MS AERLicenční programy Microsoft pro základní a střední školy

Společnost Terasoft a.s. je schopna školní licence Microsoft dodat za nejvýhodnějších podmínek a poradit s optimalizací výběru licencí a jejich kombinací.

Multilicenční programy s nabídkou licencí trvalého charakteru

Select pro vzdělávání - nejoblíbenější a pro většinu škol i nejvýhodnější

V České republice je již několik let podepisována rámcová smlouva Microsoft Select pro vzdělávání přímo s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a proto mohou nabídky tohoto programu využít i ty nejmenší školy.

Open License AE

Multilicenční program pro malé a středně velké školy, vhodný pokud taková instituce z nějakého důvodu vyžaduje vlastní licenční smlouvu a nevyhovuje jí smlouva Select pro vzdělávání.

Jednotlivé licence trvalého charakteru

OEM (Original Equipment Manufacture)

Takto označované produkty společnosti Microsoft jsou zcela plnohodnotnými produkty přeinstalovanými výrobci počítačů na nových počítačích a dodávanými za cenově velmi zajímavých podmínek. I pro akademické zákazníky je to jediný způsob, jak získat operační systém v plné verzi se slevou. Společnost Terasoft a.s. je schopna tyto licence dodat za nejvýhodnějších podmínek.

Fresh Start

Program Fresh Start pomáhá školám překonat licenční bariéru, která jim často vzniká v okamžiku přijmutí darovaných počítačů. Zapojením se do tohoto programu může základní nebo střední škola znovu získat plnou verzi operačního systému na darované počítače zcela bezplatně. Společnost Terasoft a.s. je schopna a poradit s optimalizací výběru licencí a jejich kombinací.

Plná balení produktů pro akademické zákazníky (FPP AE)

Tyto krabice s produkty Microsoft jsou určeny pro akademické zákazníky s malým počtem počítačů. V České republice ale i malé školy mohou využívat nabídky multilicenčního programu Select pro vzdělávání, proto této nabídky nejčastěji využívají učitelé a žáci či studenti, kteří si mohou touto formou zakoupit licence produktů Microsoft pro domácí použití.

Multilicenční programy s nabídkou licencí netrvalého charakteru

School Agreement

Multilicenční program, který je výhradně určen pro základní a střední školy. Společnost Terasoft a.s. je schopna tyto licence dodat za nejvýhodnějších podmínek a poradit s optimalizací výběru licencí a jejich kombinací.

Tento program umožňuje školám provozovat následující primární (desktopové) a serverové produkty na všech svých počítačích po dobu licenčního období 12 nebo 36 kalendářních měsíců. V případě objednávky na 36 kalendářních měsíců škola zaplatí celkovou částku ve 3 splátkách – při podpisu smlouvy a při 1. a 2. výročí smlouvy.

Pořízení produktů zahrnutých v platformě primárních produktů je o 15% levnější při koupi celé platformy (Office Pro, upgrade Windows a Core CAL) než objednání těchto produktů jednotlivě.

Učitelé mohou ZDARMA provozovat všechny produkty licencované ve škole prostřednictvím tohoto multilicenčního programu na své domácí počítače, samozřejmě pouze pro účely spojené s prací a po dobu platnosti smlouvy. Počet učitelů, kteří mohou využít tohoto práva je limitován počtem zakoupených licencí primárních produktů v rámci tohoto multilicenčního programu, t.j. počtem oprávněných počítačů ve školní počítačové síti.

PiL School Agreement

Program Partneři ve vzdělávání (Partners in Learning) School Agreement je modifikací výše uvedeného multilicenčního programu, která svou speciální cenou upgradu operačního systému a kancelářského balíku Office Professional umožňuje vybraným školám v regionech se špatnou socioekonomickou situací zvyšovat informační gramotnost absolventů a tím zlepšovat jejich pozici na trhu práce. Společnost Terasoft a.s. je schopna a poradit s optimalizací výběru licencí a jejich kombinací.