TS Němčina pro začátečníky 1, 2 - recenze


(PC World 7/2000, Patrik Malina)

Stejně jako v případě anglického jazyka sáhla firma Terasoft k úpravě "distribučního modelu" i u výukových titulů pro němčinu, ačkoliv dříve samostatně uvedené dva díly zdaleka nejsou na trhu tak dlouhou dobu, jako starší a populárnější sourozenec. V kompletním provedení tak můžete nalézt souhrn látky ze dvou předchozích samostatně vydaných CD a jako bonus je opět přiložen oboustranný česko-německý slovníček.

Co do obsahu výuky nedošlo k žádné zásadní změně, takže zdrojem studijních materiálů jsou osvědčené učebnice (Němčina od Marouškové, Heute haben wir Deutsch, Wer, Wie, Was a Das Deutschmobil), což při výuce umožňuje velmi dobrou spolupráci s běžně rozšířenými tištěnými předlohami. Jako doplněk je přiložen výše zmíněný slovník, jenž představuje jedinou změnu v obsahu produktu. Ovládání rovněž zůstává věrno tradici, takže studenti zvyklí na jiné produkty této firmy se budou cítit jako doma. Velmi výrazná je orientace na grafické ovládání a využití obrázků při studiu slovíček a pomocí odpovídajících dialogů lze velmi dobře aplikaci nakonfigurovat tak, aby odpovídala probírané látce a náročnosti studia. Zde se dobře uplatní úloha učitele (samozřejmě ztělesněná např. i rodiči), jenž sleduje pokroky žáka a snadno upraví procvičování dle potřeby.

TS Němčina představuje velmi vhodný produkt pro doplnění výuky jazyka především v oblasti domácí přípravy a procvičování probrané mluvnice. Těžištěm je bohatství procvičované slovní zásoby, ale stranou nezůstávají ani gramatické jevy. Pokud se vaše děti (či vy sami) připravují dle výše uvedených knižních učebnic, dostane se vám velmi vhodného materiálu pro samostatnou přípravu a opakování látky. Pochopitelně můžete tento kurs velmi dobře použít i v kombinaci s jiným studijním materiálem či jako doplněk klasické výuky s učitelem. Materiálu k procvičování je připraveno opravdu hodně, takže při "tradičním" tempu výuky vám kurs vydrží na jeden až dva roky studia a vhodně jej využijete také jako pomůcku při opakování či prověření svých znalostí. Pokud jste si před časem zakoupili oba jednotlivé díly TS Němčiny, pak produkt vlastně už máte a tato nová edice by vám příliš nového nepřinesla. Jste-li však čerstvým zájemcem, vřele tento komplet doporučuji, neboť se jedná o cenově zvýhodněnou nabídku kvalitního učebního materiálu.

TS Němčina I. a II. komplet

+rozsah látky
+jednoduché ovládání
+cena

Producent: Terasoft
Žánr: výuka němčiny
Jazyk: český
OS: Windows 3.x, 9x
Cena: 950 Kč (bez 5 % DPH)

K recenzi poskytla firma:
Terasoft, a. s.,
Vísecké nám. 1280
268 01 Hořovice

zpět nahoru© Copyright 2002 Terasoft, a.s.
HTML, skripty: Vít Jurásek | Design: Ladislav Cabicar | Kontakt na
webmastera.