Matematika pre prvákov 1 (pre 1. ročník ZŠ)


TS Angličtina pro malé školáky

 • Mimoriadne rozsiahly výučbový program

 • Titul získal celý rad ocenení (napr. zvláštnu cenu na Comenius-Auszeichnungen v Berlíne, prestížne ocenenie Zlatá Schola Nova ...)

  Prvý diel z nového radu programov, určených na vyučovanie matematiky pre školákov na 1. stupni ZŠ. Výnimočnosť tohto CD spočíva aj v tom, že ponúka celý rad rôznych činností, ktoré budú deti vykonávať pri riešení úloh. Okrem vkladania správnych čísel budú deti vymaľovávať a preskupovať objekty, triediť predmety, dokresľovať obrázky, hľadať na obrázkoch zmeny alebo skryté čísla.

   

  Dôraz sa kladie na učenie hrou a manipuláciu s predmetmi. Všetky úlohy sú zadávané grafickými znakmi a hovoreným slovom, písaný text sa kvôli nízkemu veku malých užívateľov v programe nevyskytuje. Na záver každej časti je pre žiakov pripravená súťaž.

   

  Obsah učiva prvého dielu: Osvojenie si čísel 1 až 5, rozvoj elementárnych matematických predstáv o číselných a priestorových vzťahoch, numerácia (priradiť číslo k danej skupine predmetov, znázorniť číslo pomocou skupiny predmetov, porovnávanie, zaradenie čísla v číselnom rade, určovanie poradia), matematické operácie sčítania a odčítania, vyvodenie a osvojenie si čísla 0 (číslo 0 je vyvodené ako výsledok operácie odčítania), zavedenie čísel 6 - 10 a matematické operácie s týmito číslami, príklady s rámčekmi, úvod do geometrie.

 
   
                

Objednat produkt... Súkromný uživateľ (jednoužívateľská verzia) - cena 499,- Sk / 16,56 EUR (vrátane 20% DPH)

Chcem sa vrátiť na prehľad titulov

 

 

© Copyright 2007 Terasoft Sk.
Optimalizováno pro 800x600 a výše. Poslední aktualizace: .