TS Dětský koutek 1 - recenze


(PC World 3/2000, Patrik Malina)

Možná patříte mezi rodiče, kteří sveřepě brání své děti před vlivem "ďábelských" počítačů v přesvědčení, že jim nic dobrého nemohou přinést a ještě je vlivem hraní militantních her přivedou na scestí. Případně se můžete domnívat, že do věku zhruba deseti let nemohou dítěti nic nabídnout, neboť většina výukových multimediálních produktů je pro starší. Pojďme se tedy podívat na zástupce kategorie výtvorů pro nejmenší, abychom povědomí uvedli na pravou míru.

Produkt Dětský koutek zahrnuje několik témat bytostně spjatých s dětským světem, a pomocí multimediálních technologií přenáší tyto prvky na počítač. Setkáte se tedy s tradičními kapitolami Pohádky, Omalovánky, Školička či Dětské hry, k jejich zpracování je však využito možností počítače. Pohádky (je jich celkem šest) jsou ztvárněny formou knížky, v níž mohou děti sledovat buďto jen obrázky s namluveným slovem, nebo pročítat text příběhu v psané formě. Samozřejmě je možno do příběhu "vstoupit" na jakékoliv místo právě dle doprovodných ilustrací. Další kapitolou jsou omalovánky a jejich ztvárnění. Děti si mohou vybrat z několika desítek obrázků (souvisí s příběhy pohádek) a pastelek, a vznikající kresba je chráněna proti překreslení za okraj či splynutí barev. Omalovánky si také můžete vytisknout a přejít tak plynule k tvorbě s pravými pastelkami. Spíše pro mladší děti z doporučeného rozmezí (3-8 let) je připravena školička elementárních schopností, mezi něž patří základy rozpoznávání písmen, čísel, barev a základních geometrických obrazců. Pokud máte dojem, že učení již bylo dost, přijdou na řadu jednoduché hry (Domino, Pexeso atd.), zaměřené hlavně na základy logiky a pozornosti. Všechna témata jsou graficky velmi dobře zpracována a pro ovládání dětským uživatelem dostatečně intuitivní. Kromě grafické navigace jsou také rozhodovací dialogy namluveny, takže orientace je snadná. Rovněž každá kapitola obsahuje hlasový doprovod na úvod a v důležitých situacích hry či úkolu, což dále používání usnadňuje.

Z nedostatků bych upozornil na malé rozlišení grafiky v jednom úvodním dialogu (přestože dle výrobce je požadováno rozlišení high color) či možnou nestabilitu, nemáte-li správně nastaveny multimediální funkce ve Windows.

Při hodnocení produktu pro nejmenší děti (řekněme ve věku předškolního až čerstvě školního) považuji za relevantní kritérium schopnost udržet po delší dobu dětskou pozornost, a z tohoto hlediska vychází Dětský koutek velmi dobře. Kolega provedl "testování" se svou tříletou dcerou, a přestože na některá témata musí ještě dorůst, kapitoly jako Školička či Omalovánky dokázaly dobře udržet soustředění i u takto malého dítěte. Ocenil rovněž pěkné ztvárnění průvodce aplikací formou Kouzelné babičky a intuitivní grafické zpracování. Určitě nebudeme přehánět řekneme-li, že takto má vypadat multimediální CD pro děti.

TS Dětský koutek I

+obsažená témata
+grafické zpracování
+schopnost zaujmout
Producent: Terasoft

Žánr: výuka pro nejmenší
Jazyk: český
OS: Windows 9x

Cena: 600 Kč + 5 % DPH

K recenzi poskytla firma:
Terasoft, a. s.
Vísecké nám. 1280, Hořovice

zpět nahoru© Copyright 2002 Terasoft, a.s.
HTML, skripty: Vít Jurásek | Design: Ladislav Cabicar | Kontakt na
webmastera.