TS Český jazyk 3 - diktáty - recenze


(PC World 10/2000, Patrik Malina)

S příchodem nového školního roku neváhal ani tradiční producent multimediálních výukových programů a přinesl na trh nové tituly, z nichž jeden je výše uvedeného jména. Navazuje na velmi zdařilou dřívější edici dvou dílů učebních CD pro náš rodný jazyk (mimochodem, jeden z dílů patří k nejprodávanějším multimediálním produktům u nás vůbec!), a jak napovídá název, přináší všem zájemcům výukový materiál pro tradiční jazykovědnou disciplínu. A o tom, že není od věci napsat si čas od času diktát i ve vyšším než školním věku, mimo jiné svědčí i popularita občasných televizních sezení se Zdeňkem Svěrákem.

Začněme faktograficky. Produkty Terasoftu se pravidelně vyznačovaly nahuštěným obsahem, což i v tomto případě platí, neboť na CD najdete zhruba tři stovky diktátů. Tento rozsah považuji rozhodně za dostačující, neboť po (hypotetickém) absolvování všech si jistě nezapamatujete, kde byly chytáky v tom prvním, takže vyčerpání studijních možností nehrozí. Dalším tradičním pozitivem je jasné strukturování studijního materiálu, takže i na tomto CD naleznete jasně vyznačené kategorie s předlohami pro žáčky od druhé po devátou třídu základní školy. Toto členění vám samozřejmě pomůže i v případě jiného "nasazení", např. pro jednoznačné určení obtížnosti diktátu. Není bez zajímavosti, že např. kategorie pro 5.-6. ročníky obsahuje reálný materiál z přijímacích zkoušek na víceletá gymnázia. O tom, že veškerý materiál pochází opravdu z praxe a nejedná se o neprověřené experimenty, svědčí fakt, že tvůrci beze všeho prezentují u jednotlivých položek své zdroje, což v našich krajích také nebývá zdaleka pravidlem.

Hned v dalším kroku bych se zastavil u ovládacího rozhraní. Zde tvůrci oproti tradici mírně pokročili vpřed. Ačkoliv původní vzhled a ovládání jsou téměř zachovány, objevilo se několik nových drobností, jež vám určitě zpříjemní život. Jednou z nich jsou rolovací seznamy s jednotlivými testy, další pak náhled studijní látky či rozhraní pro tisk diktátů. Autoři postupují cestou mírné evoluce, jež zachovává kompatibilitu s 16bitovými Windows, a zároveň neurazí většinu uživatelů 32bitových platforem. Navíc, zvyk je železná košile, což v tomto případě rozhodně nevadí.

Celkově hodnotím nového zástupce ve stáji Terasoftu velmi dobře. Přináší výborný studijní materiál pro poměrně univerzální využití a dobře se doplňuje se souvisejícími tituly svého výrobce. Potřebujete-li procvičit psanou formu rodného jazyka, neuděláte koupí tohoto titulu chybu.

TS Český jazyk III Diktáty

+ množství učiva
+ vylepšené uživatelské rozhraní
+ kvalitní zdroje učiva

Producent: Terasoft
Žánr: český jazyk
Jazyk: čeština
OS: Win 3.x, 9.x, NT/2000

Cena: 600 Kč (jednouživatelská verze, bez 5% DPH)

K recenzi poskytla firma:
Terasoft, a. s.
Vísecké nám. 1280
268 01 Hořovice

zpět nahoru© Copyright 2002 Terasoft, a.s.
HTML, skripty: Vít Jurásek | Design: Ladislav Cabicar | Kontakt na
webmastera.