TS Český jazyk – Vyjmenovaná slova

 

TS Český jazyk – Vyjmenovaná slova

- Program určený pro žáky 3. ročníku ZŠ, zaměřený na výuku vyjmenovaných slov a psaní i/y po obojetných souhláskách

- Výuku doplňuje procvičovací a testovací část s více než 1300 výrazy a 90 doplňovacími cvičeními

- Titul doporučujeme i pro děti se specifickými poruchami učení

- Doplněno rozsáhlými pracovními listy

 

Výuka - děti se nejprve na přehledných výukových stranách seznámí s vyjmenovanými slovy po dané obojetné souhlásce, naučí se příslušnou řadu vyjmenovaných slov, poznají slova příbuzná k jednotlivým vyjmenovaným slovům a seznámí se s dalšími slovy, ve kterých podle pravidel českého pravopisu píšeme y/ý. Velká pozornost je věnována i slovům, která znějí stejně, ale liší se svým významem podle toho, zda v nich napíšeme i/y. Nechybí ani výukové stránky věnované slovům, ve kterých se často chybuje. Děti se tak vyjmenovaná slova nejen poutavou a přístupnou formou naučí, ale díky doplňujícím cvičením, která následují za každým probíraným jevem, si vše i procvičí.

 

Procvičování  -  v této části si dětí důkladně procvičí svoji znalost psaní y/i po obojetných souhláskách. Mohou si zvolit doplňování y/i ve výrazech (připraveno je více než 1300 výrazů) nebo ve větách (celkem 79 cvičení). Program umožňuje nastavení funkce zdůvodnění, proč bylo y/i do slova doplněno. Po správné odpovědi se pouze čte, po chybné se zobrazuje i ve psané formě.

Testování – tato část programu obsahuje stejnou databázi výrazů a vět jako část procvičovací část. Při doplňování vět se však vyhodnocení objeví až po doplnění všech jevů, u výrazů je možnost nastavení jejich počtu a času na jejich doplnění.

Příběhy – Psaní y/i po obojetných souhláskách si děti procvičí i během doplňování pravopisných jevů ve 12 cvičeních, která jsou koncipována jako tematicky ucelené texty věnované zážitkům dětí Lindy a Mikuláše. Je možnost zvolit si opakovací cvičení zaměřené na psaní y/y po konkrétní obojetné souhlásce, nebo si zvolit cvičení souhrnné. U všech cvičení je možnost nastavení zdůvodnění doplňovaného jevu a časový limit na jednotlivé cvičení. U každého již doplněného cvičení je zobrazena i procentuální úspěšnost řešení. To umožní rodičům jediným pohledem zjistit, zda jejich dítě již probíranou látku ovládá či nikoliv.

 

TS Český jazyk – Vyjmenovaná slovaTS Český jazyk – Vyjmenovaná slova

TS Český jazyk – Vyjmenovaná slovaTS Český jazyk – Vyjmenovaná slovaTS Český jazyk – Vyjmenovaná slova

 

 

 

 

 

TS Český jazyk – Vyjmenovaná slovaTS Český jazyk – Vyjmenovaná slovaTS Český jazyk – Vyjmenovaná slovaTS Český jazyk – Vyjmenovaná slova

 

Objednat produkt... Soukromý uživatel (jednouživatelská verze) - cena 726,- Kč (včetně 21% DPH)

Chci se vrátit na přehled titulů

 

zpět nahoru

© Copyright 2012 Terasoft, a.s.