Terasoft získal tři ceny na festivalu TECHFILM 2004

Společnost Terasoft získala na 42. mezinárodním festivalu filmů o vědě, technice a umění, TECHFILM 2004 tři ceny. V soutěži eLearning 2004 získaly dvě Křišťálové tužtičky tituly TS Matematika pro prvňáčky a TS Přírodověda 1 (rostliny a houby) a v soutěži Dětská pečeť zvítězil TS Český jazyk 4 - Zábavná mluvnice brouka Koumese.

Soutěž eLearning 2004 vyhlašuje MŠMT společně se sdružením EUNIS-CZ, Univerzitou Hradec Králové a Národním centrem distančního vzdělávání v Praze, Křišťálové tužtičky jsou udělovány ve třech kategoriích v sekci soutěže titulů pro střední, základní a předškolní vzdělávání. Soutěž Dětská pečeť je vyhlášena odborem SIPVZ MŠMT s časopisem @magazín za nejlepší výukový software, který vybírají hlasováním sami žáci a studenti. Ti vybírají titul, se kterým se jim nejlépe pracuje.

Schola Nova 2003 - stánek firmy Terasoft, a. s.První z oceněných multimediálních výukových titulů TS Matematika pro prvňáčky je z nové řady programů určených pro výuku matematiky na 1. stupni ZŠ. Svou koncepcí a rozsahem zcela mimořádný program je velice často doporučován i pro žáky mateřských a speciálních škol. Svým zpracováním totiž naprosto dokonale odstraňuje strach a obavy, které někdy matematika u dětí vzbuzuje. Podporuje v dětech jejich zvídavost a snahu po objevování a jeho výhodou je jeho komplexní pojetí. Jedná se totiž o produkt, který je nejen testovací, ale i výukový a zároveň plně interaktivní. Program, respektující didaktické zásady výuky na 1. stupni ZŠ, představuje dětem matematickou terminologii nenásilnou a poutavou formou, rozvíjí dětské myšlení a paměť. Pozitivním rysem je i fakt, že tento výukový program oslovuje děti různého stupně nadání, které dokáže zaujmout a motivovat ke stále se zlepšujícím výkonům.

Druhý oceněný titul TS Přírodověda 1 (rostliny a houby), výukový kurs s podporou MS Class Server, je prvním ze zcela nové generace výukových titulů Terasoft určených nejen pro práci v počítačových učebnách nebo pro každodenní využití v prezentační výuce s využitím projektoru, ale i pro on-line práci na Internetu a také pro práci s některým ze systémů pro řízení výuky. Titul TS Přírodověda 1 vytvořila Terasoft a.s. ve spolupráci se společnostmi AutoCont CZ a.s, Microsoft s.r.o. a Hewlett-Packard s.r.o. Tento výukový kurs vyniká především nebývalým rozsahem výukového materiálu - fotografií, ilustrací i textu. Proto je určen nejen pro výuku přírodovědy a prvouky, ale plně jej využijí i žáci 2. stupně ZŠ nebo i středních škol při výuce přírodopisu a dalších předmětů. Světově ojedinělá šíře podporovaných systémů (PC s MS Windows i s Linuxem, Apple Mac OS a další) i záběr zahrnující území nejen České republiky, ale širší region Střední Evropy.

Schola Nova 2003 - stánek firmy Terasoft, a. s.Mezi žáky a studenty nejvíce oblíbený titul TS Český jazyk 4 - Zábavná mluvnice brouka Koumese je výjimečný především v zařazení dvou verzí atraktivní dobrodružné detektivní hry, kterou svým nezaměnitelným a jedinečným způsobem namluvil Jiří Lábus. Cílem dětí je pomoci detektivu Koumesovi vyřešit zapeklité případy z hmyzí louky. Ve hře děti naleznou velké množství nádherných interaktivních zábavných animací Josefa Quise. Při hraní budou potřebovat nejen důvtip a bystrý mozek, ale samozřejmě se neobejdou bez znalosti pravopisu. Bez dokonalé znalosti požadovaných pravopisných jevů se jim nikdy nepovede detektivní zápletku rozluštit.

Již v březnu letošního roku společnost Terasoft získala na XI. mezinárodním specializovaném veletrhu Schola Nova za svůj produkt TS Matematika pro prvňáčky prestižní ocenění Zlatá Schola Nova 2004. Zájem o tento titul, který byl uveden na školy v prosinci 2003, i o nový titul TS Přírodověda 1 dokazuje, že se snaha Terasoftu vytvořit pro 1. stupeň kolekci specializovaného software, který by respektoval nejen potřeby dětí tohoto věkového období, ale i možnosti učitelů při výuce, ubírá správným směrem. Dokládá to rovněž i skutečnost, že software společnosti Terasoft je na 1. stupni našich základních škol bezkonkurenčně nejrozšířenější a nejoblíbenější. K tradičně velmi kvalitnímu a rozsáhlému obsahu a grafickému zpracování a jednoduchému a bezproblémovému ovládání programů a snadné instalaci se nyní přiřadila na českém i světovém trhu ojedinělá multiplatformnost.


O SPOLEČNOSTI Terasoft, a. s.

Tituly se značkou Terasoft již mnoho let patří mezi nejoblíbenější a nejrozšířenější výukové tituly na českých školách. Jejich uživatelé oceňují nejen rozsáhlou a kvalitní obsahovou náplň, ale i snadné ovládání, spolehlivou funkčnost a příznivé ceny.

V současnosti je Terasoft, a.s. nejvýznamnější vydavatel původního českého výukového software pro školy. Rozsáhlá nabídka zahrnuje širokou nabídku multimediálních výukových titulů nejen pro základní a střední školy, ale také pro předškolní zařízení. Tituly se značkou Terasoft používá nejen více než 5 000 škol v České republice, ale lokalizované verze jsou velmi úspěšné například i na slovenských školách.

zpět na hlavní stránku© Copyright 2002 Terasoft, a.s.
HTML, skripty: Vít Jurásek | Design: Ladislav Cabicar | Kontakt na
webmastera.