Výukový software Terasoft

Tituly se značkou Terasoft již mnoho let patří mezi nejoblíbenější a nejrozšířenější výukové tituly na českých školách. Jejich uživatelé oceňují nejen rozsáhlou a kvalitní obsahovou náplň, ale i snadné ovládání, spolehlivou funkčnost a příznivé ceny.

V současnosti je Terasoft, a.s. nejvýznamnější vydavatel původního českého výukového software pro školy. Rozsáhlá nabídka zahrnuje širokou nabídku multimediálních výukových titulů nejen pro základní a střední školy, ale také pro předškolní zařízení. Programy Terasoft využívá okolo 5 000 škol v České republice. Zahrnuje téměř všechny základní školy. Stejně tak se s našimi programy můžete setkat na mnoha gymnáziích a středních školách.

 

Pár slov úvodem

Své povídání si dovolím začít poděkováním Vám všem, s nimiž se nad tímto katalogem opět setkávám. Děkuji všem, kteří počítače ve výuce používáte či se o jejich použití zasazujete, za Vaši obětavost, nasazení a v neposlední míře i za čas, který tomuto nelehkému úkolu věnujete.

Je smutné, že školství pro naši vládu stále není prioritou číslo jedna, ale skromně se krčí někde vzadu. Hlavním problémem využívání počítačů ve školách je stále nedostatek finančních prostředků. Naštěstí se alespoň některým školám daří získávat peníze z rozličných grantů a projektů. A velmi nás těší, že školy ve stále větší míře úspěšně zařazují naše tituly do projektů zaměřených např. na zakoupení interaktivní tabule.

Řada našich vlastních titulů Terasoft se v roce 2009 rozrostla o mnohé novinky. Všechny jsou, jak již je zvykem, multiplatformní, lze je tedy používat nejen v operačních systémech Windows, ale i Linux nebo Apple. Důraz je stále kladen na bezproblémový provoz v počítačové síti. Všechny nové i starší tituly Terasoft umožňují instalaci na síťový server.

A nyní již pár slov o našich novinkách. V edici titulů pro výuku přírodovědy, přírodopisu a prvouky vychází již šesté pokračování TS Přírodověda 6 - poznáváme živočichy a rostliny zaměřené na živočichy a rostliny, s nimiž se žáci mohou setkat ve svém okolí, nebo si je prohlédnout v zoologické či botanické zahradě. Vyučující prvního stupně ZŠ zajisté přivítají novou řadu titulů Angličtina hrou, díky které si děti začínající s výukou angličtiny zábavnou a velmi přitažlivou formou osvojí nejdůležitější anglická slovíčka. Začátkem října vychází i velmi očekávaná Matematika pro 5. ročník s podtitulem Cesta do pravěku, která volně navazuje na snad nejoblíbenější program pro výuku matematiky na 1. stupni ZŠ titul Matematika pro 1.- 4.ročník ZŠ. Titul umožňuje procvičování matematiky v oboru přirozených a desetinných čísel. Výukovou a procvičovací část doplňuje zábavný animovaný interaktivní příběh plný dobrodružství. Řada titulů pro výuku přírodopisu pokračuje již třetím pokračováním nazvaným TS Botanika 3 - Rostliny výtrusné, nahosemenné a jednoděložné. Dalším dílem pokračuje i úspěšná edice Poznáváme minulost, druhý díl je věnován starověkému Egyptu.

Všechny programy jsou po grafické stránce i svým ovládáním plně přizpůsobeny i k použití se všemi typy interaktivních tabulí. Všechny naše nové tituly tak mají např. dostatečně velké a kontrastní písmo, možnost ovládání bez nutnosti použití klávesnice nebo výrazné a snadno přístupné ovládací prvky. Nespornou výhodou a jedinečností vydaných titulů je možnost používat je prakticky se všemi učebnicemi, které jsou v současné době na trhu. Takže, pokud se příští rok rozhodnete pro změnu učebnice, nebudete nuceni shánět a investovat do nových materiálů pro podporu interaktivní výuky.

Terasoft věnuje přípravě materiálů pro interaktivní výuku velkou pozornost, proto v naší nabídce naleznete i tituly, které jsou vyvíjeny speciálně pro interaktivní tabule. Ty jsou vytvářeny v prostředí Promethean ActivStudio. Tituly pro výuku matematiky jsou k dispozici také ve formátu Notebook pro tabule SMART.

Všechny naše materiály vytvořené přímo pro interaktivní tabule Promethean mají mezinárodní certifikaci nejvyššího stupně - The ActivClassroom by PROMETHEAN - Powered přímo od výrobce těchto tabulí. Další ocenění získaly v podobě Křišťálové tužky tituly pro interaktivní tabule TS Přírodopis – Živočichové a rostliny a TS Přírodopis – Žijí s námi na 46. mezinárodním festivalu TECHFILM 2009 v Soutěži výukových produktů.

Abychom Vám usnadnili rozhodování, které programy se Vám mohou hodit, již tradičně nabízíme možnost jejich zapůjčení na nezávazné bezplatné vyzkoušení.

