NOVINKY

      Připravili jsme pro Vás tyto novinky.

 

TS Matematika hrou I - Slovní úlohy a mat. hry pro 1. ročník ZŠ

- První díl z nové řady titulů zaměřených na výuku matematiky na 1. stupni ZŠ, velmi vhodný i pro žáky speciálních škol

S tímto půvabným, nádherně animovaným programem se děti spolehlivě naučí vyřešit všechny základní typy slovních úloh a během hraní her si dokonale procvičí a zautomatizují všechny početní úkony potřebné pro zvládnutí matematiky v 1. ročníku ZŠ.
Snadnou orientaci v programu umožňují uživatelsky přátelská animovaná menu s atraktivním námětem pohádkového světa.
Program umožňuje výběr číselného oboru (Číselný obor 1-5, Číselný obor 0-10 a Číselný obor 0-20), ve kterém budou děti procvičovat počítání. Obsahuje tyto hlavní části:

Slovní úlohy - v této části je připraveno celkem 270 slovních úloh, které pokrývají všechny typy slovních úloh, s nimiž se děti ve škole setkají. Všechny potřebné texty jsou vzhledem k věku dětí i namluveny. Velkou výhodou je i grafické znázornění každé úlohy.

Doplňovačky s tajenkou - počítání, počítání a zase počítání. Tak by se dala ve stručnosti charakterizovat tato část, jejímž úkolem je především automatizace početních spojů. Na děti zde čekají nejen pohádkoví hrdinové, ale především 116 sad příkladů, po jejichž správném vyřešení získají nápovědu, která jim pomůže vyluštit název pohádky.

Bludiště - zde je přichystáno 15 kreslených bludišť s pohádkovou tematikou pro procvičení orientační schopnosti dětí.

Část Hry s čísly obsahuje řadu her, které děti zaujmou na dlouhou dobu a pomohou jim dokonale zautomatizovat všechny potřebné číselné operace. Najdeme zde hry Pexeso, Domino, Draci, Vajíčka, Číslicové puzzle a Matematické loto.

 

Náhledy obrazovek:

 

nahoru


TS Matematika hrou II - Slovní úlohy a mat. hry pro 2. ročník ZŠ

- Druhý díl z nové řady titulů zaměřených na výuku matematiky na 1. stupni ZŠ, velmi vhodný i pro žáky speciálních škol

V programu si děti dokonale procvičí a zautomatizují všechny potřebné početní operace v číselném oboru 0-100 a násobení a dělení v oboru násobilek 2, 3, 4 a 5

Děti se s programem naučí vyřešit všechny základní typy slovních úloh a během hraní her si dokonale procvičí a zautomatizují všechny početní úkony potřebné pro zvládnutí matematiky v 2. ročníku ZŠ. Titul je velmi vhodný i pro žáky speciálních škol. V tomto dílu se děti podívají do světa zvířátek.

Slovní úlohy - připraveno je celkem 250 slovních úloh. Číselný obor 0 - 100 obsahuje slovní úlohy na sčítání a odčítání v oborech 0-20 a 0-100, dále slovní úlohy na porovnávání, úlohy s využitím vztahů o n-více a n-méně, úlohy na sčítání více než dvou čísel a odčítání více než jednoho čísla a slovní úlohy zaměřené na převod časových jednotek. Část Procvičujeme násobilku obsahuje slovní úlohy zaměřené na násobení a dělení v oboru násobilek 2,3,4 a 5 a slovní úlohy s využitím vztahů n-krát více a n-krát méně v oboru násobilek 2, 3, 4 a 5.

Doplňovačky s tajenkou - děti budou hádat názvy zvířátek a počítáním příkladů získávat indicie, podle kterých by měly být schopné zvířátko poznat.

Výprava za bílým jednorožcem - na děti čeká putování, při němž budou plnit řadu úkolů, jejichž vyřešení jim umožní na konci spatřit bájného bílého jednorožce.

