deti je  pripravených 32 interaktívne vypracovaných kreslených tém z deťom blízkych, preto pre ne príťažlivých, oblastí.

Program vo dvoch moduloch umožňuje i nácvik správnej výslovnosti použitých slovíčok a viet. Celkovo je k dispozícii približne 5 000 slovíčok a 5 000 viet.

Na CD je všetko kompletne ozvučené a nahovorené rodenými hovorcami.

Vysoko ceneným doplnkom tohto nového radu je tzv. tlačový modul. S jeho pomocou možno veľmi ľahko vytlačiť cvičenie zamerané na precvičovanie gramatiky, prekladov viet alebo slovíčok. Nastavíte a vytlačíte presne to, čo potrebujete. Možné sú aj ľubovoľné kombinácie. Zaradená je i možnosť vytlačenia pracovného listu so správnym
 
   
           

Objednat produkt... Súkromný uživateľ (jednoužívateľská verzia) - cena 999,- Sk / 33,16 EUR (vrátane 20% DPH)

Chcem sa vrátiť na prehľad titulov

 

 

© Copyright 2007 Terasoft Sk.
Optimalizováno pro 800x600 a výše. Poslední aktualizace: .