Matematika pre prváčikov a druháčikov 2 - NOVINKA


TS Angličtina pro malé školáky

TS Matematika pre prváčikov a druháčikov 2 naväzuje na programy TS Matematika pre prvákov 1 a TS Matematika - logické hádanky a úlohy z geometrie. Je určený pre výučbu matematiky v 1. a 2. triede základnej školy.  Je vhodný aj pre žiakov špeciálnych škôl.

 O kvalite tohto programu vypovedajú aj získané mnohé ocenenia predchádzajúcich dielov, napr. prestížne ocenenie Zlatá Schola Nova. To vám dáva istotu, že používate tituly, ktorých obsahové, pedagogické i technické spracovanie je na svetovej úrovni a že sa vám stanú neoceniteľnými pomocníkmi pri každodennej domácej príprave vašich detí      

 Každá výučbová časť je uvedená tzv. motivačnou časťou. V nej je použitá dramatizácia úvodnej situácie zo života zvieratiek, ktorá deti nielen vhodne aktivizuje, ale predovšetkým im umožní pochopenie predloženého problému. Všetky úlohy sú zadávané grafickou formou a hovoreným slovom, písaný text sa vzhľadom k veku detí v programe vyskytuje len v minimálnom množstve, napr. v slovných úlohách. Veľká pozornosť je venovaná precvičovaniu a zautomatizovaniu počtových úkonov. Na záver každej časti je pre deti pripravená súťaž, ktorej cieľom je hravou formou overiť, že dieťa si učivo dôkladne osvojilo.

 V programe je obsiahnuté nasledujúce učivo: Čísla 11-20 (zavedenie čísel 11-20, číselná rada, porovnávanie, vzťahy pred a za, nerovnice), Počítame do 20 bez prechodu cez základ 10 (sčítanie typu 10+6, príklady typu 14-4, 10+10 a 20-10, sčítanie typu 14+6, odčítanie typu 16-2 a 20-6), Počítame do 20 s prechodom cez základ 10 (sčítanie s prechodom cez základ 10, sčítanie troch sčítancov, sčítanie a odčítanie v obore do 20 s prechodom cez základ 10).

 
   
                

Objednat produkt... Súkromný uživateľ (jednoužívateľská verzia) - cena 630,- Sk / 20,91 EUR (vrátane 20% DPH)

Chcem sa vrátiť na prehľad titulov

 

 

© Copyright 2007 Terasoft Sk.
Optimalizováno pro 800x600 a výše. Poslední aktualizace: .