Predstavuje sa firma TERASOFT SK, s.r.o.

Niektorí z Vás sa už so značkou Terasoft v minulosti stretli. Pôvodne česká firma existuje už od roku 1992. Od roku 1995 sme ako prví začali ponúkať možnosť bezplatného vyskúšania výučbových titulov ešte pred zaplatením. Tiež vďaka tomu získal Terasoft čoskoro výsadné postavenie na českom trhu výučbového softwaru pre školy. V priamej konkurencii sme dokázali poraziť i lokalizované tituly renomovaných zahraničných vydavateľov a ponúkli sme školám profesionálne produkty na najvyššej kvalitatívnej úrovni, a za prijateľné ceny.

Už niekoľko rokov sa vďaka našej pobočke v Leviciach môžete stretávať s našimi výučbovými titulmi aj na Slovensku. Mnohé z nich si našli cestu na slovenské školy napríklad vďaka projektu Infovek. Slovenské verzie titulov vznikajú v spolupráci s poprednými slovenskými pedagógmi a v priebehu celého vývoja prechádzajú rozsiahlym testovaním na slovenských školách.
 

TS Prírodoveda 1 - Živočíchy a rastliny SRRad našich vlastných titulov Terasoft sa rozrástol o mnohé novinky. Učiteľov prvého stupňa nepochybne poteší druhý diel Matematiky pre prváčikov. Ďalšie dve novinky sú určené pre žiakov 2. stupňa ZŠ. TS Slovenčina 2 opakovanie gramatiky a literatúry a TS Všeobecný prehľad pomôžu žiakom s prípravou na prijímacie skúšky a sú aj veľmi vhodnou pomôckou pri priebežnom opakovaní učiva. Obľúbenú edíciu určenú pre výučbu prírodovedy rozširujú dva nové tituly TS Rastliny a huby a TS Živočíchy a rastliny cudzích krajín. Učitelia ich určite využijú nielen pri hodinách prírodovedy, ale aj prírodopisu na 2. stupni ZŠ. Zaujímavým spestrením výučby sa na hodinách vlastivedy a dejepisu určite stane i titul z novopripravovanej edície Začíname s dejepisom venovaný najstaršej etape ľudského vývoja praveku.

Kvalitu našich titulov tiež dokladá nejedno medzinárodné i domáce ocenenie. Medzi najvýznamnejšie z nich patrí trojnásobný zisk prestížneho ocenenia Zlatá Schola Nova, Komenského pečať a zvláštne ocenenie získané na medzinárodnej súťaži, organizovanej Inštitútom pre vzdelávanie a médiá GPI v Berlíne alebo hlavná cena - GRAND PRIX Křištáľová ceruzka ministerky školstva ČR na 43. medzinárodnom festivale filmov TECHFILM.
 

Všetky tituly sú vybavené bohatými možnosťami vytvárania tlačových výstupov. Vyučujúcemu to umožňuje prípravu pracovných listov a podľa potreby aj ich využitie počas bežnej hodiny. Podľa našich skúseností táto možnosť pre vyučujúceho v praxi znamená obrovskú časovú úsporu a je veľmi vysoko cenená.

Radi by sme vyhoveli aj školám, ktoré požadujú komplexné služby a chcú nakupovať software na jednom mieste. Pre tento dôvod sme našu ponuku rozšírili o grafické nástroje (Adobe, Corel, Zoner), antivírusové programy (AVG) a ďalší software používaný na školách.

 

 

 

Zaujímavým spestrením katalógu sú tablety Wacom, ktoré výrazne rozširujú možnosti použitia grafických programov a rozvíjajú kreativitu detí na všetkých stupňoch škôl.

Veríme, že Vás naša ponuka zaujme a že si z nej vyberiete tituly, ktoré zefektívnia a uľahčia Vašu prácu.© Copyright 2007 Terasoft Sk.
HTML, skripty: Vít Jurásek | Design: Ladislav Cabicar | Kontakt na
webmastera.