Začínáme s ...

Začínáme s angličtinou - moje první slovaZačínáme s vlastivědou - počátky dějin mé vlasti

Začínáme s vlastivědou - počátky dějin mé vlasti je multimediální interaktivní program pro zábavnou výuku vlastivědy a dějepisu.

Celkovou atmosféru celého produktu podtrhují oblíbené ilustrace Jiřího Petráčka a nádherné animace Ladislava Cabicara. Bohatý fotografický materiál zase dětem přibližuje významné archeologické nálezy a dochované pamětihodnosti. Všechny texty jsou kvalitně namluveny.

Po spuštění se před námi otevře divadelní jeviště s oponou, na němž klimbá pan král. Klikneme-li na něj, dostaneme se do výukové části, která v 15 tématech na 329 obrazovkách děti poutavou formou seznamuje s dějinami naší vlasti od pravěku do doby císaře Rudolfa II.

Vybereme-li si v hlavním menu postavu písaře, dostaneme se do testové části, kde čekají na děti nejrůznější úkoly. Připraveny jsou pro ně např. doplňovačky, zahrají si na archeology, vydají se po stopách praotce Čecha a naučí se pracovat s časovou přímkou a mapami.

Pod usínajícím panem králem nás postava šaška přenese do části věnované hrám. Hry zavedou děti např. do vesnice lovců mamutů, je pro ně připraveno pozvání na hostinu, zavítají na středověký hrad, ocitnou se uprostřed husitské bitvy a závěrem se podívají do alchymistické dílny na dvoře Rudolfa II.

A nakonec postava přísného rádce otevře dětem bohatě ilustrovanou encyklopedickou část. Celý titul doplňují pracovní listy a 3 sady karet k vytisknutí.

Titul je multiplatformní. Podporované operační systémy:
Windows 98/ME/2000/XP
Linux
Mac OS 9 a X (Apple)

 

Objednat produkt... Soukromý uživatel (jednouživatelská verze) - cena 199,- Kč (včetně 21% DPH)

Chci se vrátit na přehled titulů

 

Začínáme s angličtinou - moje první slovaZačínáme s angličtinou - moje první slova

Začínáme s angličtinou - moje první slova je multimediální interaktivní program pro výuku angličtiny. A jak již napovídá jeho obal, je určen především pro děti. Tento titul je dokonce mimořádně vhodný i pro nejmenší děti, které ještě neumějí číst. Každé slovíčko je totiž nakresleno. Rozsah slovní zásoby programu odpovídá přibližně prvnímu roku výuky na školách. Slovíčka byla vybrána i s ohledem na jejich výskyt v nejpoužívanějších učebnicích na školách v ČR.

Tento zábavný titul poskytuje širokou a pestrou slovní zásobu. I malé děti se s jeho pomocí velmi rychle naučí svá první anglická slůvka. A vy budete mile překvapeni rychlým pokrokem svých dětí.

Srozumitelné a vtipné obrázky napomáhají rychlému a trvalému zapamatování anglických slov. Učení s tímto programem je snadné a vůbec ne nudné.

Slovní zásoba je rozdělena na jednotlivé tematické okruhy. Celkem je zařazeno 23 dětem velmi blízkých okruhů. Např. rodina, dům, byt, jídlo, čas, město, dny v týdnu, zvířata, škola, barvy...

Slovní zásobu je možno procvičovat v jednom výukovém a ve dvou testovacích režimech. Vše na CD je kompletně ozvučeno a namluveno rodilými mluvčími.

 

Objednat produkt... Soukromý uživatel (jednouživatelská verze) - cena 199,- Kč (včetně 21% DPH)

Chci se vrátit na přehled titulů

 

Začínám s angličtinou - už rozumím anglickyZačínáme s angličtinou - už rozumím anglicky

Začínáme s angličtinou - už rozumím anglicky je český multimediální interaktivní program pro výuku angličtiny. A jak napovídá jeho obal, je určen především pro děti. Program volně navazuje na titul Začínáme s angličtinou - moje první slova. S tímto CD mohou opět pracovat také malé děti, které ještě neumějí číst. Hlavním cílem tohoto produktu je naučit děti pohotově reagovat na jednoduché otázky kladené rodilým mluvčím a orientovat se v jednoduchých modelových situacích. Použitá slovní zásoba je na úrovni nejpoužívanějších učebnic a odpovídá prvnímu roku výuky.

Srozumitelné a vtipné ilustrace napomáhají k pochopení probíraných situací a k rychlému a trvalému zapamatování anglických slov, vět a reakcí. Učení s tímto programem je snadné a vůbec ne nudné.

Důraz je kladen na porozumění mluvenému slovu a psanému textu. Celkem je připraveno 18 interaktivně zpracovaných témat
z dětem blízkých oblastí (rodina, říkadla, pohádky, sourozenci, denní činnosti, potraviny, příšery, zvířata, popis předmětu...). Pro udržení zájmu dětí jsou zařazeny i pohádky a básničky. S programem lze pracovat ve dvou režimech: porozumění mluvenému slovu a porozumění psanému textu.

Vše na CD je kompletně ozvučeno a namluveno rodilými mluvčími. České komentáře namluvil svým osobitým stylem Jiří Lábus.

