TS Přírodověda

Tituly této řady jsou multiplatformní, je tedy možno je používat nejen na počítačích s operačním systémem Windows, ale i Linux nebo Mac OS 9 a X (Apple). Tituly této řady získaly četná ocenění např. vítězství v soutěži o Křišťálovou tužku ministryně školství (2004, 2005), prestižní ocenění Zlatá Schola Nova (2004, 2005, 2006) či zlatou Komenského medaili v mezinárodní soutěži pořádané Institutem pro vzdělávání a média GPI v Berlíně (2005). Více o získaných oceněních zde.

Objednat produkt... Komplet TS Přírodověda 1. - 4. díl (jednouživatelská verze) - 1 573,- Kč (včetně 21% DPH)

Objednat produkt... Škola (multilicence pro neomezený počet PC) - informace o cenách

TS Přírodověda 1 - Rostliny a houby

TS Přírodověda 1 - Rostliny a houby

TS Přírodověda 1 (rostliny a houby) je prvním ze zcela nové řady výukových titulů Terasoft určených nejen pro práci v počítačových učebnách ale i pro každodenní využití v prezentační výuce s využitím projektoru. Vyniká především nebývalým rozsahem výukového materiálu - fotografií, ilustrací i textu. Proto je určen nejen pro výuku přírodovědy a prvouky, ale plně jej
využijí i žáci 2. stupně ZŠ při výuce přírodopisu. Zpracování a obsah tohoto titulu je plně v souladu s osnovami MŠMT.

Výuková část obsahuje 482 interaktivních výukových obrazovek, které jsou rozděleny do 19 kapitol (rozmanitost přírodnin, přírodní společenstva, stavba těla rostliny, výživa a dýchání rostlin, rostliny jednoleté, dvouleté a vytrvalé, kulturní a plané rostliny, obilniny, plevele, jarní byliny, luční, vodní a zahradní rostliny, léčivé a jedovaté rostliny, jehličnaté a listnaté stromy a keře, houby...). Důraz je kladen na vytvoření znalosti určitého množství přírodnin. Otázky zařazené do této části mají za cíl vzbudit a udržet zájem žáků a zároveň slouží i jako zpětnovazební kontrola. Pro zpříjemnění výuky zde žáci naleznou také doplňovačky, omalovánky a nechybí ani práce s mapou nebo tabulkami. U dětí je rozvíjena schopnost pozorovat, uvažovat a poznávat rostliny a houby naší
přírody. Všechny texty jsou kvalitně namluveny.

Procvičovací část obsahuje opět v 19 kapitolách 293 obrazovek s úkoly, které jsou zaměřeny na zdokonalení žáků v poznávání přírodnin, zařazeny jsou úkoly z každodenního života dětí i úlohy, k jejichž vyřešení je nutno využít mezipředmětové vztahy.

Hry jsou zaměřené na procvičení znalostí jednotlivých, dětem důvěrně známých, životních prostředí (les, rybník, pole, louka a zahrada). Svým provedením, animacemi či pestrostí otázek jsou velmi vhodným motivačním prvkem a důležitým zpestřením zejména pro žáky 1. stupně.

Pracovní listy jsou zejména mezi vyučujícími velmi oblíbenou pomůckou, která umožňuje práci s programem i v hodinách bez přítomnosti počítače. Náplň pracovních listů je velmi pestrá, žáci mohou doplňovat, tvořit dvojice, vymalovávat, poznávat zobrazené přírodniny... Pro snadnou možnost kontroly samozřejmě nechybí ani možnost vytisknutí varianty s doplněnými správnými odpověďmi.

Encyklopedie obsahuje veškeré přírodniny zmíněné v programu. Téměř všechny pojmy jsou doplněné o fotografie, ilustrace nebo vysvětlující nákres.

