..Technická podpora..
 • Při náhodném zapojení několika spínačů vznikají chyby.

  • Řešení problému:
   Aktualizační soubory si můžete stáhnout v sekci ke stažení.

 • V průběhu práce s programem se náhodně objevují chybová hlášení typu "Access violation....." nebo "Invalid floating operation" apod.

  • Popis problému a zdůvodnění:
   Tyto problémy se vyskytují na mnoha počítačích včetně počítačů IKI. Jsou podle výrobce (DesignSoft) způsobeny obecně horší kompatibilitou s některými ovladači grafických karet. Problémy se objevují spíše u složitějších obvodů, takže by se neměly příliš týkat školních uživatelů.

  • Řešení problému:
   Zatím obecně doporučujeme při setavování obvodu v přuběhu práce častěji ukládat. Ve spolupráci s výrobcem se snažíme připravit aktualizaci, která by tyto problémy odstranila.

 • Při práci s programem Edison se ztrácí propojovací vodiče, nepřekresluje se obrazovka apod.

  • Popis problému a zdůvodnění:
   V průběhu práce s programem se mohou vyskytnout problémy s grafickým zobrazením. Mohou se objevovat i chybové hlášky. Tyto závažnější problémy by se podle našich testů měly objevovat jen vyjímečně a neměly by se objevovat na IKI (zde se objevují pouze u složitějších obvodů chybová hlášení, k problémům s překreslováním grafiky nedochází).

  • Zdůvodnění:
   Tyto problémy jsou podle výrobce způsobeny poněkud vyššími nároky aplikace na korektní funkci ovladače grafické karty.

  • Řešení problému:
   Pokud se problém projeví na učebně IKI (INDOŠ), kontaktujte prosím Terasoft (nepokoušejte se prosím nic přeinstalovávat). Obecně je problém téměř vždy řešitelný instalací novější verze ovladače grafiky nebo spuštěním programu v jiném barevném rozlišení (např. místo 16 bitové barevné hloubky lze vyzkoušet 32 bitovou a naopak).

 • Po spuštění se zobrazí chybové hlášení "This is a network version installed on a local drive"

  • Zdůvodnění:
   Program si kontroluje, zda je spuštěn z lokálního disku nebo síťového serveru. Toto hlášení znamená, že se pokoušíte spustit verzi, která byla nainstalována jako síťová, z lokálního disku. V praxi k tomuto může dojít např. tehdy, pokud je učitelský počítač používán také jako server (učebny A - IKI).

  • Řešení problému:
   Pokud v učebnách A - IKI nebo obdobně řešených jiných učebnách (učitelský počítač se používá zároveň jako server), chcete program používat i na učitelském PC, musíte jej nainstalovat podruhé do jiného adresáře pomocí volby "Plná instalace na disk" (instalaci do sdíleného adresáře pro žáky proveďte pomocí volby "Instalace na síťový server"). • Po spuštění se zobrazí chybové hlášení "This is a single user version installed on a network server"

  • Zdůvodnění:
   Program si kontroluje, zda je spuštěn z lokálního disku nebo síťového serveru. Toto hlášení znamená, že se pokoušíte spustit verzi, která byla nainstalována jako "plná instalace na lokální disk" ze síťového disku.

  • Řešení problému:
   Nainstalujte aplikaci na síťový disk pomocí volby "Instalace na síťový server" (poté spusťte z adresáře do kterého jste ji instalovali netsetup, který nainstaluje spouštěcí ikonu).