Hry s čísly obsahují řadu her, které děti zaujmou na dlouhou dobu a pomohou jim dokonale zautomatizovat všechny potřebné číselné operace. Najdeme zde tyto hry: Číselné pyramidy, Domino, Závody zvířátek, Matematické loto, Bingo a Lovec fotografií.

 

Náhledy obrazovek:

 

nahoru


TS Matematika hrou III - Matematické hry pro 2. a 3. ročník ZŠ

- Třetí díl z oblíbené řady titulů zaměřených na výuku matematiky formou her. Tento půvabný, nádherně animovaný titul je tematicky zasazen do světa zvířátek. Děti si při práci s ním během hraní her dokonale procvičí a zautomatizují všechny probírané početní úkony, které jsou nezbytnou podmínkou pro úspěch v dalším studiu matematiky.Toto CD je velmi vhodné i pro žáky speciálních škol, neboť obsahuje celou řadu pro ně velmi vhodných názorných úkolů.

Program je rozdělen na dvě části: Počítáme do 100 a Procvičujeme násobilku. V obou je pro děti připraveno 6 zábavných her, které zajistí opravdu důkladné procvičení probírané látky.

  • Zlatá rybka – v této hře si děti vyzkoušejí role prodavačů v obchodě se zvířaty. Povede se jim obsloužit všechny zákazníky tak, aby z obchodu odešli spokojení? No, lehké to rozhodně nebude. A bez počítání se to samozřejmě neobejde. Cílem této hry je především procvičení automatizace početních spojů.
  • Hledání čísla – tato plně animovaná hra zavede děti do prostředí statku, pouště, pralesa či do oblastí věčného sněhu a ledu, kde si při řešení číselných řad dokonale procvičí násobkové řady i hbité sčítání a odčítání.
  • Domino – v této hře děti sestavují obrazec z dominových kartiček. Připraveny jsou kartičky s číslicemi a příklady.
  • Matematické loto – další hra zaměřená na rozvoj početních dovedností. Odměnou pro děti jsou obrázky zvířátek.
  • Závody zvířátek – cílem této oblíbené napínavé hry je rozvíjení postřehu a početních dovedností v probíraném číselném oboru. Hra je zasazena do atraktivního prostředí podmořského světa. Hbitým a správným počítáním příkladů pomohou děti svému favoritovi zvítězit v závodě.
  • Lovec fotografií – hra se zaměřuje na procvičování pamětného počítání v probíraném číselném oboru. Počítání, počítání a zase počítání. Tak by se dala ve stručnosti charakterizovat tato část, jejímž úkolem je především automatizace početních spojů. Za správné vyřešení příkladů na děti čeká odměna v podobě fotografií zvířat. Získané fotografie si pak mohou prohlédnout v galerii.

 

Náhledy obrazovek:

 

nahoru


TS Angličtina hrou I - pro 1. stupeň ZŠ

Prvním díl nové řady multimediálních interaktivních výukových titulů určených pro zábavnou a efektivní výuku angličtiny na prvním stupni ZŠ. Svým pojetím je mimořádně vhodný i pro žáky speciálních škol.

Své využití najde nejen při práci v počítačových učebnách, ale je velmi vhodný i pro každodenní využití v prezentační výuce s využitím projektoru a interaktivní tabule.

Tituly této řady jsou multiplatformní, je tedy možné je používat nejen na počítačích s operačním systémem Windows, ale i Linux nebo Mac OS 9 a X (Apple).

S tímto titulem se děti velmi rychle naučí svá první anglická slova. Rozsah slovní zásoby odpovídá přibližně prvnímu roku výuky na školách. Slovíčka byla vybrána i s ohledem na jejich výskyt v nejpoužívanějších školních učebnicích. Vše na CD je kompletně ozvučeno a namluveno rodilými mluvčími. Zadání úkolů, pokyny a překlady jsou, vzhledem k věku dětí, namluveny česky. Srozumitelné a vtipné ilustrace napomáhají k rychlému a trvalému zapamatování anglických slov. 