TS Přírodověda 1 - Rostliny a houby TS Přírodověda 1 - Rostliny a houby  

Objednat produkt... Soukromý uživatel (jednouživatelská verze) - 726,- Kč (včetně 21% DPH)

Chci se vrátit na přehled titulů

TS Přírodověda 2 - Živočichové a rostliny cizích krajin

TS Přírodověda 2 - Živočichové a rostliny cizích krajin

TS Přírodověda 2 (živočichové a rostliny cizích krajin) je dalším pokračováním nové řady výukových titulů společnosti Terasoft určených pro práci v počítačových učebnách i pro každodenní využití v prezentační výuce s využitím projektoru a interaktivní tabule. Vzhledem ke způsobu zpracování a možnostem nastavení je titul určen nejen pro výuku přírodovědy, ale plně jej využijí i žáci 2. stupně ZŠ při výuce přírodopisu a zeměpisu. Díky své variabilitě a členění jej lze také velmi snadno zařadit do rámcově vzdělávacího programu školy.

Výuková část obsahuje 500 interaktivních výukových obrazovek, které jsou rozděleny do 14 kapitol (polární oblasti, tropické deštné lesy, savany, pouště a polopouště, moře a oceány, cizokrajné ovoce a koření, ...). Titul vyniká také rozsahem výukového materiálu - fotografií, ilustrací, map i textu. Celkovou atmosféru titulu podtrhují ilustrace Květoslava Híska. Pro zpříjemnění výuky zde žáci naleznou také doplňovačky, velké srovnávací obrazovky, přiřazovací obrázkové úkoly, řazení do dvojic, sestavování potravních řetězců a nechybí ani práce s mapami a tabulkami. Všechny texty jsou kvalitně namluveny.

Procvičovací část obsahuje ve 14 kapitolách 240 obrazovek s úkoly, jejichž cílem je prověřit a upevnit získané znalosti žáků.

Hry přenesou děti do různých cizokrajných ekosystémů. Ocitnou se například v africké savaně, zavítají na návštěvu k Eskymákům nebo se dostanou na osamělý ostrov. Hry je možno hrát samostatně nebo ve dvojicích. Na vítěze čekají lákavé odměny v podobě vytištěných diplomů.

Pracovní listy jsou velmi oblíbenou pracovní pomůckou. Náplň bohatě ilustrovaných pracovních listů je velmi pestrá. Žáci budou doplňovat, tvořit dvojice, luštit doplňovačky, poznávat živočichy i rostliny. Pro snadnou kontrolu je připravena i varianta s doplněnými správnými odpověďmi.

Encyklopedie obsahuje veškeré živočichy, rostliny a důležité pojmy obsažené v programu, které jsou doplněny o fotografie, ilustrace, nákresy a mapy.

TS Přírodověda 2 - Živočichové a rostliny cizích krajin TS Přírodověda 2 - Živočichové a rostliny cizích krajin TS Přírodověda 2 - Živočichové a rostliny cizích krajin 

Objednat produkt... Soukromý uživatel (jednouživatelská verze) - 726,- Kč (včetně 21% DPH)

Chci se vrátit na přehled titulů

 

TS Přírodověda 3 - Živočichové a rostliny ČR

TS Přírodověda 3 - Živočichové a rostliny ČR

TS Přírodověda 3 (živočichové a rostliny ČR) je již třetím pokračováním nové řady výukových titulů společnosti Terasoft určených pro práci v počítačových učebnách i pro každodenní využití v prezentační výuce s využitím projektoru a interaktivní tabule. Vzhledem ke způsobu zpracování a možnostem nastavení je tento titul určen nejen pro výuku přírodovědy a prvouky na 1. stupni ZŠ, ale využijí jej i žáci 2. stupně ZŠ při výuce přírodopisu. Díky své variabilitě a členění jej lze také velmi snadno zařadit do rámcově vzdělávacího programu školy.

Výuková část obsahuje 352 interaktivních výukových obrazovek, které jsou rozděleny do 10 kapitol probírajících jednotlivá přírodní společenstva naší republiky. Titul vyniká rozsahem a zpracováním výukového materiálu - fotografií, ilustrací i textu. Celkovou atmosféru titulu podtrhují ilustrace Květoslava Híska. Důraz je kladen na vytvoření znalosti vybraných přírodních společenstev a jejich zástupců. Pro zpříjemnění výuky zde žáci naleznou také doplňovačky, velké srovnávací obrazovky, přiřazovací obrázkové úkoly, řazení do dvojic či sestavování potravních řetězců. Všechny texty jsou kvalitně namluveny.

Procvičovací část obsahuje v 10 kapitolách 177 obrazovek s úkoly, jejichž cílem je přitažlivou formou prověřit a upevnit získané znalosti žáků.

