Ceny multilicenčných verzií pre školy a žiadosť o bezplatné vyskúšanie

Pre školy sú určené neobmedzené školské multilicencie, ktoré je možné používať na ľubovoľnom počte PC školy. Školám pri priamom nákupe od nás poskytujeme výrazné individuálne zľavy. Celková zľava, ktorá je škole poskytnutá, závisí predovšetkým na veľkosti školy, počte PC používaných pri  vyučovaní a na predchádzajúcej obchodnej spolupráci. Napríklad pre malé školy s niekoľkými počítačmi môžu tieto zľavy dosiahnuť až 70% z katalógových cien.

Z týchto dôvodov spracovávame pre každú školu individuálny cenník. Radi Vám ho zašleme spolu s objednávkovým formulárom na Vami uvedený kontaktný e-mail
Stačí, pokiaľ vyplníte niekoľko údajov a ceny Vám zašleme najneskôr do 24 hodín na Vami uvedený kontaktný e-mail.

Všetkým školám ponúkame pred zakúpením možnosť zapožičania software na nezáväzné bezplatné vyskúšanie v priebehu 1 - 2 mesiacov.
Tento formulár možno takisto použiť i ako žiadosť o bezplatné a nezáväzné vyskúšanie našich titulov.

* povinné údaje

Názov školy:
Ulica:
Mesto:
PSČ:
Kontaktná osoba: funkcia:
Kontaktný e-mail: *

Typ školy:

ZŠ iba s 1. stupňom
ZŠ s 2. stupňom
Gymnázium
špeciálna škola
iná:

počet počítačov používaných na výučbu:

Pomôžete nám, pokiaľ vyplníte i niektoré ďalšie údaje (nepovinné):

telefón:
približný počet žiakov:
vyučované jazyky: angličtina němčina iný:

Prajeme si zaslať individuálny cenník pre našu školu na uvedený e-mail.
Prajeme si zaslať taktiež ponuku titulov vhodných pre náš typ školy na
nezáväzné bezplatné vyskúšanie. Pokiaľ si želáte poslať na vyskúšanie iba
niektoré tituly, uveďte ich prosím v poznámke.

Poznámka:

Za účelom dodávky Vami objednaného tovaru a služieb bude naša spoločnosť Terasoft SK, s.r.o. ako správca spracovávať Vaše osobné údaje (Vami oznámené kontaktné a identifikačné údaje). Podmienky ochrany osobných údajov. Informačná povinnosť podľa zákona na ochranu osobných údajov.

Spoločnosť Terasoft, a. s. ponúka všetky svoje produkty materským, základným, stredným školám a podobným zariadeniam (detské domovy, školy pri nemocniciach, špeciálne školy a iné) výhradne formou školskej multilicencie.Tá umožňuje škole prevádzku dodaného software na všetkých počítačoch, ktoré škola používa. Počet licencií nie je vôbec obmedzený, produkt sa dá vždy spúšťať z CD ROMu, inštalovať na server a používať v sieti, alebo inštalovať na disk lokálneho počítača. Vždy je možné prevádzkovať software bez prítomnosti CD ROMu v mechanike. Pokiaľ škola potrebuje na prevádzku software viacej CD ROM médií (napr. nemá k dispozícii server), môže si ďalšie médiá objednať za režijní cenu (v súčasnosti 8 EUR).

Pred samotným zakúpením ponúkame všetkým školám možnosť zapožičania software na nezáväzné bezplatné vyskúšanie počas 1 - 2 mesiacov. Vyučujúci, ktorí používajú nami vytvorený software pri vyučovaní a ich škola zakúpila školskú multilicenčnú verziu, sú oprávnení ho používať i na svojom domácom počítači. Pokiaľ na tento účel potrebujú ďalšie distribučné médium, môžu si ho objednať za režijní cenu (v súčasnosti 8 EUR).

Copyright © 2017 Terasoft,a.s.