Výuková část obsahuje interaktivně zpracovaná témata z dětem blízkých oblastí (pozdravy, čísla, barvy, rodina, hračky, škola, moje tělo, pohádkové bytosti, zvířátka, pokyny aj.). V této části se děti seznámí s výslovností i pravopisem jednotlivých slovíček. Budou také např. hledat obrázky, jejichž názvy uslyší nebo sestavovat slova z rozházených písmenek. Pod ikonkou chlapce s nápisem „Vyzkoušej se“ jsou v každé části připraveny rozmanité testovací obrazovky např. poznávání obrázků, přiřazování názvů, procvičování pravopisu, sestavování dvojic, omalovánky, popletené názvy, doplňovačky aj.

Hry obsahují celkem šest her. Obrázkové loto a Pexeso, jež je rozdělené do několika kategorií, asi není třeba blíže představovat. Ve hře Čarodějův učeň mají žáci za úkol vyzpovídat jednotlivé postavičky a najít správnou odpověď na čarodějovu otázku. Ve hře Začarovaná slova budou podle pokynů pohádkové víly hledat začarované obrázky a texty. Hra Skládání slov je zaměřena na procvičení pravopisu. Děti v ní sestavují slova z rozházených písmenek. Ve hře Hrajeme si s obrázky čeká na děti veselý klaun, podle jehož pokynů budou děti na obrázcích hledat požadované objekty.

Soutěže a testy je název další části titulu, která obsahuje 5 různých soutěží v několika variantách. Jejím cílem je formou soutěží prověřit a upevnit získané znalosti žáků. Kromě znalosti slovíček si žáci dokonale procvičí i paměť, postřeh a logické myšlení.

Obrázkový slovníček umožňuje procvičování slovní zásoby podobným způsobem jako výuková část. Slovíčka jsou však tentokrát roztříděna podle abecedy. Pod jednotlivými animovanými písmenky se nacházejí slovíčka začínající na vybrané písmenko. Ani v této části nechybí procvičení pravopisu jednotlivých slovíček.

 

Náhledy obrazovek:

 

nahoru


TS Angličtina hrou II - pro 1. stupeň ZŠ

- Druhý díl nové řady multimediálních interaktivních výukových titulů určených pro zábavnou a efektivní výuku angličtiny na prvním stupni ZŠ

- Doporučujeme i žákům speciálních škol
- Díky svému grafickému zpracování a způsobu ovládání je program velmi vhodný i pro použití na interaktivních tabulích

 

Výuková část seznamuje s novou slovní zásobou, která je rozdělena do 14 témat (angličtina kolem nás, čísla 10-20, domov (místnosti), dny v týdnu, na farmě, v parku, v zoologické zahradě, geometrické tvary a tělesa, oblečení, potraviny, nápoje, dopravní prostředky, předložky, slovesa).

 

Děti se seznámí s výslovností i pravopisem jednotlivých slovíček. Budou také např. hledat obrázky, jejichž názvy uslyší nebo sestavovat slova z rozházených písmenek. Pod ikonkou chlapce s nápisem „Vyzkoušej se“ jsou v každé části připraveny rozmanité testovací obrazovky např. poznávání obrázků, přiřazování názvů, procvičování pravopisu, sestavování dvojic, omalovánky, popletené názvy, doplňovačky aj. Všechna slovíčka jsou anglicky namluvena ženským i mužským hlasem.

 

V dalších dvou částech nazvaných Hry a Soutěže a Testy si děti zábavnou a efektivní formou dokonale procvičí znalost slovíček z výukové části. Pro děti je připraveno celkem 5 soutěží a 6 her. Děti budou trénovat svoji schopnost porozumění mluvenému slovu a procvičovat pravopis slovíček. Nechybí ani u dětí oblíbená pexesa a obrázkové loto. Program umožňuje vyučujícímu i nastavení konkrétního tematického okruhu, který potřebuje s dětmi procvičit.

