Ceny multilicenčních verzí pro školy a žádost o bezplatné vyzkoušení

Pro školy jsou určeny neomezené školní multilicence, které lze používat na libovolném počtu PC školy. Školám při přímém nákupu od nás poskytujeme výrazné individuální slevy. Celková sleva, která je škole poskytnuta, závisí především na velikosti školy, počtu PC používaných ve výuce a dřívější obchodní spolupráci. Například u malých škol s několika počítači mohou tyto slevy dosáhnout až 70% z katalogových cen.

Z těchto důvodů zpracováváme pro každou školu ceník individuálně. Rádi Vám jej zašleme spolu s objednávkovým formulářem na Vámi uvedený kontaktní e-mail.
Stačí pokud vyplníte několik údajů a ceny Vám zašleme nejpozději do 24 hodin na Vámi uvedený kontaktní e-mail.

Všem školám nabízíme před zakoupením možnost zapůjčení software na nezávazné bezplatné vyzkoušení po dobu 1 - 2 měsíců.
Tento formulář lze také použít i jako žádost o bezplatné a nezávazné vyzkoušení našich titulů.

* povinné údaje

Název školy:
Ulice:
Město:
PSČ:
Kontaktní osoba: funkce:
Kontaktní e-mail: *

Typ školy:

ZŠ pouze s 1.stupněm
ZŠ i s 2.stupněm
Gymnázium
speciální škola
jiná:

počet počítačů používaných pro výuku:

Pomůžete nám, pokud vyplníte i některé další údaje (nepovinné):

telefon:
přibližný počet žáků:
vyučované jazyky: angličtina němčina jiný:

Přejeme si zaslat individuální ceník pro naší školu na uvedený e-mail.
Přejeme si zaslat také nabídku titulů vhodných pro náš typ školy na
nezávazné bezplatné vyzkoušení. Pokud si přejete zaslat na vyzkoušení pouze
některé tituly, uveďte je prosím v poznámce.

Poznámka:

Za účelem plnění dodávky Vámi objednaného zboží a služeb bude naše společnost Terasoft, a.s. jako správce zpracovávat Vaše osobní údaje (Vámi sdělené kontaktní a identifikační údaje). Zásady pro nakládání s osobními údaji.

Společnost Terasoft, a. s. nabízí všechny své produkty mateřským, základním, středním školám a podobným zařízením (dětské domovy, školy při nemocnicích, speciální školy aj.) výhradně formou školní multilicence. Ta umožňuje škole provozovat dodaný software na všech počítačích, které škola používá. Počet licencí není nijak omezen, produkt lze vždy spouštět z CD ROMu, instalovat na server a používat v síti nebo instalovat na disk lokálního počítače. Vždy je možno provozovat software bez přítomnosti CD ROMu v mechanice. Pokud škola potřebuje k provozu software více CD ROM médií (např. nemá k dispozici server), může si další média objednat za režijní cenu (v současnosti 200 Kč).

Všem školám nabízíme před zakoupením možnost zapůjčení software na nezávazné bezplatné vyzkoušení po dobu 1 - 2 měsíců. Vyučující, kteří používají námi vytvořený software ve výuce a jejich škola zakoupila školní multilicenční verzi, jsou oprávněni jej používat i na svém domácím počítači. Pokud k tomuto účelu potřebují další distribuční médium, mohou si jej objednat za režijní cenu (v současnosti 200 Kč).

Copyright © 2003 Terasoft,a.s.