TS Přírodověda 5 – Poznáváme naši přírodu

 

Pátý díl oblíbené edice určené pro výuku přírodopisu, přírodovědy a prvouky na ZŠ.

Výuková část obsahuje informativní obrazovky věnované rostlinám, živočichům, houbám, nerostům a horninám, s nimiž se nejčastěji setkáme ve volné přírodě.

Najdeme zde celkem pět částí: Lesy, Louky a pastviny, Pole a meze, Vody a jejich okolí, Horniny a nerosty.

Každá část je dále rozčleněna na podkapitoly (např. Listnaté stromy a keře, Houby, Lesní byliny aj.).

Titul dále obsahuje řadu testů, soutěží a her, v nichž si děti zábavnou formou prověří a upevní získané znalosti. Děti budou soutěžit v poznávání podle kresby či fotografie, zařazovat organismy do jejich přirozeného životního prostředí a do systému, nebo hledat organismy, které logicky nepatří mezi ostatní. Nechybí pexeso, obrázkové loto ani znalostní kvíz.

Program je doplněn o encyklopedii, která obsahuje veškeré rostliny, živočichy, houby, horniny a nerosty použité v programu, doplněné o fotografie a ilustrace.

 
   
                

Objednat produkt... Soukromý uživatel (jednouživatelská verze) - cena 726,- Kč (včetně 21% DPH)

Chci se vrátit na přehled titulů

 

© Copyright 2007 Terasoft, a.s.
Optimalizováno pro 800x600 a výše. Poslední aktualizace: .