 

 

Náhledy obrazovek:

 

nahoru


Poznáváme minulost III - Mezopotámie - kolébka civilizace

Poznáváme minulost III - Mezopotámie, již třetí díl výukové řady, nás zavede do období starověké Mezopotámie, kde byly položeny základy naší civilizace. Výuková část přináší mnoho informací o životě lidí v Mezopotámii v období, v němž vzniklo zemědělství, vytvářely se první státy, bylo vynalezeno kolo a písmo. Vše doplňují ilustrace a animace, nechybí ani informace o odívání, špercích, používaných nástrojích a zbraních. Řadu výrobních a stavebních postupů je možno sledovat podrobně krok za krokem. Nechybí ani hry, testová část a napínavý příběh.

 

 

Náhledy obrazovek:

 

nahoru


Poznáváme minulost IV – Starověké Řecko

Tento již čtvrtý díl z řady interaktivních animovaných programů určených pro výuku vlastivědy a dějepisu na ZŠ tentokrát děti zavede do období starověkého Řecka, v němž byly položeny základy evropské kultury i současné moderní západní civilizace.

Bohatě ilustrovanou, animovanou výukovou část doplňují testy, hry a příběh, ve kterém si děti při plnění různých úkolů zopakují to, co se naučily ve výuce

Výuková část - interaktivní bohatě ilustrovaná poznávací část seznamuje děti se životem ve starověkém Řecku. Vše je doplněno názornými ilustracemi a animacemi. Děti se přenesou do období, v němž Řecko zažívalo období největšího rozkvětu. Seznámí se s životem aristokracie i prostých občanů a otroků. Poznají, jak se staří Řekové oblékali, jak stavěli své domy a města a budou moci obdivovat i jejich válečné mistrovství. Dozvědí se mnoho nového o jejich zemědělství, řemeslech i obchodu. Nechybí zde ani informace o řeckém umění, mytologii či významných osobnostech. Děti navštíví městské státy Spartu a Atény a přenesou se i do dějiště olympijských her. Také budou svědky objevu řecké abecedy. Řadu výrobních a stavebních postupů obyvatel starověkého Řecka je možno se zatajeným dechem sledovat podrobně krok za krokem.

  • Příběh – na děti tentokrát čeká napínavý příběh statečného Herkula a jeho přátel, který se odehrává v době, kdy Athény získaly moc a bohatství díky své obrovské flotile obchodních a válečných lodí.
  • Hry – v této části je pro děti připravena pestrá nabídka rozličných her. V nich si například zahrají na archeology a budou z úlomků sestavovat nalezené předměty. Děti jistě zaujmou hry zaměřené na optické klamy a iluze, kdy na vlastní oči poznají dokonalé mistrovství starořeckých stavitelů. Již tradičně na ně čekají i omalovánky a puzzle.
  • Testy – bohatě ilustrovaná testová část zábavnou formou prověří znalosti dětí, které získaly ve výukové části.

 

Náhledy obrazovek:

 

nahoru


TS Český jazyk - Vyjmenovaná slova
 

- Program určený pro žáky 3. ročníku ZŠ, díky svému zpracování je vhodný i pro žáky se specifickými poruchami učení
- Svým provedením je velmi vhodný pro výuku s využitím interaktivní tabule
- Výukovou část titulu doplňují cvičení, která upevňují získané znalosti žáků

 

Naučit se vyjmenovaná slova není pro děti vůbec jednoduché, věříme však, že toto CD přispěje k tomu, že děti již nebudou mít z vyjmenovaných slov obavy a přestanou ve psaní y/i po obojetných souhláskách chybovat. Jednotlivé výukové stránky programu byly navrženy tak, aby vyučujícím co nejvíce usnadnily přípravu na vyučování i samotnou výuku a svojí přehledností usnadnily žákům snadnou orientaci v probírané látce.

 

Žáci se nejprve na přehledných výukových stranách seznámí s vyjmenovanými slovy po dané obojetné souhlásce, naučí se příslušnou řadu vyjmenovaných slov, poznají slova příbuzná a seznámí se s dalšími slovy, ve kterých podle pravidel českého pravopisu píšeme y/ý. Velká pozornost je věnována i slovům, která znějí stejně, ale liší se svým významem podle toho, zda v nich napíšeme i/y. Nechybí ani výukové stránky věnované slovům, ve kterých se často chybuje.

