Chemie 1 - Názvosloví anorganické chemie


Chemie 1Chemie 1 - názvosloví anorganické chemie je prvním dílem nové řady výukových titulů určených pro výuku chemie na 2. stupni ZŠ a na SŠ. Díky své variabilitě a členění ho lze také velmi snadno zařadit do rámcově vzdělávacího programu školy. Lze jej plnohodnotně využívat nejen v počítačových učebnách, ale je velmi vhodný i pro každodenní využití v prezentační výuce s využitím projektoru a interaktivní tabule. Tituly této řady jsou multiplatformní, je tedy možno je používat nejen na počítačích s operačním systémem Windows, ale i Linux nebo Mac OS 9 a X (Apple).

 

Výuková část žákům názorným způsobem vysvětluje zásady tvorby názvů a vzorců chemických sloučenin. Celkem tato část obsahuje 200 interaktivních výukových obrazovek, které jsou rozděleny do 22 kapitol. Učivo je rozděleno na 2 tematické celky - první probírá prvky, druhý je zaměřen na sloučeniny. V části věnované prvkům se žáci naučí kromě názvů a značek prvků také např. vyhledávat prvky v periodické tabulce, rozlišovat atomy a molekuly nebo prvky a sloučeniny. Část věnovaná sloučeninám naučí žáky psát vzorce a odvozovat názvy ze vzorců u nejdůležitějších skupin chemických sloučenin (halogenidy, oxidy, hydroxidy, sulfidy, bezkyslíkaté a kyslíkaté kyseliny, soli aj.). V úvodních kapitolách druhé části je pozornost věnována důkladnému zautomatizování určení koncovky odpovídající danému oxidačnímu číslu.

Kromě výkladových obrazovek zde najdeme i četné obrazovky s úkoly, takže žáci budou nejen doplňovat, přiřazovat, ale i tvořit dvojice, pracovat s modely sloučenin nebo luštit doplňovačky. Po grafické stránce program oživují barevné modely molekul nejvýznamnějších sloučenin. Samozřejmostí je možnost nastavení úrovně obtížnosti. Procvičovací část vhodným způsobem doplňuje výukovou část. Žáci si zde dokonale procvičí učivo, které si mají osvojit.

 

Testovací část důkladně otestuje znalosti žáků. Skutečnost, že v této části žáci vzorce či názvy nevybírají z připravených možností, ale sami je samostatně sestavují, činí tento program světově naprosto unikátním. Užitnou hodnotu programu dále zvyšuje implementovaný tiskový modul pro snadnou tvorbu pracovních listů. Nastavíte a vytisknete přesně to, co potřebujete. Možné jsou i libovolné kombinace. Připravena je i varianta s doplněnými správnými odpověďmi.


 
   
           

Objednat produkt... Soukromý uživatel (jednouživatelská verze) - cena 726,- Kč (včetně 21% DPH)

Chci se vrátit na přehled titulů

 

zpět nahoru

© Copyright 2017 Terasoft, a.s.
HTML, skripty: Vít Jurásek | Design: Ladislav Cabicar | Kontakt na
webmastera.
Optimalizováno pro 800x600 a výše. Poslední aktualizace: .