Hry přenesou děti na návštěvu do vybraných přírodních společenstev naší republiky. Prostřednictvím her budou objevovat tajemství lesa, louky, rybníka a pole. Všechny hry je možno hrát samostatně nebo ve dvojicích. Na vítěze čekají lákavé odměny v podobě vytištěných diplomů.

Pracovní listy umožňují práci s programem i v hodinách bez přítomnosti počítače. Náplň bohatě ilustrovaných pracovních listů je velmi pestrá. Žáci budou doplňovat, tvořit dvojice, luštit doplňovačky, poznávat živočichy i rostliny. Pro snadnou kontrolu je připravena varianta s doplněnými správnými odpověďmi.

Encyklopedie obsahuje veškeré živočichy, rostliny a důležité pojmy, které jsou doplněny o fotografie, ilustrace a nákresy.

TS Přírodověda 3 - Živočichové a rostliny ČR TS Přírodověda 3 - Živočichové a rostliny ČR TS Přírodověda 3 - Živočichové a rostliny ČR 

Objednat produkt... Soukromý uživatel (jednouživatelská verze) - 726,- Kč (včetně 21% DPH)

Chci se vrátit na přehled titulů

 

TS Přírodověda 4 - Žijí s námi

TS Přírodověda 4 - Žijí s námi

TS Přírodověda 4 (žijí s námi) je již čtvrtým pokračováním nové řady výukových titulů společnosti Terasoft určených pro práci v počítačových učebnách i pro každodenní využití v prezentační výuce s využitím projektoru a interaktivní tabule. Vzhledem ke způsobu zpracování a možnostem individuálního nastavení je tento titul určen nejen pro výuku přírodovědy a prvouky na 1. stupni ZŠ, ale využijí jej i žáci 2. stupně ZŠ při výuce přírodopisu. Díky své variabilitě a členění jej lze také velmi snadno zařadit do rámcově vzdělávacího programu školy.

Výuková část obsahuje 350 interaktivních výukových obrazovek, které jsou rozděleny do 8 kapitol probírajících jednotlivé skupiny živočichů a rostlin žijících v blízkosti člověka. Titul vyniká rozsahem a zpracováním výukového materiálu -fotografií, ilustrací i textu. Celkovou atmosféru titulu podtrhují ilustrace Květoslava Híska. Pro zpříjemnění výuky zde žáci naleznou také doplňovačky, velké srovnávací obrazovky, přiřazovací obrázkové úkoly, řazení do dvojic či práce s mapou. Všechny texty jsou kvalitně namluveny.

Procvičovací část obsahuje v 8 kapitolách 130 obrazovek s úkoly, jejichž cílem je přitažlivou formou prověřit a upevnit získané znalosti žáků.

Hry přenesou děti na návštěvu k vybraným skupinám chovaných živočichů. Prostřednictvím her budou řešit úkoly pejska a kočičky, užitkových zvířátek, domácích zvířátek či divokých živočichů, kteří volně žijí v blízkosti lidských sídel. Všechny hry je možno hrát samostatně nebo ve dvojicích. Na vítěze čekají lákavé odměny v podobě vytištěných diplomů.

Pracovní listy umožňují práci s programem i v hodinách bez přítomnosti počítače. Náplň bohatě ilustrovaných pracovních listů je velmi pestrá. Žáci budou doplňovat, tvořit dvojice, luštit doplňovačky, poznávat živočichy i rostliny. Pro snadnou kontrolu je připravena i verze s doplněnými správnými odpověďmi.

Encyklopedie obsahuje veškeré živočichy, rostliny a důležité pojmy, které jsou doplněny o fotografie, ilustrace a nákresy.

TS Přírodověda 4 - Žijí s námi TS Přírodověda 4 - Žijí s námi TS Přírodověda 4 - Žijí s námi 

Objednat produkt... Soukromý uživatel (jednouživatelská verze) - 726,- Kč (včetně 21% DPH)

Chci se vrátit na přehled titulů

 

© Copyright 2002 Terasoft, a.s.
HTML, skripty: Vít Jurásek | Design: Ladislav Cabicar | Kontakt na
webmastera.
Optimalizováno pro 800x600 a výše. Poslední aktualizace: 07.10.2002 .