TS Sexuální výchova - recenze


(PC World 1/2000, Patrik Malina)

Určujícím faktorem scénáře tohoto CD je silná vazba na osnovy výuky na základních a středních školách. Ovládací prostředí vám hned po spuštění nabídne možnost výběru látky dle věku dětí, resp. dospívajících, ze tří možností - produkt je tak určen pro uživatele od deseti let, a především pak pro pedagogy či rodiče. Rozlišení obsahu pro jednotlivé věkové kategorie je realizováno snižováním počtu stránek s informacemi - středoškoláci mají k dispozici kompletní obsah, mladším je pak výběr studijního materiálu omezen, přičemž určujícím kritériem je tematika. Domnívám se, že tento postup je mírně kontraproduktivní - za lepší možnost bych pokládal odlišné varianty výkladu téže látky přiměřené věku. Na druhou stranu, CD je dle mého potřeba chápat jako pomůcku pedagoga či rodiče, jenž vede výklad sám, a forma je závislá na něm. Z tohoto hlediska je produkt vystavěn dobře, neboť umožňuje vlastním nastavením šíři učební látky ovlivnit a originální výběr informací dle věku je pouze jakýmsi doporučením či námětem.
Přestože ovládací prostředí působí konzervativním dojmem, výukový program dobře využívá multimediální možnosti - výklad je připraven i ve formě mluveného slova, průběžně je doplňován názornými ilustracemi, fotografiemi či animacemi. Pozornost studujícího je udržována průběžnými kontrolními otázkami, jež jsou po jednotlivých kapitolách vyhodnocovány. Celkové zhodnocení žáka je také k dispozici, včetně možnosti tisku výsledků. Mimo uspořádání látky v jednotlivých kapitolách je také před startem výukového programu možno vstoupit do encyklopedie, jež může velmi dobře posloužit jako referenční příručka jak pedagogům, tak žákům. Samozřejmě umožňuje hledat v rejstříku jednotlivá témata i související informace a také nalezené články tisknout.
Celkově lze dílko označit za slušně provedené, tematicky mírně tradiční, v každém případě však bezpochyby fakticky správné. Výborně poslouží především jako pomůcka v rukou zkušeného pedagoga či tápajícího rodiče (buďme k sobě upřímní a sebekritičtí), který dokáže předkládanou látku dále zhodnotit svou interpretací. V žádném případě však neublíží ani při samostudiu, takže by bylo hrubou chybou toto "neškodné" CD před dětmi schovávat.

TS Sexuální výchova
+ samotná existence
+ kompatibilita s Win 3x

Producent: Terasoft, a. s.
Žánr: studijní materiál pro dospívající
Jazyk: český
OS: Win 3x, 9x, NT
Cena: 400 Kč (bez 5% DPH, jednouživatelská licence)

K recenzi poskytla firma:
Terasoft, a. s.
Vísecké náměstí 1280
268 01 Hořovice

 

zpět nahoru© Copyright 2002 Terasoft, a.s.
HTML, skripty: Vít Jurásek | Design: Ladislav Cabicar | Kontakt na
webmastera.