Angličtina pre školákov 1-5

výhodný komplet


TS Angličtina pro malé školáky

Slovná zásoba programu obsahuje tie slovíčka a slovné spojenia, ktoré by si mali žiaci v príslušnom období výučby dokonale osvojiť. Precvičovať ich možno niekoľkými spôsobmi. Okrem vlastného precvičovania pravopisu je tiež pripravené napr. obľúbené radenie slovíčok do dvojíc. Na jednoduché zapamätanie slovnej zásoby je pripravených aj 77 tematických okruhov, v ktorých je každé slovíčko doplnené ilustratívnym obrázkom. Správnu výslovnosť slovíčok si je možné zdokonaľovať vo výslovnostnom module.

Časť Gramatika sa v interaktívnych cvičeniach venuje všetkým hlavným oblastiam gramatiky. Zaradených je celkovo 166 gramatických javov (napr. osobné a  privlastňovacie  zámená, slovesá ”to be” a ”to have”, prítomný čas jednoduchý a priebehový, väzba ”there is”, používanie správnych predložiek, použitie ”some” a ”any”, minulé časy, budúci čas, predprítomný a predminulý čas, gerundium, podmieňovací spôsob, modálne slovesá, porovnávanie, prirovnávanie, stupňovanie a mnoho ďalších gramatických javov), ktoré sú precvičované v takmer 6 000  nahovorených vetách.

Dôraz sa kladie i na porozumenie hovorenému slovu a písanému textu. Pre deti je  pripravených 82 interaktívne vypracovaných kreslených tém z deťom blízkych, preto pre ne príťažlivých, oblastí.

Program v dvoch moduloch umožňuje i nácvik správnej výslovnosti použitých slovíčok a viet. Celkovo je k dispozícii cca 2 500 slovíčok a 6 000 viet.

Na CD je všetko kompletne ozvučené a nahovorené rodenými hovorcami.

Vysoko ceneným doplnkom tohto nového radu je tzv. tlačový modul. S jeho pomocou možno veľmi ľahko vytlačiť cvičenia zamerané na precvičovanie gramatiky, prekladov viet alebo slovíčok. Nastavíte a vytlačíte presne to, čo potrebujete. Možné sú aj ľubovoľné kombinácie. Zaradená je i možnosť vytlačenia pracovného listu so správnym riešením.

 
   
                    

Objednat produkt... Súkromný uživateľ (jednoužívateľská verzia) - cena 1 499,- Sk / 49,76 EUR (vrátane 20% DPH)

Chcem sa vrátiť na prehľad titulov

 

 

© Copyright 2007 Terasoft Sk.
Optimalizováno pro 800x600 a výše. Poslední aktualizace: .