TS Český jazyk 1, 2 - recenze


(PC World 4/2000, Patrik Malina)

Na otázku, který z produktů multimediální scény patří mezi nejprodávanější, byste asi i při neznalosti faktů instinktivně zamířili mezi hry, případně z kategorie výukových na učebnice angličtiny. Velkým překvapením tedy může být, že mezi nejúspěšnější tituly se zařadila i pomůcka pro výuku rodného jazyka firmy Terasoft, a protože se produkt dočkal po delší úspěšné "kariéře" verzí 1.0 a 1.5 nové verze 1.5, podívejme se na něj blíže.

Obsah titulu je dostatečně zřejmý z názvu, dodejme, že cílovou skupinou jsou především žáci základních škol, v jejichž "osnovách" je probíraná látka zařazena. Uživatelské rozhraní je, pokud znáte jiné produkty Terasoftu, standardní, tedy přehledné a snadno pochopitelné. K výuce a procvičování je připravena nejzákladnější gramatická látka, jejíž obtíže některé z nás pronásledují dodnes, jako např. vyjmenovaná slova, pravopis "s/z", pravopis "i/y", používání "ě" či psaní velkých písmen.

Velmi úspěšný titul se dočkal v nedávné době také svého pokračování v podobě produktu s pořadovým číslem dvě. Výuka byla rozšířena o další témata, jakými jsou větné rozbory či určování mluvnických kategorií podstatných jmen, přídavných jmen a sloves. Studijní a procvičovací materiál tak doznal značného rozšíření a samozřejmě výrazně zvýšil hodnotu produktu.

Za velkou přednost výuky považuji průběžné vysvětlování a zdůvodňování gramatických jevů, takže i při správně zvolené odpovědi při testování se vám dostane výkladu. Doceníte to např. při opakovaní po delší době, kdy již úkoly řešíte spíše intuitivně a princip je zapomenut. Dalším kladem je opravdu velký rozsah studijní a testovací látky aplikace poskytují ne desítky, ale stovky příkladů, jež se vám rozhodně po první půlhodině neokoukají, takže tituly mohou skutečně dlouhou dobu plnit svou výukovou funkci. Jsem přesvědčen, že děti se jeho používáním dříve naučí problému rozumět, než testy mechanicky úspěšně procházet na základě prostého zapamatování stále se opakujících příkladů. Velmi užitečná je rovněž možnost nastavení přesnějších parametrů při výuce, jimiž lze ovlivnit rozsah práce a podrobně selektovat tematiku učební látky.

Pokud se na Český jazyk od Terasoftu podívám pohledem potenciálního rodiče, s klidným svědomím jej vřele doporučuji. Přesně vím, kdy jsem tato témata zapomněl, a stejně tak jsem si vědom, že bych látku svým případným dětem dnes již jen těžko vysvětloval. Nechcete-li své potomky odbýt a nejste si jisti znalostmi, pak si určitě alespoň vyzkoušejte demoverzi z našeho CD. V postavení pedagoga již není její význam tak jednoznačný zde bych upřednostňoval osobní výklad a procvičování jinou formou, ale přesto produkt nabízí dobré možnosti i pro toto použití. Těžiště jeho využití však jednoznačně vidím při domácím procvičování.

TS Český jazyk I. a II.

+rozsah látky
+jednoduché ovládání
+nenáročnost na systém

Producent: Terasoft

Žánr: výuka češtiny
Jazyk: český
OS: Windows 3.x, 9x

Cena: 600 Kč + 5 % DPH (za každý díl)

K recenzi poskytla firma: Terasoft, a. s.
Vísecké nám. 1280
268 01 Hořovice

zpět nahoru© Copyright 2002 Terasoft, a.s.
HTML, skripty: Vít Jurásek | Design: Ladislav Cabicar | Kontakt na
webmastera.