 

Mgr. Bohumil Vošický

předseda představenstva Terasoft, a. s.

zpět nahoru

Nová řada titulů


 

Matematika pro 5. ročník ZŠ

Program navazuje na velmi oblíbený program Matematika pro 1.-4 . ročník ZŠ. Žáci se díky němu naučí a upevní všechny potřebné početní úkony nutné pro zvládnutí učiva pátého ročníku. Titul umožňuje procvičování matematiky v oboru přirozených a desetinných čísel. Výukovou a procvičovací část doplňuje zábavný animovaný interaktivní příběh plný dobrodružství. Díky němu děti neztrácejí motivaci k učení a program je upoutá na dlouhou dobu. Program je doplněn tiskovým modulem, který umožňuje vyučujícím přípravu písemných testů.

 

Náhledy obrazovek:

        


 

 

TS Angličtina hrou I - pro 1. stupeň ZŠ

První díl nové řady titulů určených pro zábavnou a efektivní výuku angličtiny na prvním stupni ZŠ. Děti se s tímto programem velmi

rychle naučí svá první anglická slova. Rozsah slovní zásoby odpovídá prvnímu roku výuky.

CD je kompletně namluveno rodilými mluvčími. Zadání úkolů, pokyny a překlady jsou vzhledem k věku dětí namluveny česky.

Výuková část obsahuje interaktivně zpracovaná témata z dětem blízkých oblastí.  

Srozumitelné a vtipné ilustrace napomáhají k rychlému a trvalému zapamatování slovíček. Děti se seznámí s jejich výslovností a pravopisem. Budou sestavovat slovíčka z písmenek, hledat obrázky, jejichž názvy uslyší, sestavovat dvojice, procvičovat pravopis slovíček, luštit popletená slova a doplňovačky.  

Znalost slovíček si děti procvičí a upevní prostřednictvím šesti zajímavých her a pěti napínavých soutěží.

Titul doplňuje obrázkový slovníček s animovanými písmenky.

 

Náhledy obrazovek:

        


 

 

Poznáváme minulost II – Egypt

Druhý díl z nové řady interaktivních animovaných programů určených pro výuku vlastivědy a dějepisu na ZŠ. Tentokrát žáky zavedeme do období starověkého Egypta plného tajemství a záhad, z nichž mnohé ještě čekají na své rozluštění. Vzhledem k způsobu zpracování je mimořádně vhodný i pro žáky speciálních škol.

Výuková část - interaktivní poznávací část seznamuje žáky se životem starověkých Egypťanů. Vše je doplněno názornými ilustracemi a animacemi. Děti se přenesou do období mocných faraonů a tajemných pyramid a poznají i každodenní život prostých lidí. Nechybí ani informace o odívání, špercích, používaných nástrojích a zbraních. Řadu výrobních a stavebních postupů starověkých Egypťanů je možno sledovat podrobně krok za krokem.

Příběh – strhující napínavý příběh plný nebezpečí, nástrah, záhad i lásky, v němž žáci s využitím získaných znalostí z výukové části pomáhají hrdinům splnit přichystané úkoly, bez jejichž vyřešení by příběh nemohl šťastně skončit.

Hry – na děti čeká pestrá nabídka rozličných her. V nich si například zahrají na archeology a budou z úlomků sestavovat nalezené předměty či vykopané kostry staroegyptských zvířat. Vyzkouší si i sestavení egyptské lodi či chariotu a pokusí se dokončit rozestavěnou pyramidu.

Testy – bohatě ilustrovaná testová část zábavnou formou prověří, co si děti zapamatovaly. Na výběr jsou připraveny testy s deseti, dvaceti a dvaceti šesti otázkami

 

Náhledy obrazovek:

        


 

 

TS Přírodověda 6 – Poznáváme živočichy a rostliny (naše i cizokrajné)

Nejnovější díl edice je věnovaný živočichům a rostlinám, s nimiž se můžeme setkat ve svém okolí, nebo si je prohlédnout v zoologické či botanické zahradě.

Děti se zde seznámí s živočichy volně žijícími v blízkosti lidských obydlí, s hospodářskými zvířaty a s domácími mazlíčky. Poznají nejznámější druhy zeleniny, ovocné stromy, okrasné květiny i rostliny planě rostoucí v našich zahradách.

Část Zoologická zahrada je tématicky rozčleněna s ohledem na přirozené životní prostředí zvířat. Děti se seznámí s nejvýznamnějšími zástupci žijícími v tropických pralesích, na stepích a savanách, v polárních oblastech a v mořích a oceánech.

V části Botanické zahrady se děti dozví mnoho zajímavých informací o hospodářsky významných cizokrajných plodinách, ovoci a koření.

Stejně jako v předchozím dílu zde nechybí hry a soutěže, ani velmi obsáhlá encyklopedie s jednoduchým vyhledáváním.

 

Náhledy obrazovek:

        
© Copyright 2009 Terasoft, a.s.