 

V částech Procvičování a Testování si dětí důkladně procvičí své znalosti z výukové části. Mohou si zvolit doplňování y/i ve výrazech (více než 1300 výrazů) nebo ve větách (celkem 91 cvičení). Program obsahuje i rozsáhlé pracovní listy.

 

 

Náhledy obrazovek:

 

nahoru


TS Český jazyk hrou I - Vyjmenovaná slova
 

Materiálů pro procvičování vyjmenovaných slov není nikdy dost. A pokud je to procvičování zábavné a nebo ještě lépe formou her, můžeme se spolehnout na to, že děti zaujme na dlouhou dobu. Alespoň na tak dlouhou, než se psaní y/i po obojetných souhláskách bezchybně naučí. Možnosti využití titulu rozšiřuje tiskový modul pro tvorbu pracovních listů a materiály pro podporu interaktivní výuky - obrázkové kartičky, řady slov, herní plány... Každou řadu vyjmenovaných slov si dítě hravým způsobem upevňuje v 6 zábavných hrách:

 

Řady slov - Děti si zopakují to, zda se již zpaměti dobře naučily jednotlivé řady vyjmenovaných slov. V této hře je budou sestavovat z ilustrovaných kartiček.

 

Slova příbuzná - Výuková hra zaměřená na rozpoznávání příbuzných slov k jednotlivým vyjmenovaným slovům.

 

Skládání slov - Hra zaměřená na skládání slov z jednotlivých písmenek. Můžete si zvolit, zda chcete skládat slova po konkrétní obojetné souhlásce nebo tzv. Velkou hru, v níž děti skládají slova, v nichž se vyskytuje i/y po libovolné obojetné souhlásce.

 

Souboj pirátů - Akčně pojatá hra, se kterou se podíváme mezi piráty. Děti se zúčastní souboje pirátských lodí. Dokáží svojí znalostí vyjmenovaných slov zabránit jejich potopení?

 

Zachraňte princeznu! - V této napínavé hře se tentokrát mohou děti pokusit zachránit princeznu ze spárů zlého čaroděje. A ani tentokrát se neobejdou bez výborné znalosti vyjmenovaných slov.

 

Člověče nezlob se! - Strategická výuková hra na motivy tolik oblíbené hry Člověče nezlob se! Zaměřená na doplňování y/i ve slovech. Určena pro jednoho nebo dva hráče.

 

 

Náhledy obrazovek:

 

nahoru


TS Český jazyk 6 - Procvičujeme pravopis

 

- Program navazuje na velmi oblíbený titul TS Český jazyk 4
- Obsahuje celkem 300 cvičení zaměřených na procvičování pravopisných znalostí určených pro žáky 2. - 9.ročníku ZŠ
- Velmi vhodný pro přípravu na přijímací zkoušky na SŠ, při opakování jej mohou používat i studenti SŠ

 

Program obsahuje cvičení rozdělené do 17 hlavních kategorií (např. pravopisná cvičení pro 2. ročník, párové souhlásky na konci a uvnitř slov, vyjmenovaná slova, psaní u/ú/ů, koncovky podst. jmen, koncovky přítomných tvarů sloves, koncovky příčestí minulého, koncovky příd. jmen, skupiny -bě, -pě, -vě, -mě, skupiny souhlásek, předložky s a z, přepony s-, z- a vz-, psaní velkých písmen, čárka ve větě jednoduché a souvětí, psaní slov přejatých). Cvičení mohou žáci doplňovat v procvičovacím nebo testovacím režimu.

 

Svoje znalosti si mohou žáci procvičit i při hraní dobrodružné hry. Setkají se zde opět s oblíbeným detektivem Koumesem, který je tentokrát postaven před další nelehký úkol. Při řešení záhady šesti vzácných koberců se podívá až do dalekého Egypta. Podaří se mu koberce najít a s nimi získat i klíč k velkému pokladu? Při své cestě musí splnit řadu obtížných úkolů a žáci mu jistě rádi pomohou alespoň s řešením pravopisných cvičení.

 

Náhledy obrazovek:

           

 

nahoru
© Copyright 2010Terasoft, a.s.