 

Objednat produkt... Soukromý uživatel (jednouživatelská verze) - cena 199,- Kč (včetně 21% DPH)

Chci se vrátit na přehled titulů

 

Začínáme s češtinou - můj první slabikářZačínáme s češtinou - můj první slabikář

Začínáme s češtinou - můj první slabikář je multimediální titul věnovaný všem předškoláčkům a prvňáčkům. Program je velmi vhodný i pro dyslektiky.Tento slabikář je výjimečný tím, že mluví. Vyniká krásnou grafikou, intuitivním ovládáním, kvalitním namluvením, originálními básničkami a interaktivitou. Věku dětí je přizpůsobeno ovládání, obsah i forma. Mimořádnou úlohu hrají četné motivační prvky. Děti si mohou zvolit zcela individuální tempo učení, při kterém je eliminován jakýkoliv stres. Významným motivačním prvkem jsou dětem blízké pohádkové postavy, jejichž prostřednictvím dostává uživatel zpětnou vazbu o správnosti svého řešení. Průvodcem po celém CD je roztomilý skřítek Abeceda a bude-li dítě šikovné, možná se objeví i pohádková víla, která mu nabídne zajímavou odměnu. To vše přispívá k efektivnímu nácviku čtení.

V první části - slabikáři jsou probírána jednotlivá písmena v pořadí podle platných učebních osnov. Každé písmeno (velké i malé, tiskací i psací) je vzorově předepsáno. Ke každému písmenu je uvedeno několik doprovodných obrázků, motivační básnička a jednoduchá hra na procvičení probíraného písmena.

V části „prvňáček“ je pro děti připravena celá řada zábavných úkolů, např. vybírají názvy obrázků, doplňují chybějící písmena a slabiky do slov.

 

Objednat produkt... Soukromý uživatel (jednouživatelská verze) - cena 199,- Kč (včetně 21% DPH)

Chci se vrátit na přehled titulů

 

Začínáme s češtinou - vyjmenovaná slovaZačínáme s češtinou - vyjmenovaná slova

Začínáme s češtinou - vyjmenovaná slova je multimediální interaktivní program pro výuku českého jazyka, který je určen dětem od 3. třídy ZŠ. Tento titul vhodně doplňuje CD ze stejné edice Začínáme s matematikou - už umím násobilku. S tímto programem si Vaše dítě velmi snadno vylepší školní výsledky nebo dožene zameškanou látku. Titul je velmi vhodný i pro dyslektiky. Učivo je zpracováno v souladu se schválenými osnovami.

Na CD naleznete postrach všech třeťáků - vyjmenovaná slova. V programu jsou použity postupně se odkrývající motivační obrázky vztahující se k tématu. Při chybné odpovědi se objeví vhodně zvolená nápověda, která i objasní, proč odpověď není správná. Naopak po správné odpovědi následuje zdůvodnění doplňovaného jevu. Možnost nastavení parametrů umožní program velmi snadno přizpůsobit znalostem dítěte. Je tedy možno procvičovat i např. jenom vyjmenovaná slova po B.

Pro rodiče, kteří se doma připravují se svými dětmi, tento program představuje značnou časovou úsporu i díky mimořádně rozsáhlému tiskovému modulu, který je určený pro velmi jednoduché vytváření písemných testů (pracovních listů). Program obsahuje rozsáhlou databázi vhodných výrazů, kterou jistě využijete při tisku pracovních listů. Samozřejmostí je možnost vytisknutí správného řešení vybraných výrazů, které rodičům velmi usnadní následné opravování.

 

Objednat produkt... Soukromý uživatel (jednouživatelská verze) - cena 199,- Kč (včetně 21% DPH)

Chci se vrátit na přehled titulů

 

Začínáme s matematikou - už umím násobilkuZačínáme s matematikou - už umím násobilku

Začínáme s matematikou - už umím násobilku je český multimediální interaktivní program pro výuku matematiky, který je určen dětem od 2. třídy ZŠ. Tento titul vhodně doplňuje CD ze stejné edice Začínáme s češtinou - vyjmenovaná slova. S tímto programem si Vaše dítě snadno vylepší školní výsledky nebo dožene zameškanou látku. Učivo je zpracováno v souladu se schválenými osnovami.

Jednotlivé typy příkladů v matematice je možno procvičovat samostatně nebo zvolit "pohádkovou" variantu. Ta je vhodná zejména pro opakování učiva. Odměnou pro děti za úspěšné řešení příkladů jsou pohádky, detektivní příběhy či dobrodružství robota Toma s vtipnými obrázky. Všechny příběhy a komentáře svým jedinečným a nezaměnitelným stylem namluvil Martin Dejdar.

Na CD naleznete mnoho příkladů procvičujících porovnávání čísel, rozklad čísel, orientaci na číselné ose, zaokrouhlování, pamětné i písemné sčítání a odčítání, násobilku, složitější příklady se závorkami a další důležité partie matematiky.

Pro rodiče, kteří se doma připravují se svými dětmi, představuje tento program značnou časovou úsporu i díky mimořádně rozsáhlému tiskovému modulu, který je určený pro velmi snadnou tvorbu pracovních listů. Tiskový modul umožňuje tisk všech typů úloh včetně jejich správného řešení.

 

Objednat produkt... Soukromý uživatel (jednouživatelská verze) - cena 199,- Kč (včetně 21% DPH)

Chci se vrátit na přehled titulů

 

 

t nahoru

© Copyright 2002 Terasoft, a.s.
HTML, skripty: Vít Jurásek | Design: Ladislav Cabicar | Kontakt na
webmastera.
Optimalizováno pro 800x600 a výše. Poslední aktualizace: 07.10.2002 .