Aktualizace produktů pro učebny INDOŠ

Programy pro výuku jazyků (Angličtina 1, Němčina 1 a 4) - verze 2003

Níže uvedené aktualizace umožňují na učebnách INDOŠ spouštět modul pro trénink výslovnosti a tiskový modul i pod účtem žáka. V podstatě jde o původní tiskový modul převedený z Visual Basicu 4.0  do verze 6.0, která chodí na INDOŠI bez problémů. K jednotlivým titulům si stáhněte příslušný soubor a z učitelského počítače pod účtem správce jej spusťte. Při dotazu na adresář vyberte adresář, kde je na serveru příslušný produkt nainstalován.
Po dokončení instalace aktualizace se musíte jako správce připojit na všech stanicích a spustit program netsetup.exe, který nainstaluje spouštěcí ikonu. Pozor! Toto musíte provést i pokud již máte spouštěcí ikonu na stanicích vytvořenou. Netsetup totiž mj. v tomto případě i instaluje a registruje na stanici komponentu VDGT.OCX (spolu s knihovnou mfc42.dll). Tato komponenta je nezbytná pro správný běh programu. Ostatní runtime komponenty se neinstalují, program předpokládá, že na stanicích INDOŠ je standardně nainstalován MS Visual Basic 6.0 a ostatní potřebné komponenty jsou již přítomny
.

TS Angličtina 1 (pro malé školáky) verze 2003 (cca 585 kB)

TS Němčina 1 (pro malé školáky) verze 2003 (cca 755 kB)

TS Němčina 4 verze 2003 (cca 850 kB), následně je vhodné nainstalovat aktualizaci č. 2 (odstraňuje chybné číslování několika kapitol při nastavení učebnice Nová němčina (Maroušková)

TS Český jazyk III - DIKTÁTY

Tiskárna v IKI nedokáže korektně tisknout z aplikací vytvořených v MS Visual Basic 3.0. Je třeba aplikovat tuto aktualizaci. Ta přidá k aplikaci dodatečný tiskový modul, který tisk umožní. Poté je nutno se ujistit, že v části "Tisk diktátů" je zatržena volba "tiskárna je připojena na USB". 

POZOR! Tato aktualizace zároveň řeší problém v diktátu "Božena Němcová". Aktualizovat v žádném případě nelze soubory již dříve aktualizované jiným patchem. V takovém případě je vždy nutno z CD-ROM nainstalovat původní verzi!

Aktualizace pro TS Diktáty (cca 635 kB)Obsahová hodnota - © Copyright 2002 Terasoft, a.s.
HTML, skripty: Vít Jurásek | Design: Ladislav Cabicar | Kontakt na
webmastera.