Posudek na skupinu výukových programů


 

Václav Trnka, Mgr.
Zvláštní škola Židlochovice
Nádražní 232
667 01 Židlochovice
tel.+ fax.: 05/47238476
e-mail:
zvls1@brn.czn.cz

Věc: Posudek na skupinu výukových programů Terasoft

Židlochovice 2. srpna 1999

Na žádost výrobce výukových programů a na základě pracovních zkušeností, byl jsem požádán o zpracování posudku na následující řadu výukových programů: Matematika, Český jazyk 1, Zeměpis, Biologie, Chemie, Český jazyk II - jazykové rozbory, Pohádková matematika (ročník 1.-4.), Angličtina I.-II.

Následující posudky budou zpracovávány v těchto částech:

1. Pohádková matematika I.- IV. a Matematika I.

2. Český jazyk I. a Český jazyk II.

3. Zeměpis, Biologie, Chemie

4. Angličtina I., II., III.

 


Pohádková matematika I.-IV. a Matematika I.

1. Pracovní prostředí: Velkou výhodou uvedených programů je skutečnost, že jsou schopny pracovat ve velmi širokém spektru základních, operačních programů. Jedná se o WIN 3.11CZ, WIN 95 a dle vlastních zkušeností i WIN98. Program Matematika I. V některých částech sice využívá programu MS- DOS, ale opět ve formě MS-DOS 6.22, nebo DOS 7. Které jsou součástí výše uvedených operačních programů.

2. Užití a shoda s osnovami: Oba programy plně vyhovují osnovám Základní školy prvního stupně- zejména pak Pohádková matematika, která je celá zpracována do opravdové pohádkové formy. Postupové prostředky- ovládání je voleno velmi jednoduše a na děti nejsou kladeny nepřiměřené požadavky při jejich řešení a veškerá řešení jsou hrou mezi dítětem a počítačem. Všechny správné odpovědi jsou odměněny postupnými pohádkovými obrázky. V případě větších obtíží se dítě dozví přesné slovní řešení. Vzhledem ke svému řazení je možno využívat tento program i na zvláštních školách. V tomto případě je ovšem nutné přesně volit náplň programu a momentální plnění osnov.. Celá programová část je doplněna zvukovým doprovodem, který velmi usnadňuje práci dětí. Tento program je dostupný na samostatné CD disku, v případě, že zvolené počítače nejsou vybaveny CD-ROM je možno překopírovat jednotlivé části na instalační diskety. Programy Matematika a Matematika I. Tvoří součást programů využitelnou postupně pro první i druhy stupeň základní školy. Současně je možné určité části tohoto programu používat na zvláštních školách. Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o časově dřívější výrobu a zpracování nejsou jednotlivé části doplněny zvukovým doplňkem. Vhodné by bylo provést rekonstrukci programu a doplnit jej zvukovým doprovodem, který by velice usnadnil celkové procvičování jednotlivých početních úkolů.

Velkou výhodou obou programů je možnost Severové instalace, která velice usnadní práci v učebnách vybavených síťovým zapojením.


Český jazyk I. a Český jazyk II.

1. Pracovní prostředí: Velkou výhodou uvedených programů je skutečnost, že jsou schopny pracovat ve velmi širokém spektru základních, operačních programů. Jedná se o WIN 3.11CZ, WIN 95 a dle vlastních zkušeností i WIN98. Program Matematika I. V některých částech sice využívá programu MS- DOS, ale opět ve formě MS-DOS 6.22, nebo DOS 7. Které jsou součástí výše uvedených operačních programů.

2. Užití a shoda s učebními osnovami: Obsah výše jmenovaných programů je, vzhledem k učebním osnovám pro základní školy zařazena až od druhého a třetího ročníku. Pro práci na zvláštních školách umožňuje tyto programy zařadit až od páté třídy. Opět se jedná o již dříve zpracovanou verzi nejsou tyto programy doplněny zvukovým doprovodem i v tomto případě by bylo vhodné tyto verze přepravovat tak aby mohly být doplněny zvukem.. Výhodou opět je že, přes skutečnost, že instalace z CD disku, je tento vybaven možností provézt tuto instalaci pomocí disket. Tato pomoc je nedílnou součástí instalačního CD disku.


ZEMĚPIS, BIOLOGIE,CHEMIE

1. Pracovní prostředí: Velkou výhodou uvedených programů je skutečnost, že jsou schopny pracovat ve velmi širokém spektru základních, operačních programů. Jedná se o WIN 3.11CZ, WIN 95 a dle vlastních zkušeností i WIN98. Program Matematika I. V některých částech sice využívá programu MS- DOS, ale opět ve formě MS-DOS 6.22, nebo DOS 7. Které jsou součástí výše uvedených operačních programů.

2. Užití a shoda s učebními osnovami: Koncepce a stavba těchto programů patří mezi nejvýše ¨využitelné . Tato skutečnost je vytvořena stavbou programu, kterou je možno při práci na zvláštních, základních i středních školách . Tato výhoda je umožněna skutečností že všechny tři součásti je možno, nezávisle na sobě, přizpůsobovat nejen typu škol ale i obsahu práce v jednotlivých ročnících. Pro větší použitelnost, v případě technické přestavbě programu bych doporučil provést úpravu kdy by bylo možné naladit obsah učiva pro jednotlivé ročníky tak, aby výpočetní technika pracovala přímo se zvoleným ročníkem. U tohoto komplexu programů by bylo vhodné zvážit částečný zvukový doprovod v úvodu jednotlivých částí.


ANGLIČTINA I, II, III

1. Pracovní prostředí: Velkou výhodou uvedených programů je skutečnost, že jsou schopny pracovat ve velmi širokém spektru základních, operačních programů. Jedná se o WIN 3.11CZ, WIN 95 a dle vlastních zkušeností i WIN98. Program Matematika I. V některých částech sice využívá programu MS- DOS, ale opět ve formě MS-DOS 6.22, nebo DOS 7. Které jsou součástí výše uvedených operačních programů.

2. Užití a shoda s učebními osnovami: Soubor programů Angličtina patří mezi vývojově i technicky nejlépe zpracované programy. Všechny tři součásti zahrnují nejširší nabídku učebních materiálů, které je možno využít podle zvolených učebnic ve škole. Programy jsou opět vhodné pro základní a střední školy. Velkou výhodou je právě zde doplnění zvukové části, která používá správné anglické výslovnosti.


Všeobecné zhodnocení:

  1. Za velice kvalitní a velice vhodné považuji velmi širokou možnost, ve kterém všechny programy pracují: WIN 3.11CZ. WIN 95/98 CZ.
  2. Většina programů je doplněna vhodnou zvukovou pomůckou, která ulehčuje práci dětí nejen s počítačem, ale hlavně při vlastní výuce.
  3. Programy jsou zpracovány s vysokou profesionalitou výrobce a při praktických zkouškách se prokázalo, že většina z těchto programů je využitelná ve více typech škol.
  4. Programy jsou koncipovány a sestaveny tak, že všechny je možné instalovat na serverové, skupinové zařízení učeben.
  5. V závěru navrhuji výrobci, aby každý program doplnil jednoduchou nápovědou, která velice usnadní práci jednotlivých vyučujících a velmi rozšíří využitelnost a možnost práce s výukovými programy.Mgr. Václav Trnka
Židlochovice , Coufalíkovo náměstí 256

Pracoviště: ZvŠ Židlochovice, Nádražní 256 

zpět nahoru© Copyright 2002 Terasoft, a.s.
HTML, skripty: Vít Jurásek | Design: Ladislav Cabicar | Kontakt na
webmastera.